Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vláda dnes nastaví strategii vzdělávací politiky země do roku 2030. Zaměstnavatelům ale nebude umožněno se na koordinaci odborného vzdělávání podílet
20.10.2020

Zpráva k pilotní studii věnované měření soli v polévkách připravovaných ve školních jídelnách Zlínského kraje
20.10.2020

Kozí sýr prodávaný v Lidlu obsahoval listerie
20.10.2020

Státní zemědělský intervenční fond zahajuje tradiční spotřebitelskou soutěž, letos s názvem „Stříhejte kolem dokola!“
20.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 05.11.2015    Bezpečnost potravin 
Informace SZÚ ke Světovému dni diabetu.


 05.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dne 27. října 2015 přivítala náměstkyně ministra zemědělství Jaroslava Beneš Špalková v budově Ministerstva zemědělství zástupce společností a profesních organizací z oboru výroby mléka a mlékárenských výrobků.


 05.11.2015    Bezpečnost potravin 
Státní zdravotní ústav připravil spolu s partnery doprovodné aktivity v rámci Pochodu proti diabetu.


 05.11.2015    Svět potravin 
Dlouhotrvající vedra a sucha se neodrazila na množství a kvalitě révy. Oproti loňské, nepříliš vydařené úrodě, je tedy ta letošní hodnocena mezi vinaři veskrze pozitivně.


 04.11.2015    SČS, ČTPP, ÚZEI 
dne 24.listopadu od 14:30 hod.


 04.11.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
dovolujeme si Vás pozvat na Seminář o obchodních a investičních příležitostech v Malajsii, který se uskuteční v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR dne 16. listopadu 2015 od 09:30 hodin.


 04.11.2015    Bezpečnost potravin 
Ve svých "Vodítcích pro potravinářské enzymy" z roku 2009 doporučil Vědecký panel pro FCM, enzymy, aromatické a pomocné látky (CEF) používat při hodnocení potenciální expozice potravinářským enzymům konzervativní metody (jako např. "metodu rozpočtu" (budget method)). Na základě informací získaných od té doby je zřejmé, že uplatnění těchto metod v praxi je problematické a proto CEF Panel zvažuje používání více realistických scénářů využívajících odstupňovaný přístup.


 04.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Navázat na trend posilování vzájemných vztahů má pracovní cesta ministra zemědělství Mariana Jurečky s podnikatelskou misí v Kazachstánu. Dnes se zúčastnil zahájení mezinárodního veletrhu WorldFood Kazakhstan 2015 v Almaty, kterého se Ministerstvo zemědělství účastní poprvé. Podle ministra Jurečky je potravinářský sektor jedním z nejdůležitějších odvětví kazachstánské ekonomiky a pro české vývozce na tamním trhu existují značné exportní možnosti.


 03.11.2015    Potravinářská komora ČR, Česká technologická platforma pro potraviny 
This project will develop a project-based learning approach and an entrepreneurial spirit in students, foster interactions between stakeholders in Food and Drink (referred to from here on as Food) innovation and guide the development of innovative projects. The FOODLAB project will enable the setting up of a European Foodbusiness Transfer Laboratory supported by a shared web-platform centralizing ad hoc learning and training contents/tools/guidelines to create/help future entrepreneurs, with dedicated modules to promote interactions with food companies, technical centers or business angels (Innofood database and forum). The scope of dissemination in this project is wide-reaching considering the implication of national Food federations and the support of the European Technology Platform Food for Life. Main benefits for European society are: creation of durable bridges between academia and food business stakeholders, development of entrepreneurial skills through guided self-learning, increasing student employability by SMEs, and improvement of innovation transfer to business in a sector in search of competitiveness enhancement. Read more…


 03.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Jindřich Šnejdrla se po téměř dvouletém působení na pozici náměstka ministra zemědělství rozhodl nepřihlásit do výběrového řízení a dále tak nepokračovat na tomto postu. Učinil tak na základě vlastního rozhodnutí z osobních a rodinných důvodů. Náměstek Šnejdrla chce i touto cestou poděkovat ministru zemědělství Marianu Jurečkovi za spolupráci, stejně jako všem svým kolegyním a kolegům, se kterými měl možnost na Ministerstvu zemědělství pracovat.


