Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Webinář o precizním zemědělství, 14. dubna 2021
14.04.2021

The path of the food and drink industry towards Sustainable Food Systems
09.04.2021

Hlášení v systému RASFF: 12. týden 2021
09.04.2021

Norská výzva pomůže najít cestu, jak zbavit řeky zbytků léčiv a hormonů
09.04.2021

Ctpp >

Hravě žij zdravě


Hravě žij zdravě

 

 

O projektu Hravě žij zdravě

 

Hlavním cílem projektu Hravě žij zdravě je pomocí interaktivního internetového kurzu hravou formou poskytnout validní informace, změnit postoje a chování žáků základních škol v oblasti příjmu a výdeje energie, tj. snaha změnit nevhodné stravovací návyky, zlepšit pitný režim a zvýšit pohybovou aktivitu u dětí a tím preventivně působit proti vzniku nadváhy a obezity.

 

Metodika kurzu vychází z kognitivně-behaviorální terapie. Tato metodika byla implementována do interaktivního internetového kurzu, který je celoročně dostupný na webových stránkách  www.soutez.hravezijzdrave.cz. Do kurzu se v jeho nesoutěžním režimu může přihlásit kdokoliv, v období od září do prosince je pak spuštěna soutěžní část kurzu, která je určena pátým třídám základních škol.

 

Odbornými garanty kurzu Hravě žij zdravě jsou sdružení STOB, PhDr. Ivy Málkové, a Poradenské centrum Výživa dětí.

 

Koncepce kurzu je rozdělena do čtyř tematických lekcí, z nichž každá obsahuje nejen teorii, ale i hravé úkoly k procvičení probírané problematiky a závěrečný test. 1. lekce nese název: Cesta ke zdraví – Jídelní režim – Ovoce a zelenina – Jak zdravě mlsat! Další lekce se jmenuje: Co mám na talíři I. – Mléko, maso, tuky – Pohyb a pitný režim. Navazují lekce: Co mám na talíři II. – Pečivo, přílohy a cereálie a opakovací: Závěrečná jízda. Každá lekce je zpracovaná do dokumentů, tzv. Listy pro učitele, které slouží jako příprava pro práci s kurzem. Velmi důležitým prvkem pro získání zpětné vazby k naučenému je tzv. Deníček, který v praktickém úkolu nutí žáka uvažovat nad správným příjmem a výdejem energie a aplikovat tak nabyté vědomosti.Kromě vzdělávacích lekcí jsou na internetových stránkách projektu přístupné doplňující informace z oblasti zdravého životního stylu, základy protidrogové prevence, hygieny apod.

 

 

Primární cílovou skupinou jsou žáci základních škol v ČR – páté třídy jsou registrovanými uživateli kurzu, účastní se soutěže. Zde je nutná proaktivita samotného účastníka. Sekundárními cílovými skupinami jsou pedagogové ZŠ v ČR (jsou organizační a motivační složkou pro soutěžně registrované účastníky), zájemci o nesoutěžní účast v kurzu, média, rodiče, veřejnost. I tato skupina informace získává a implementuje je do svého života. Terciárními cílovými skupinami nazýváme lékaře, zdravotní sestry, odborníky na výživu, hygieniky, stát, aj. Tato skupina je poradním, či dozorovým orgánem.

Projekt je zaměřen celorepublikově a díky jeho internetové podobě není velikost cílové skupiny nijak omezena. Čím více žáků se zapojí, tím je projekt úspěšnější. Řádově se počet přihlášených během jednoho ročníku pohybuje v rozmezí 5.000 – 9.000 žáků.

 

 

9. ročník Hravě žij zdravě (2015)

 

V roce 2015 bude  spuštěn již 9. ročník projektu Hravě žij zdravě.

 

 

Harmonogram soutěže:

 

7. září 2015 Zahájení soutěže a registrace pedagogů do kurzu

21. září 2015 Zahájení registrace žáků do kurzu

3. prosince 2015 Ukončení registrace do soutěžní části kurzu

31. prosince 2015 Ukončení soutěžní části kurzu

18. ledna 2016 Zveřejnění výsledkové listiny s výherci soutěžní části kurzu

 

 

TOP 10 sportovních aktivit

 

 

Partneři soutěže:

 

Hlavním produktovým partnerem soutěže se stala společnost Plastkon product s.r.o.

 

Odborným garantem 8. ročníku kurzu bylo sdružení STOB, Ph.Dr. Ivy Málkové a Poradenské centrum Výživa dětí.

 

 

 

Výsledky soutěže:

 

Dne 19. ledna 2015 byly na webových stránkách www.soutez.hravezijzdrave.cz zveřejněny výsledky soutěžní části kurzu Hravě žij zdravě. Pro všechny vítězné třídy jsou připraveny sáňkovací talíře METEOR a SUPERNOVA od partnera soutěže společnosti Plastkon product s.r.o. a dlouhá a krátká švihadla od Rope skipping centra. Zkrátka nepřijdou ani pedagogové vítězných tříd. V letošním roce budou navíc odměněni 3 žáci s největším počtem bodů. Společnost Plastkon product s.r.o. pro tyto tři žáky připravila řiditelný bob STRATOS.

 

Sáňkovací talíř Meteor 70 modrá    Sáňkovací talíř Supernova 70 červená    Řiditelný bob Stratos modrá

 

 

 

 

Zprávy Hravě žij zdravě:

 

20150603_HZZ2015_Predstaveni_projektu.pdf

 

plakat 15(1).pdf

 

Tiskova_informace-20150610.doc

 

HZZ2014_predstaveni_projektu_2.pdf

 

Vysledky_7_rocnik_HZZ_2013.pdf

 

Novy_skolni_rok_startujeme_s_Hrave_zij_zdrave.pdf

 

TZ_1_8_rocnik_HZZ.pdf

 

TZ_2_8_rocnik_HZZ.pdf

 

TZ_3_8 rocnik_HZZ.pdf

 

 

 

 

 

V roce 2014 byl kurz Hravě žij zdravě podpořen dotací Ministerstva zdravotnictví ČR: Národní program zdraví - Projekty podpory zdraví. Děkujeme!