Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vláda dnes nastaví strategii vzdělávací politiky země do roku 2030. Zaměstnavatelům ale nebude umožněno se na koordinaci odborného vzdělávání podílet
20.10.2020

Zpráva k pilotní studii věnované měření soli v polévkách připravovaných ve školních jídelnách Zlínského kraje
20.10.2020

Kozí sýr prodávaný v Lidlu obsahoval listerie
20.10.2020

Státní zemědělský intervenční fond zahajuje tradiční spotřebitelskou soutěž, letos s názvem „Stříhejte kolem dokola!“
20.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 22.10.2015    VŠCHT 
Obiloviny a výrobky z obilovin


 22.10.2015    VŠCHT 
Světová produkce žita, Cereální suroviny, Žito v ČR 1920-2012...


 22.10.2015    VFU 
Listeria monocytogenes (Lm) je opakovaně prokazována v potravinách určených k přímé spotřebě. U vzorků odebraných v rámci státního dozoru bylo zjištěno 1,8 % nevyhovujících analýz. U vzorků odebraných PPP bylo nevyhovujících 2 % analýz. Nejvyšší kontaminace byla zjištěna u mořských ryb (10,8 %), dále u lahůdek (3,4 %), u masných výrobků podporujících růst Lm (3 %) a fermentovaných masných výrobků (1,6 %). Stabilně vysokou kontaminaci vykazuje mražená zelenina (2,5 %). Významným faktorem je kontaminace syrového masa. V roce 1988 jsme prokázali Lm v syrovém mase z prasnic 36,4 % pozitivních vzorků, z masa krav bylo pozitivních 4,8 % vzorků.


 22.10.2015    Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Použití potravinářských barviv určuje v EU Nařízení (ES) č. 1333/2008. Oblasti zpracování masa se věnuje část D s kódovým označením 08. Nejčastější barvivo do masných výrobků je E120, což je po chemické stránce kyselina karmínová. Časté je také použití barviva z červené řepy, betaninu (E162). K zesílení barvy v potravinářství lze kromě barviv použít i tzv. barvící potraviny. Lídrem trhu s potravinářskými barvivy je společnost Chr. Hansen. V článku jsou popsány některé produkty této značky.


 21.10.2015    Alkohol zodpovědně ČTPP, PK ČR 
Praha, 21. října 2015 – Potravinářská komorou České republiky spolu s výrobci alkoholických nápojů spouští další fázi říjnové kampaně Alkohol zodpovědně. Její poslední část zaměřená na alkohol a mladistvé proběhne 21. – 28. října 2015 a představí se během ní hned čtyři různé projekty.


 21.10.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR si Vás dovolují pozvat k účasti na semináři „Nerostné suroviny zemí MENA – Maroko, Irák, Libye“ který se uskuteční dne 22. října 2015 od 9:00 hod v budově MPO, Na Františku 32, Praha 1.


 21.10.2015    Akademie věd ČR 
Uvádějí a moderují: Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová a Ing. Daniel Sánchez (Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. v. i., Praha 4)


 21.10.2015    SVS ČR 
Pro české chovatele a zpracovatele se nově otevírá možnost vyvážet hovězí maso a výrobky z něj do Kanady. Státní veterinární správa (SVS) obdržela v uplynulých dnech informaci od Evropské komise o tom, že Česká republika patří na seznam 19 členských států EU, nově schválených pro vývoz hovězího a výrobků z něj do této severoamerické země.


 20.10.2015    Bezpečnost potravin 
Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA při Ministerstvu zemědělství


 20.10.2015    Agrární komora ČR 
Mistrovství Slovenska ve floristice se konalo již po dvaadvacáté a opět se potvrdila prestiž této soutěže. Floristické klání s mezinárodní účastí se setkalo s velkým zájmem z řad floristů i laické veřejnosti, která měla možnost zhlédnout vystavené práce všech soutěžících v prostorách Kulturně-společenského centra Fontána. Završením národní soutěže ve vázání a aranžování květin bylo Květinové korzo, které prošlo piešťanskými ulicemi.


