Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ruští biologové sekvenovali genom fuzária
23.10.2020

Nová metoda detekce geneticky editovaných plodin!?
23.10.2020

Paušální daň: Návrh Hospodářské komory zjednodušit živnostníkům život se stává realitou
23.10.2020

Komentář prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k zákazu prodeje a uzavření provozoven
23.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 26.11.2015    Bezpečnost potravin 
Odborníci na zdraví rostlin úřadu EFSA dospěli k závěru, že révu vinnou nelze vyloučit jako potenciální hostitelskou rostlinu kmene bakterie Xylella fastidiosa, který napadá olivovníky v jižní Itálii.


 26.11.2015    MPO 
Energetický regulační úřad nevypsáním cenového rozhodnutí pro většinu podporovaných zdrojů energie významně ohrožuje české zemědělce i malé obce.


 25.11.2015    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se zabývala neodpovídajícími a nedostatečnými informacemi na obalech některých výrobků značky Opavia a nařídila společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. jejich přeznačení.


 25.11.2015    SZPI 
Evropská komise spustila dne 18. 11. 2015 nový elektronický nástroj Administrative Assistance and Cooperation System (AACS) – Systém správní pomoci a spolupráce, který podporuje a usnadňuje komunikaci mezi dozorovými orgány, které se podílejí na boji proti falšování potravin na území Evropy


 25.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
30.11.2015 13:00


 25.11.2015    Bezpečnost potravin 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 11. 2015.


 25.11.2015    Výživa dětí 
Téměř tři čtvrtiny českých rodin začnou podle průzkumu po narození potomka žít zdravěji a více času tráví společně v přírodě. Průzkum tak podle Pavla Suchánka z Fóra zdravé výživy potvrdil poznatky z poradenského centra. Pokud je nějaký impulz změnit složení stravy, tak příchod dítěte je jedním z nejsilnějších, řekl s tím, že mnohem méně se lidé zajímají o rozšíření pohybových aktivit.


 25.11.2015    SČS 
Sdružení českých spotřebitelů se na problematiku potravin zaměřuje jako na jednu ze svých prioritních oblastí. Využívá k tomu zejména zázemí pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel při České technologické platformě pro potraviny.


 24.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
10.12.2015 9:00 – 12:00


 24.11.2015    Bezpečnost potravin 
Informace portálu Gate2Biotech ze dne 23. 11. 2015.


 24.11.2015    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla krátkou, cílenou kontrolní akci zaměřenou na bezpečnost a jakost ovoce, zeleniny a dalších potravin, které jsou dodávány jako součásti balíčků do základních škol v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“.


 24.11.2015    Výzkum, vývoj a inovace 
Z významných událostí, které se v Izraeli v nejbližších týdnech uskuteční, bychom vás rádi upozornili především na mezinárodní konferenci a veletrh s názvem LSIE (Life Science Industry Event), která proběhne ve dnech 9. – 12. prosince 2015 v Tel Avivu. Mezi hlavní témata bude patřit mj. problematika digitalizace zdravotnictví, technologické inovace v oblasti lékařských přístrojů či sdílení zkušeností izraelských univerzit a výzkumných pracovišť s transferem technologií. Mezi klíčové akce blížícího se roku 2016 bude bezpochyby patřit lednový veletrh CYBERTECH, nejvýznamnější mezinárodní konference a veletrh ke kybernetické bezpečnosti konající se mimo území USA, únorový NanoISRAEL, zaměřený na oblast nanotechnologií a nanomateriálů, či květnový BIOMED, jenž se každoročně soustředí na nejnovější poznatky a inovace ze sféry biomedicíny.


 24.11.2015    HK ČR 
Jedním z důležitých aspektů, který ovlivňuje obchodně-ekonomické aktivity českých firem, je i vízová problematika. Zjednodušeně lze konstatovat, že vízová politika je důležitou součástí obchodně-ekonomické a proexportní koncepce. HK ČR vede k této problematice dlouhodobý dialog se zodpovědnými českými úřady v zájmu toho, aby vízová politika působila jako efektivní proexportní nástroj. V tomto úsilí hodlá HK ČR pokračovat i v budoucnu


 23.11.2015    Hynek Jordán, tiskový mluvčí MZe 


 23.11.2015    Hynek Jordán, tiskový mluvčí MZe 


 23.11.2015    Fórum zdravé výživy 
Dne 26. 11. 2015 se koná IX. ročník konference s mezinárodní účastí Výživa – nedílná součást závažných chorob. Pořadateli jsou Pracoviště preventivní kardiologie IKEM Praha, Potravinářská komora ČR, Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a NF Healthy Heart. Konference se koná v konferenční místnosti 1. LF UK, Karlovo náměstí 32, Praha 2, budova A, 5. patro. Bližší informace o konferenci, odborný program včetně pokynů k přihlášení najdete v přiložené pozvánce.


 23.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Vláda dnes schválila národní dotační programy zemědělství pro rok 2016. Ministerstvo zemědělství jejich prostřednictvím například pomůže zemědělcům likvidovat nebezpečné nákazy v chovech, obnovit venkovské zvoničky nebo postavit odpočinková místa. Celkem je ve státním rozpočtu na národní zemědělské programy připraveno 2,25 miliardy korun. Nejvíce peněz, konkrétně více než 1,6 miliardy, bude směřovat do živočišné výroby.


