Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vědci vystopovali geny, které ovládají tvar plodů rostlin
16.11.2018

Naučí bariatrická chirurgie obézní pacienty lepším stravovacím návykům?
16.11.2018

Potravinářská inspekce zakázala středoamerický med označený klamavými údaji o původu z EU, ČR a Španělska
16.11.2018

Bilance léta: pražští hygienici provedli 129 kontrol zmrzlin a ledových tříští
16.11.2018

Ctpp >


Akademické týdny – GMO a víra
Datum: 16.10.2018
Biotrin.cz

Na přelomu července a srpna t.r. proběhly ve Sněžném v Orlických horách Akademické týdny (dále AT). I letos mezi přednáškami zazněla jedna o moderních biotechnologiích, kterou si vyslechlo zhruba sto posluchačů.  

 

 

Tradici konání AT v Novém Městě nad Metují lze vystopovat až k třicátým letům minulého století. Týdenní letní setkávání zejména katolických věřících přijalo postupně ekumenický ráz s mnohotvárným přednáškovým a kulturním programem.

 

Jejich konání bylo obnoveno po roce 1989 mozaikou témat nejen teologických či sociálně vědních, ale také týkajících se oblasti přírodních věd. V loňském roce se tak např. v programu objevila i přednáška profesora Jaroslava Doležela z olomouckého Centra výzkumu Haná věnovaná mj. genomice a s ní spojeným metodám transgenoze a genové editace.

 

Zájem organizátorů AT o problematiku moderní vědy o rostlinách trval i v tomto roce, a tak si posluchači mohli vyslechnout přednášku profesora Zdeňka Opatrného z Přírodovědecké fakulty UK v Praze s názvem „Genové manipulace u rostlin ve vztahu k přírodě a víře“. Téměř symbolicky byla zařazena mezi témata „Job – sázka na člověka“ a „Proměny faustovského mýtu“. A mohla tak i s tímto podtextem ilustrovat a hodnotit jak přínosy, tak potenciální rizika nejen technologie genového přenosu, ale také genové editace metodologií CRISPR/Cas9.

 

Shodou okolností jen krátkou dobu před konáním AT bylo zveřejněno odborně absurdní rozhodnutí Evropského soudního dvora o zařazení těchto technik mezi postupy vedoucí ke vzniku GMO a současně vytvoření „dělící čáry“ mezi mutagenezí tradiční a editační (viz také Stanovisko BIOTRINu k NBT). Jak sama přednáška, tak následná diskuse poskytly vhodný časový prostor ke komentářům na téma „Je bezpečnější operace gamanožem nebo tím pazourkovým?“.

 

Diskuze probíhala ještě i při večeři. Obecně vzato se tazatelé projevili jako poměrně velmi poučení a v naprosté většině novým technikám šlechtění naklonění. Na straně druhé nechyběly ani tradiční dotazy, opakující se řadu let – zejména k problematice zdravotních resp. ekologických rizik, spojených s využitím GM plodin. Příkladem budiž jeden za všechny ostatní:

 

„…již v devadesátých letech bylo údajně ve Švýcarsku pozorováno rozsáhlé hynutí lesní zvěře následkem požití geneticky modifikované řepky…“

 

Následná reakce řečníka:

 

„…Pokud se pamatuji, ano, s požitím ozimé řepky bylo spojeno hynutí lesní/spárkaté zvěře. A to možná ještě o trochu dříve. Jenže tuším ne ve Švýcarsku – ale v Československu. A nebyla to řepka geneticky modifikovaná (ta se dodnes nepěstuje ani u nás, natož v konservativním Švýcarsku), leč klasicky vyšlechtěná „dvounulka“ – tedy „bezeruková“ a také s minimálním obsahem hořkých glukosinolátů. Sladká čerstvá píce v podzimních měsících vedla zejména k těžkým kolikám…“

 

Mimochodem – tento problém dezinformovanosti trvá dosud.

 

Přednáška AT 2018 měla úspěch, v plánu je návazné rostlinné téma pro rok 2019. Bylo by skvělé komentovat a prodiskutovat třeba revidovaný přístup EU nejen k samotným genovým editacím, ale tak k dnes již klasickým GM technikám.

 

Přednášky AT jsou již tradičně natáčeny redaktory TV Noe a zpracované záznamy využívány v jejím celoročním vysílání. Všechny videonahrávek jsou za poplatek dostupné i jednotlivým zájemcům – viz https://www.akademicketydny.cz/wp-content/uploads/2018/09/nahravky.pdf.

 

 

 

Zdroje:

 

https://www.akademicketydny.cz/

 

Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, Přírodovědecká fakulta UK v Praze