Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Seminář "Nové trendy v potravinářství a jejich možný vliv na výživu"
08.12.2021

Webinář pro příjemce k realizovaným projektům, 8. 12. 2021
08.12.2021

Save the Date: Den TA ČR 2021
02.12.2021

FINANČNÍ A PRÁVNÍ ASPEKTY AKCÍ MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
30.11.2021

Ctpp >

NuAge


NU-AGE

 

 

NÁZEV PROJEKTU: New dietary strategies addressing the specific needs of elderly population for an healthy ageing in Europe

 

AKRONYM: NU-AGE

 

DÉLKA TRVÁNÍ PROJEKTU: 4 roky

 

CÍLE PROJEKTU: 
1. zamezení kognitivnímu / fyzickému úbytku pomocí nutriční intervence
2. posouzení efektu nově zpracované potravinové pyramidy pro věkovou kategorii 65+
3. rozpoznání buněčných / molekulárních mechanismů zodpovědných za celý efekt diety 
4. provedení genetických a epigenetických studií pro zhodnocení individuální variability odpovědi organismu na stravovací režim 
5. přijetí integračního komplexního přístupu k analýze dat celého souboru

 

Multidisciplinární konsorcium NU-AGE je složeno z 31 partnerů ze 17 zemí EU. Na projektu se podílí evropské výzkumné instituce, jeden podnik z oblasti biotechnologií, potravinářský průmysl je pak zastoupen jak podniky, tak asociacemi evropského potravinářského a nápojového průmyslu. 

 

Velmi pozitivní bodové ohodnocení DG Research EU k projektu předloženým konsorciem SP.E.S. GEIE počátkem roku 2010 znamenalo pro PK ČR aktivní partnerskou roli v kolegiu celkem 31 subjektů z řad národních potravinářských a nápojových federací, podnikatelských subjektů, institucí terciárního vzdělávání, ale i výzkumných organizací. Díky dlouholeté spolupráci s konsorciem SP.E.S. GEIE se PK ČR podařilo prosadit i partnerství pro Zeelandia, spol. s r.o. Oficiálním datem zahájení pětiletého projektu byl 1. květen 2011.  

 

PK ČR se podílí na 60 měsíčním plnění projektu zajištěním typologie a nalezením nejvíce zdraví prospěšných a chutných tradičních potravin pro věkovou populaci nad 65 let, včetně hodnotitelských rozborů a vyhodnocení (pracovní balíček/WP 9). Dále na analýze a implementaci legislativní kázně, doporučení ke klíčovým vládním zmocněncům, proškolení vybraných lektorů národních federací, ale i relevantních zástupců z průmyslu (WP 11), stejně tak jako na organizaci dalších seminářů a školení k zajištění diseminace získaných výzkumných poznatků a jejich aplikace v praxi pro průmysl (WP 12).

 

 

www.nu-age.eu