Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Seminář "Nové trendy v potravinářství a jejich možný vliv na výživu"
08.12.2021

Webinář pro příjemce k realizovaným projektům, 8. 12. 2021
08.12.2021

Save the Date: Den TA ČR 2021
02.12.2021

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKCÍ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
30.11.2021

Ctpp >

Terifiq


TERIFIQ

 

 

NÁZEV: Combining Technologies to achieve significant binary Reductions in Sodium, Fat and Sugar content in everyday foods whilst optimizing their nutritional Quality

 

AKRONYM: TeRiFiQ

 

CÍLEM PROJEKTU TeRiFiQ je dosažení podstatného snížení obsahu sodíku a tuku, případně tuku a cukru v nejčastěji konzumovaných potravinách v Evropě a to při zajištění jejich výživových a senzorických hodnot, bezpečnosti a dostupnosti jak pro průmysl, tak pro spotřebitele. Cílem je současně i zajištění plošného přijetí technologie vyvinuté v rámci projektu na evropské úrovni.

 

Zredukovat:

- obsah sodíku (až do 30%) u 3 různých typů sýrů (měkký, polotvrdý, tvrdý) a zároveň zvýšit kvalitu z pohledu obsahu tuku;  

- nasycené tuky a sodík (až 50%) v měkkých a fermentovaných uzeninách pomocí alternativních technologií (multiple emulsion, “cryo-crystallisation” atd.) a změn receptur;

- nasycené tuky a cukr ve vybraných pekařských výrobcích až o 25% (“cryo-crystallisation” atd.);

- obsah nasycených tuků (až o 50%) v omáčkách užitých v polotovarech.

…při zachování senzorických vlastností a textury výrobku a jeho akceptování spotřebitelem stejně jako u neupravených výrobků.

- ověřit přijetí nových výrobních receptur spotřebitelem a zkontrolovat jejich nutriční hodnoty s cílem optimalizovat je z pohledu senzorického a akceptačního hlediska; 

- představit tyto nové receptury velkému počtu malých a středních podniků a plně zajistit transfer technologie na průmyslovou úroveň.

 

Díky svému členství v konsorciu SP.E.S. GEIE, PK ČR plní v 17 členném konsorciu čtyřletého projektu programu Spolupráce 7. R. P. zprostředkovanou partnerskou roli od 1. ledna 2012.

 

http://www.terifiq.eu/

 

INFOSHEET č.1

Působení příchutě a vnímání změn vyvolaných snížením obsahu tuku a sodíku v sýrech

 N.1 .pdf

Únor 2016

 

INFOSHEET č. 2

Působení příchutě a vnímání změn vyvolaných snížením tuku a sodíku v emulzích

 N.2.pdf

 

Listopad 2015

INFOSHEET č. 3

Průmyslová výroba pizza omáček a sladkých krémů se sníženým obsahem tuku a soli nebo cukru

 N.3.pdf

 

Únor 2016

Infosheet č. 4

Průmyslová výroba vytvrzených uzenin se sníženým obsahem soli a tuku

 N.4.pdf

 

Únor 2016

INFOSHEET č. 5

Vliv snížení soli na celkový proces zrání a obecnou kvalitu senzoriky/přijatelnost polotvrdého sýru měkkého sýru s plísní

 N.5 .pdf

 

Únor 2016

INFOSHEET č. 6

 

Vyhodnocení nutriční kvality, senzorické výkonnosti a spotřebitelské akceptovatelnosti mufinů a madlenek

N.6.pdf