Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Akademické týdny – GMO a víra
16.10.2018

Přívod vitaminu D z diety v ČR je nízký - měla by se začít diskutovat intervence
16.10.2018

Ministr Toman v Lucemburku: Některé návrhy nové SZP jsou příliš složité, musíme se zaměřit na přínosy zemědělství pro společnost
16.10.2018

Sklizeň obilí klesne o 7,9 procenta, potraviny zdraží
16.10.2018

Ctpp >


Aktualizace databáze hostitelských rostlin bakterie Xylella
Datum: 21.09.2018
KM EFSA
Vydáno: 19.9.2018
Autor: KM EFSA

 

Úřad EFSA aktualizoval databázi hostitelských rostlin patogena rodu Xylella a poskytl nejnovější informace o biologii a rozšíření X. fastidiosa v Evropě.

 

Úřad EFSA dokončil dvě práce, které výrazně rozšiřují znalosti o patogenním organismu Xylella fastidiosa, který napadá ovocné stromy a jiné rostliny v některých částech Evropy.

Úřad zveřejnil poslední aktualizaci databáze hostitelských rostlin patogena X.. fastidiosa. Aktualizovaný seznam zahrnuje 563 druhů rostlin zjištěných na základě nového průzkumu literárních zdrojů a notifikací na oznamovací a varovný systém EU EUROPHYT. U 312 druhů byla infekce prokázána alespoň dvěma detekčními metodami.

Seznam nyní zahrnuje jak druh X. fastidiosa, tak i X. taiwanensis, a obsahuje informace o odrůdách rostlin, které jsou vůči tomuto patogenu rezistentní nebo tolerantní.

Databáze poskytuje vědeckým pracovníkům a hodnotitelům rizik zásadní důkazy a pomáhá manažerům řízení rizik při provádění dozoru a jiných rostlinolékařských opatření, jako je kontrola rostlin pro výsadbu.

Panel EFSA pro zdraví rostlin také aktualizoval zařazení škůdce X. fastidiosa, které bylo součástí hodnocení rizik tohoto patogena publikovaného v roce 2015.

Aktualizace obsahuje nejnovější informace o biologii a rozšíření X. fastidiosa v rámci EU i za jejími hranicemi, jakož i o výskytu a šíření hmyzích vektorů v Evropě. Obsahuje také podrobné údaje o ohniscích výskytu v Evropě a o postižených rostlinných druzích.

Nové kompletní hodnocení rizik X. fastidiosa se očekává začátkem roku 2019.

 

Zdroj: EFSA