Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na výroční konferenci Platformy pro reformulace, 15. září 2022
15.09.2022

Hlášení v systému RASFF: 31. týden 2022
18.08.2022

Sledování výskytu pesticidů ve vodě, půdě a rostlinných produktech - v roce 2021
17.08.2022

Potravinářská inspekce letos zjistila mimořádně vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů
17.08.2022

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 17.02.2021    Společnosti pro výživu  


 17.02.2021    SVS  


 16.02.2021    KM EFSA 


 16.02.2021    Informace portálu Gate2Biotech 


 16.02.2021    BIOTRIN.cz, https://www.biotrin.cz/vedci-zvysili-produkci-rostlinneho-oleje-v-listech/ 


 16.02.2021    Mgr. Dana Koubová, Internetový portál bezpečnosti potravin  


 15.02.2021    dTest 


 15.02.2021    ČSCHMS  


 15.02.2021    SVS  


 15.02.2021    Biotrin.cz; https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=18516, https://www.nature.com/articles/s41467-020-20014-5 


 12.02.2021    SVS  


 12.02.2021    CZVP, SZÚ 


 12.02.2021    SZÚ 


 12.02.2021    ÚKZÚZ 


 12.02.2021    MZe, Odbor bezpečnosti potravin 


 11.02.2021    ÚKZÚZ 


 11.02.2021    Úřední věstník Evropské komise  


 11.02.2021    Mendelova univerzita v Brně  


 11.02.2021    SVS  


 10.02.2021    SZPI  


 10.02.2021    SZPI  


 10.02.2021    Ministerstvo zdravotnictví ČR  


 09.02.2021    ÚKZÚZ 


 09.02.2021    Ministerstvo zemědělství ČR 


 08.02.2021    KM EFSA 


 08.02.2021    Společnost pro výživu  


 08.02.2021    IPBP, MZe, http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2021_ministerstvo-zemedelstvi-vyhlasi-druhou.html 


 05.02.2021    BIOTRIN 


 05.02.2021    Ministerstvo životního prostředí  


 05.02.2021    Mgr. Dana Koubová, Internetový portál bezpečnosti potravin  


 05.02.2021    KM EFSA 


 05.02.2021    BIOTRIN 


 04.02.2021    SVS  


 04.02.2021    Mendelova univerzita v Brně  


 04.02.2021    SVS  


 03.02.2021    SVS  


 03.02.2021    Společnosti pro výživu  


 03.02.2021    SVS  


 02.02.2021    SZPI  


 02.02.2021    Mgr. Jana Kubcová Beránková, Internetový portál bezpečnosti potravin