Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Potravinářská komora startuje kampaň Alkohol zodpovědně, říjen se stane měsícem zodpovědné konzumace alkoholu
Datum: 01.10.2015
ČTPP a PK ČR

Praha, 30. září 2015Potravinářská komora České republiky, společně s Českým svazem pivovarů a sladoven a dalšími partnery, spouští v říjnu kampaň Alkohol zodpovědně, jejímž cílem je přinášet informace o zodpovědné konzumaci alkoholických nápojů. Kampaň poběží celý měsíc říjen ve čtyřech etapách: Zdraví a alkohol (1. – 7. 10. 2015), Alkohol a těhotné (8. – 13. 10. 2015), Alkohol a řidiči (14. – 20. 10. 2015) a Alkohol a mladiství (21. – 28. 10. 2015). Projekt je plánovaný jako dlouhodobý, proto už byly zahájeny přípravné práce pro jeho pokračování v roce 2016.

 

Alkohol je veřejností často vnímán a médii prezentován v negativních souvislostech - nehody na silnicích, rozvrácené rodiny, vysoká konzumace apod. Problémem však není alkohol, ale lidská nezodpovědnost v jeho užívání. Alkohol je součástí našich životů, naší tradice, našeho společenského vyžití. Je ale třeba jednoznačně rozlišit škodlivou nadměrnou konzumaci od umírněného pití a upozornit na rizika pití u těhotných žen, mladistvých a řidičů.

 

Během týdne Zdraví a alkohol poběží online kampaň na odpovědnostních webových stránkách výrobců alkoholických nápojů, kde budou poskytnuty aktuální informace k této problematice a současně proběhnou rozhovory v médiích s nezávislými odborníky a lékaři. Cílem této části projektu je na jedné straně upozornit na zdravotní a sociální rizika spojená s nadměrnou konzumací alkoholu, ale současně poukázat na skutečnost, že alkohol může mít při omezené konzumaci příznivý účinek na organismus a není v rozporu se zdravým životním stylem.

 

V rámci tématu Alkohol a těhotné budou osloveny gynekologické ambulance a poskytnuty informační materiály pro těhotné. Zároveň proběhne digitální kampaň zaměřená na Fetální alkoholový syndrom. Cílem je upozornit na nebezpečí ohrožení plodu v souvislosti s konzumací alkoholu u těhotných. Odborné články budou publikovány v časopisech zaměřených zejména na rodiče a matky.

 

Ve spolupráci s Policií ČR a BESIPem - samostatným oddělením ministerstva dopravy proběhnou v týdnu věnovaném Alkoholu a řízení dopravně – bezpečnostní akce „Řídím, piju nealko pivo“, při kterých budou aktivně oslovováni řidiči a upozorňováni na neslučitelnost alkoholu a řízení motorového vozidla. Živé vstupy z výjezdů budou vysílány také na hlavních televizních stanicích.

 

 

V rámci týdne Alkohol a nezletilí proběhnou výukové akce na školách a rozhovory s odborníky na téma nebezpečí konzumace alkoholu mladistvými (projekt Pobavme se o alkoholu), dále budou zveřejněny informace o projektech Respektuj 18, zaměřeném na zvýšení povědomí o snadné dostupnosti alkoholických nápojů a všeobecné toleranci veřejnosti ke konzumaci alkoholu osob mladších 18 let a Člověče, nezlob se!, jež má za cíl vzdělávat veřejnost a personál maloobchodních prodejen v tom, že alkohol se nesmí prodávat nezletilým osobám.