Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Světový den hepatitidy: pražská Nemocnice Na Bulovce spouští on-line poradnu pro dotazy veřejnosti na téma žloutenek
06.08.2020

Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun
06.08.2020

FAO spustilo novou geoinformační platformu
06.08.2020

Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků
06.08.2020

Ctpp >

EU-MERCI


eu merci

Všeobecným cílem EU-MERCI (EU koordinované MEtody a postupy založené na Reálných Případech pro účinné zavádění politik a opatření na podporu energetické účinnosti v Průmyslu) je podporovat, koordinovaným způsobem, růst energetické účinnosti průmyslových procesů. Budou vyvinuty metody a nástroje pro pomoc průmyslu EU při účinné implementaci zlepšení energetické účinnosti a monitorování úspor energie, při aplikaci směrnice EU 2012/27.

 

Metodika bude vycházet z analýzy tisíců projektů zavádějících reálně energetickou účinnost, v souladu se současnými energetickými politikami a opatřeními v různých členských státech, a zabývající se desítkami různých průmyslových sektorů a procesů. Řešení energetické účinnosti bude stanoveno podle dohodnutých kritérií týkajících se žádostí, postupů a technologií: nejlepších praxí, algoritmů a postupů posuzování účinnosti, jenž budou odvozeny, harmonizovány a standardizovány.

 

Projekt si klade za úkol odpovědět následující otázky:

• jaká jsou nejúčinnější opatření zlepšující účinnost určitého postupu nebo průmyslového odvětví?

• Jak je v konkrétních případech zavést?

• Jaké jsou nejslibnější technologie?

• Jaké je zlepšení účinnosti dosažitelné s každou aktivitou?

• Jak měřit, sledovat a hlásit úspory?

• Jaké jsou náklady s tím spojené? 

 

EU-MERCI, s doporučeními a specifickým sdílením aktivit bude také pomáhat politikům a veřejným institucím při posuzování účinnosti a transparentnosti mechanismů, poskytující jim také obraz o technologiích a zlepšení účinnosti ve vztahu k motivaci.

 

Poučení ze zemí disponujících konsolidovanými schématy energetické účinnosti, budou přenášena do zemí méně rozvinutých. Výstupy z EU-MERCI budou zvláště vyhodnoceny pro zemědělsko-potravinářský průmysl na celoevropské úrovni. Nakonec se očekává, že v důsledku této pomoci průmyslu, se počet a účinnost zlepšení energetické účinnosti výrazně zvýší, a tím přispěje k dosažení evropských a národních cílů v oblasti energetiky. 

 

www.eu-merci.eu

 

Informační leták o projektu:

EU-MERCI brozura.pdf

 

Tisková zpráva, červen 2016:

Tiskova zprava, cerven 2016.pdf