 03.11.2015    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 42. týdnu 2015: 12. 10. – 18. 10. 2015 (v češtině).


 03.11.2015    PK ČR 
Moc dobře známe ty chvíle, kdy se snažíme dětem vysvětlit, proč si místo čokolády mají raději vzít jablko. Stejně málokdy poslechnou. I proto je tu internetový vzdělávací kurz Hravě žij zdravě, který dětem hravou formou předkládá, jak správně nakládat s příjmem a výdejem energie. V praxi tento princip podporuje kurz i v letošním roce, mimo jiné v podobně TOP 10 aktivit a zdravých receptů od Jany Divoké.


 03.11.2015    Svět potravin 
O zdravotní prospěšnosti diety přesvědčili sportovci a celebrity


 03.11.2015    řešitelský tým projektu "KUSMEM" 
Sborník ze semináře projektu KUSmem ČESKÁ MEMBRÁNOVÁ PLATFORMA o.s. ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY a řešitelský tým projektu „KUSmem“ Nové technologické postupy s využitím membránových procesů poskytující nové potravinářské produkty se zlepšenými nutričními a uživatelskými vlastnostmi (QJ1510341) 23. října 2015, Membránové inovační centrum Stráž pod Ralskem


 03.11.2015    ČTPP a MZe 
Místo konání: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, místnost č. 413 – 4. patro Termín: Středa 25. 11. 2015 Doba konání: 10,00 hod. – 13,00 hod.


 02.11.2015    Biotrin 
Rýže je jednou ze tří hlavních obilovin, které se ve světě produkují. Důležitá je zejména pro rozvojové země, kde představuje pro konzumenty základní (a někdy také jediný) zdroj energie. I proto se na tuto plodinu zaměřují různé šlechtitelské projekty, které se jí snaží dodat další, zdraví prospěšný rozměr.


 02.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
5.11.2015 8:30


 02.11.2015    Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Ministerstvo zdravotnictví vyjadřuje zásadní nesouhlas se zněním návrhu novely zákona o potravinách, kterou Legislativní radě vlády předkládá ministerstvo zemědělství. V návrhu mimo jiné zaznívá, že ministerstvo zemědělství převádí dozor nad stravovacími službami pod Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) a hygienická služba by pak kontrolovala pouze stravování ve školních jídelnách a zařízeních zdravotních a sociálních služeb.


 02.11.2015    SVS ČR 
V uplynulém týdnu proběhla v České republice mise Evropské komise. Inspektoři z Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (Food and Veterinary Office – FVO) během ní posuzovali, zda a jak Státní veterinární správa a další státní instituce (působící v oblasti potravinového dozoru) plní předchozí doporučení. Výsledek mise dopadl velmi dobře. Většinu oblastí se podařilo úspěšně uzavřít, zbývající by měly být uzavřeny brzy po doplnění požadovaných dokumentů.


 31.10.2015    PK ČR 


 30.10.2015    SZIF 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) byl spolupořadatelem mezinárodního workshopu GAEC - EFA 2015 zaměřeného na hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Do Prahy zavítalo 120 odborníků z členských zemí Evropské unie, aby si vyměnili zkušenosti ohledně administrace a kontroly prvků dobré zemědělské a environmentální praxe (GAEC) a nových požadavků na stanovení ploch v ekologickém zájmu (EFA).


 30.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2015 sazbu jednotné platby na plochu (SAPS). Známá už je také výše platby na greening a mladé zemědělce. Ty jsou letos vyhlášeny vůbec poprvé. Mimořádně budou také v letošním roce vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.


