Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Světový den hepatitidy: pražská Nemocnice Na Bulovce spouští on-line poradnu pro dotazy veřejnosti na téma žloutenek
06.08.2020

Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun
06.08.2020

FAO spustilo novou geoinformační platformu
06.08.2020

Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků
06.08.2020

Ctpp >

AIFooST


AIFooST

 

 

 

 

NÁZEV PROJEKTU: Analysis for Improvement of the Food Safety Training in the Food and Agricultural Sector.

 

 

AKRONYM: AIFooST

 

 

ČÍSLO PROJEKTU: CZ/13/LLP-LdV/PS/P/134070

 

 

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU: 2 roky

 

 

Projekt patří mezi projekty, které získaly grantovou podporu v rámci projektů partnerství Leonardo da Vinci z Programu celoživotního učení. Za veškeré materiály publikované v rámci projektu ručí výhradně vydavatel a Evropská komise neodpovídá za žádné případné užití dotčených informací.

 

 

 

CÍLE PROJEKTU: Cílem projektu je vytvoření mezinárodního společenství složeného ze společností a organizací agro-potravinářského sektoru, bezpečnosti potravin a odborné přípravy za účelem výměny zkušeností a spolupráce v rámci odborného vzdělávání a přípravy pracovníků agro-potravinářského sektoru v oblasti bezpečnosti potravin.

 

 

Hlavními úkoly a cíli projektu je:

 

  1. zjistit stav odborného vzdělání a přípravy v oblasti bezpečnosti potravin na evropské úrovni, a tím identifikovat nedostatky a slabé stránky;
  2. porovnat rozdílné metody edukace a odborné přípravy mezi jednotlivými partnerskými zeměmi a sdílet osvědčené postupy;
  3. zvýšit povědomí o významu bezpečnosti potravin, a to na celosvětové úrovni;
  4. zlepšit úroveň bezpečnosti potravinářských výrobků;
  5. shromáždit informace ze strany agro-potravinářských podniků týkající se jejich očekávání od zapojení do odborné přípravy;
  6. analyzovat profil potravinářských společností, které mají zájem o programy v oblasti bezpečnosti potravin;
  7. posílení využití ICT pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin;
  8. zvýšit kvalitu odborného vzdělávání a přípravy.

 

 

KOORDINÁTOR PROJEKTU: Betelgeux, SL (PASEO GERMANIAS, 22, 4, 46701 GANDIA, Španělsko)                   

 

 

 

KONSORCIUM PROJEKTU: Do projektu jsou zapojeni celkem 4 partneři ze 4 různých evropských zemí: Betelgeu, SL – Španělsko, Rakouská technologická platforma pro potraviny – Rakousko, Potravinářská komora České republiky – Česká republika a Univerzita Porto – Portugalsko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotazníkové šetření

 

AIFooSTdotaznikfinal.pdf

 

 

 

 

Další materiály

 

Projekt AIFooST_TZ.pdf

AIFooST_prezentace.pdf