 20.10.2015    Agrární komora ČR 
Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. informační leták týkající se Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity.


 20.10.2015    Agrární komora ČR 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) uveřejní v pondělí 19. října 2015 na svých webových stránkách Podmínky k žádostem o uzavření smlouvy pro zájemce o soukromé skladování mléčných výrobků - sušeného odstředěného mléka (SOM) a sýrů. Žádosti pro uvedené mléčné výrobky musí žadatelé podávat odděleně, tedy pro každý výrobek zvlášť na samostatném formuláři.


 19.10.2015    Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů 
zveme Vás na konferenci ne téma „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“, kterou pořádá Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů ve spolupráci s ministerstvem zemědělství v termínu 2. - 3. listopadu 2015


 19.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dne 6. října 2015 se uskutečnilo již čtvrté zasedání česko-turecké pracovní skupiny pro zemědělství. Českou delegaci vedla náměstkyně ministra zemědělství J. Beneš Špalková a tureckou delegaci vedl náměstek ministra Mehmet Hadi Tunç


 19.10.2015    Bezpečnost potravin 
Státní zdravotní ústav vydal publikaci s přesným popisem Nutričních doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši.


 19.10.2015    Bezpečnost potravin 
Zpráva ÚZEI za rok 2014.


 16.10.2015    Bezpečnost potravin 
Tisková zpráva SZPI ze dne 16. 10. 2015.


 16.10.2015    Biotrin 
Letošní Celostátní odborná konference „Potraviny v hysterii“ je za námi. Bezmála 150 účastníků mělo možnost 14. 10. v Kongresovém sále IKEM vyslechnout 14 odborných sdělení na témata opředená více či méně hysterií. Rádi bychom poděkovali odborníkům za jejich přínosná sdělení, partnerům, kteří pomohli k domu, aby se konference mohla uskutečnit a svými prezentacemi, materiály a ochutnávkami konferenci skvěle doplnili. Díky! V neposlední řadě patří velký dík týmu IKEMu za skvělou spolupráci a studentům soukromé Vyšší odborné školy zdravotnické Médea s. r. o. za pomoc s organizací.


 16.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes na pracovní cestě v Srbsku představil nového agrárního diplomata Pavla Svobodu, jednal se srbskou ministryní zemědělství Snežanou Bogosavljević Bošković o situaci v mléčném sektoru a spolupráci v zemědělském obchodě i ve vodním hospodářství a zahájil den otevřených dveří české zemědělské technologie ve Staparu. Z Bělehradu zástupci českého Ministerstva zemědělství odcestují do Albánie.


 16.10.2015    MPO 
Podle výzkumu AMSP ČR plánuje necelá polovina malých a středních podniků v budoucnu rozšiřovat své exportní oblasti, přitom na USA se chce nově orientovat 11 % z nich. Nyní do USA úspěšně vyváží 14 % malých a středních firem.


 15.10.2015    Bezpečnost potravin 
Aktualizovaná publikace Ministerstva zemědělství.


 15.10.2015    Bezpečnost potravin 
EFSA přezkoumává Souhrnné zprávy o zoonózách z roku 2012 a 2013 v důsledku nesrovnalostí v údajích.


 15.10.2015    MZe 
Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes na pracovní cestě v Srbsku představil nového agrárního diplomata Pavla Svobodu, jednal se srbskou ministryní zemědělství Snežanou Bogosavljević Bošković o situaci v mléčném sektoru a spolupráci v zemědělském obchodě i ve vodním hospodářství a zahájil den otevřených dveří české zemědělské technologie ve Staparu. Z Bělehradu zástupci českého Ministerstva zemědělství odcestují do Albánie.


 15.10.2015    MZe 
Náměstkyně ministra zemědělství pro řízení Sekce zahraničních vztahů Ing. Jaroslava Beneš Špalková a výkonný ředitel komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust zvou české firmy, které mají zájem o vývoz potravin, nápojů a zemědělských technologií na ruský trh k účasti v podnikatelské misi do Ruské federace (Krasnodar) ve dnech 23. až 26. listopadu 2015.