 30.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
V uplynulém týdnu proběhla v České republice mise Evropské komise. Inspektoři z Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (Food and Veterinary Office – FVO) během ní posuzovali, zda a jak Státní veterinární správa a další státní instituce (působící v oblasti potravinového dozoru) plní předchozí doporučení. Výsledek mise dopadl velmi dobře. Většinu oblastí se podařilo úspěšně uzavřít, zbývající by měly být uzavřeny brzy po doplnění požadovaných dokumentů.


 29.10.2015    Biotrin 
Vědcům z výzkumného institutu ve Stanfordu - Stanford ChEM-H (Chemistry, Engineering & Medicine for Human Health) - se podařilo vyprodukovat v laboratoři lék na rakovinu, který byl doposud získáván pouze z ohroženého a hůře dostupného druhu rostliny. Tento výzkum tak může vést ke stabilní a levnější dodávce potřebného léku, a navíc může být lék upravován tak, aby byl pro pacienty bezpečnější a léčba efektivnější.


 29.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Na podporu především živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí v Programu rozvoje venkova tak dosáhne 7,46 miliardy korun. Nejvíce peněz dostanou chovatelé skotu, drůbeže a prasat.


 27.10.2015    Hospodářská komora ČR 
V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci a Rada pro životní prostředí, na jejímž programu je první rozprava o přezkumu systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS).


 27.10.2015    Bezpečnost potravin 
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.


 27.10.2015    VFU 
Saláková, A., Kameník, J., Vyskočilová, V. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno


 27.10.2015    VFU 


 26.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Zveřejnění žádosti o zápis zaručené tradiční speciality „Lovecký salám“


 26.10.2015    Bezpečnost potravin 
Stanovisko EFSA ze dne 21. října 2015 k možným rizikům spojeným s isoflavony


 23.10.2015    SVS ČR 
Úkolem Státní veterinární správy (SVS) je zejména provádět dozor nad zdravím a životní pohodou zvířat, sledovat nákazovou situaci a kontrolovat zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu. SVS je však také jednou ze složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a jako taková se připravuje na různé mimořádné události. Jednou z nich může být havárie jaderné elektrárny. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj se proto v závěru září zúčastnila cvičení s názvem ZÓNA 2015. Cíl? Prověřit činnost všech složek zařazených do tzv. vnějšího havarijního plánu jaderné elektrárny Temelín v případě havárie[1], včetně jasné formulace pokynů obyvatelstvu.


 23.10.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dnes zveřejnily podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určené pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už zítra. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude v programu očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.


 23.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ode dneška do 3. listopadu 2015 mohou zájemci žádat o podporu na projekty v rámci první a druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020. Kromě investic do akvakultury, zpracování produktů, inovací a recirkulačních zařízení je možné získat dotaci také na vysazování úhoře říčního.


 23.10.2015    23.10.2015 10:00 – 17:00 
Celostátní síť pro venkov a Kraj Vysočina si Vás dovolují pozvat na akci Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě - XXVI. ročník.


 23.10.2015    Czech Trade 
Za pouhých prvních šest měsíců tohoto roku zaznamenal vývoz potravin nárůst o 7,3 % oproti stejnému období v roce 2014.


 23.10.2015    Česká obchodní inspekce 
Přednáškami v Ústí nad Labem a Karlových Varech odstartoval společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a České obchodní inspekce - spotřebitelské vzdělávání studentů středních škol.


 23.10.2015    Český statistický úřad 
V Teplicích se dnes konala konference „25 let Programu Teplice“ o zásadním vlivu znečištěného životního prostředí na zdravotní stav obyvatel Ústeckého kraje. Pořádal ji Český statistický úřad ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademií věd ČR. Zúčastnilo se jí 150 lidí.


 22.10.2015    Česká potravinářská společnost, ÚZEI A ČTPP 
ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST O. S., PRAHA Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ ve spolupráci s ČESKOU TECHNOLOGICKOU PLATFORMOU PRO POTRAVINY Pracovní skupinou Potraviny a spotřebitel Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 24. listopadu 2015 od 14:00 hod.


 22.10.2015    VŠCHT 
Department of Carbohydrates and Cereals