Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Další GM plodiny míří do EU
15.08.2018

Za vlny letních veder je zvlášť důležité dodržovat dostatečný pitný režim
15.08.2018

Více než půl tuny prošlých potravin ve skladu na Kladensku
15.08.2018

Stanovisko SVS ve věci možnosti výskytu AMP u vepřového masa z ČR
15.08.2018

Ctpp >


Nové pokyny týkající se nanotechnologií v potravinách a krmivech
Datum: 16.07.2018
KM EFSA
Vydáno: 12.7.2018
Autor: KM EFSA

 

Úřad EFSA zveřejnil pokyny pro posuzování bezpečnosti aplikací nanověd a nanotechnologií pro zdraví lidí a zvířat.

 


Video "Co jsou nanotechnologie?"

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil své pokyny pro posuzování bezpečnosti aplikací nanověd a nanotechnologií. Pokyny obsahují praktické návrhy typů testů, které je nutno provést a metody, které je možné použít.

Reinhilde Schoonjans, vědec hodnotící rizika v úřadu EFSA, uvedl: "Tyto pokyny jsou vytvořeny v pravý čas, protože žadatelům dávají nástroje, které potřebují k přípravě kompletních žádostí o schválení nanotechnologií a hodnotitelům rizik (jako je EFSA) poskytují vhodné nástroje pro hodnocení jejich bezpečnosti."

Tento dokument (guidance), který se zaměřuje na hodnocení bezpečnosti pro zdraví lidí a zvířat, podstoupil tříměsíční veřejnou konzultaci a jsou v něm zohledněny všechny obdržené připomínky.

Dokument zahrnuje nové potraviny, materiály přicházející do styku s potravinami, potravinářské přídatné látky, přídatné látky do krmiv a pesticidy; a je určen všem zainteresovaným stranám - zejména hodnotitelům rizik, manažerům rizik a žadatelům.

Pokyny týkající se nanotechnologií budou nyní procházet pilotní fází, a s jejich finalizací se počítá do konce roku 2019.

Další pokyny, zaměřující se na hodnocení rizika aplikací nanověd a nanotechnologií (v potravinovém a krmivářském řetězci) na životní prostředí, budou vypracovány v roce 2019.

 

 

Zdroj: EFSA