 15.10.2015    Výzkum, vývoj a inovace 
Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek vystoupil 15. října 2015 na odborném semináři Czech is nano v Bruselu. Zástupci českého nanoprůmyslu zde představili své úspěchy v oblasti nanotechnologií, zejména nanomedicíny, 3D nanotisku a nanostruktur pro uchovávání energie a bezpečnostní zařízení.


 15.10.2015    PK ČR 


 14.10.2015    Bezpečnost potravin 
Mezinárodní symposium "Recent Advances in Food Analysis" se bude konat 3. - 6. 11. v Praze


 14.10.2015    Svět potravin 
Plátky sýru a kvalitní šunky spolu s přídavkem listové zeleniny, to vše ukryté do dvou krajíčků celozrnného chleba. Takovou, či podobně připravenou svačinu ukládají maminky do aktovek svých ratolestí v přesvědčení, že pro dítě udělaly to nejlepší. Jenže pravdu mají jen někdy.


 14.10.2015    AK ČR 
Ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu (SPÚ) Svatava Maradová společně se zpracovatelským týmem představila předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi projekt Státního pozemkového úřadu zaměřený na boj se suchem a povodněmi. Stalo se tak při účasti premiéra na debatě odborníků vědeckovýzkumných institucí věnované dopadům sucha v České republice, která se uskutečnila na půdě Mendelovy univerzity v Brně.


 14.10.2015    Bezpečnost potravin 
Informace organizace BIOTRIN ze dne 13. 10. 2015.


 14.10.2015     


 13.10.2015     


 13.10.2015     


 13.10.2015    Bezpečnost potravin 


 12.10.2015    Biotrin 
Díky 7. Rámcovému programu EU se podařilo sestavit a v červenci t.r. zveřejnit databázi IPAFEED, která je rozsáhlým zdrojem informací o vlivu geneticky modifikovaných (dále GM) krmiv na zdraví hospodářských zvířat. Jednalo se o projekt MARLON (Monitoring of Animals for Feed-related Risks in the Long Term), zaměřený na monitoring zvířat krmených potenciálně rizikovými krmivy v dlouhodobém horizontu. V rámci projektu byly kromě uvedené databáze vypracovány též nástroje a doporučení, jak sledovat dlouhodobé efekty konzumace GM krmiv.


 12.10.2015    SVS ČR 
Na dnešní den připadá Světový den vejce (World Egg Day). Oslavě vajec patří každoročně druhý říjnový pátek již od roku 1996, kdy na konferenci ve Vídni tento den vyhlásila „International Egg Commission“ (IEC). Existuje řada důvodů, proč si vejce zaslouží, abychom si ho vážili. Jde především o univerzální potravinu, nepostradatelnou při přípravě pokrmů. Vejce jsou pro člověka zdrojem plnohodnotných bílkovin, navíc obsahují řadu nezbytných vitamínů a minerálů. Každý obyvatel České republiky podle údajů statistiků v posledních letech ročně zkonzumuje v průměru okolo 240 vajec.


 12.10.2015    Bezpečnost potravin 
Vzhledem k potenciálním benefitům stoupá zájem o využívání hmyzu v potravinách a krmivech, ale jaká by mohla být rizika z produkce, zpracování a konzumace tohoto alternativního zdroje bílkovin?


 12.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
V orbě koňmi, historickou technikou a také dvouradličnými pluhy závodili v Dolním Újezdě u Litomyšle účastníci 42. mistrovství republiky v orbě. Soutěž, kterou vyoráním slavnostní brázdy zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka, každoročně pořádá Společnost pro orbu České republiky spolu se Střední školou zahradnickou a lesnickou v Litomyšli.


 09.10.2015    VŠCHT 
17.10.2015 - VŠCHT, Technická 3, Praha 6


 09.10.2015    VŠCHT 
CEREÁLNÍ CHEMIE A TECHNOLOGIE