Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Potravinářská inspekce letos zjistila mimořádně vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů
Datum: 17.08.2022
SZPI, https://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-letos-zjistila-mimoradne-vysoke-podily-nevyhovujicich-zmrzlin-a-ledu-do-napoju.aspx