Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Novinky v oblasti NBT - IX.
11.12.2018

Zdraví na prvním místě. Zaměstnancům dobrovolně poskytuje zdravotní benefity už 9 z 10 větších podniků
11.12.2018

Šetření EUROCHAMBRES mezi 45 tisíci podniky v Evropě: Náklady na pracovní sílu budou v roce 2019 největší překážkou podnikání
11.12.2018

Kontrola SVS odhalila nevyhovující prodej živých ryb a zkažené chlazené ryby
11.12.2018

Ctpp >


Nové pokyny týkající se nanotechnologií v potravinách a krmivech
Datum: 16.07.2018
KM EFSA
Vydáno: 12.7.2018
Autor: KM EFSA

 

Úřad EFSA zveřejnil pokyny pro posuzování bezpečnosti aplikací nanověd a nanotechnologií pro zdraví lidí a zvířat.

 


Video "Co jsou nanotechnologie?"

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil své pokyny pro posuzování bezpečnosti aplikací nanověd a nanotechnologií. Pokyny obsahují praktické návrhy typů testů, které je nutno provést a metody, které je možné použít.

Reinhilde Schoonjans, vědec hodnotící rizika v úřadu EFSA, uvedl: "Tyto pokyny jsou vytvořeny v pravý čas, protože žadatelům dávají nástroje, které potřebují k přípravě kompletních žádostí o schválení nanotechnologií a hodnotitelům rizik (jako je EFSA) poskytují vhodné nástroje pro hodnocení jejich bezpečnosti."

Tento dokument (guidance), který se zaměřuje na hodnocení bezpečnosti pro zdraví lidí a zvířat, podstoupil tříměsíční veřejnou konzultaci a jsou v něm zohledněny všechny obdržené připomínky.

Dokument zahrnuje nové potraviny, materiály přicházející do styku s potravinami, potravinářské přídatné látky, přídatné látky do krmiv a pesticidy; a je určen všem zainteresovaným stranám - zejména hodnotitelům rizik, manažerům rizik a žadatelům.

Pokyny týkající se nanotechnologií budou nyní procházet pilotní fází, a s jejich finalizací se počítá do konce roku 2019.

Další pokyny, zaměřující se na hodnocení rizika aplikací nanověd a nanotechnologií (v potravinovém a krmivářském řetězci) na životní prostředí, budou vypracovány v roce 2019.

 

 

Zdroj: EFSA