 23.11.2015    Bezpečnost potravin 
Video názorně vysvětluje základní hygienická pravidla při manipulaci s potravinami.


 23.11.2015    Agrární komora ČR 
Index cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (dále jen index cen vstupů do zemědělství) za 3. čtvrtletí roku 2015 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku klesl o 1,8%. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství klesly o 2,3%, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 1,2 %.


 23.11.2015    Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF 


 20.11.2015    SČS, ČTPP 
24.11.2015, 10:30 hod.


 20.11.2015    Biotrin 
K tomuto nejnovějšímu závěru došli odborníci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a experti jednotlivých členských států.


 20.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Na českém trhu se objevily medy obsahující antibiotika. Dokládají to výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Státní veterinární správy (SVS). Med obsahoval například zakázaná antibiotická léčiva chloramfenikol a nitrofurany, které jsou v Evropské unii i v řadě dalších vyspělých zemí zakázány podávat zvířatům, jejichž produkty jsou určeny pro lidskou spotřebu. Některá antibiotika patří k vysoce rizikovým látkám, které by se neměly v potravinách objevovat.


 20.11.2015    SVS ČR 
V poslední době se v některých médiích objevily články a reportáže, tykající se alimentárního onemocnění – kampylobakteriózy. Tato infekce je v Evropě jedním z nejčastějších bakteriálních onemocnění, jehož zdrojem je zejména potravina. Podle údajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je v zemích Evropské unie hlášeno ročně zhruba 200 000 případů kampylobakteriózy u člověka. Skutečně nahlášeno je však jen malé procento případů a odhady mluví až o devíti milionech nakažených kampylobakteriózou ročně. Následující text shrnuje základní informace o této nepříjemné infekci a doporučení jak minimalizovat riziko, že se člověk sám nakazí. Zároveň uvádí na pravou míru některé neúplné či nepřesné informace, které v souvislosti s kampylobakteriózou zaznívají.


 20.11.2015    ČOI 
Na základě četných podání spotřebitelů, týkajících se nabídky a prodeje zboží v některých prodejnách obchodních řetězců Albert a Penny Market, byly inspektorátem ČOI se sídlem v Praze ve dvou desítkách provozoven těchto řetězců provedena kontrolní šetření.


 20.11.2015    Svět potravin 
Ryby jsou drahé, určené jen pro milovníky dietní stravy a ty zmrazené jsou vždy nekvalitní. Možná jsou právě mýty spojené s rybami důvodem, proč v konzumaci ryb končíme na samém chvostu evropského žebříčku. Je tak načase alespoň některé z mýtů a polopravd, které o rybách kolují, potvrdit, či vyvrátit.


 19.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 


 19.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Med, máslo a chleba dostanou děti z mateřských škol a prvního stupně základních škol v rámci pilotního projektu nové kampaně „Medová snídaně.“ Akci připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českým svazem včelařů. Cílem je propagace zdravého stravování, medu a včelařství.


 19.11.2015    Bezpečnost potravin 
Dne 18. listopadu bude probíhat Evropský antibiotický den.


 19.11.2015    Bezpečnost potravin 
Informace Státního zdravotního ústavu k pesticidům: biocidním přípravkům a přípravkům na ochranu rostlin.


 19.11.2015    Agrární komora ČR 
Dne 26. řijna 2015 proběhlo ve Velkém sále paláce 186. Žofínské fórum na téma:


 19.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Nový projekt MZe spouští letos na prvních šesti místech v ČR. Děti v rámci něj přímo ve třídách dostanou k snídani chléb s máslem a medem. Během snídaně absolvují zábavně- naučnou přednášku, kterou zajišťují včelaři z řad Českého svazu včelařů.


 19.11.2015    Agrární komora ČR 
Průměrná cena placená vybranými odbytovými organizacemi a organizacemi producentů producentům mléka.


 18.11.2015    Biotrin 
V týdeníku Nature se objevila informace jihokorejských vědců, že dokázali vytvořit prase s takzvaně zdvojeným osvalením. Podle jejich informací se k němu dostali prostřednictvím úpravy genů - tedy postupem mnohem jednodušším než přenos genů z jednoho živočišného druhu na druhý, kterým obvykle genové inženýrství postupuje.


 18.11.2015    Svět potravin 


 18.11.2015    Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Antibiotika patří k největším objevům 20. století. Využití penicilinu pro terapeutické účely zahájilo zlatou éru antibiotik a v dnešní době je prakticky nemožné představit si moderní medicínu bez těchto léků. Chirurgické zákroky, použití agresivní chemoterapie nebo transplantační výkony – všechny tyto úkony by bez podpory antibiotické léčby nebyly možné. Používání antibiotik je ovšem doprovázeno nepříjemným vedlejším efektem, ziskem odolnosti mikrobů vůči antibiotikům. Nevhodné terapeutické používání antimikrobiálních látek v humánní a veterinární medicíně, používání antimikrobiálních látek i v indikacích mimo terapeutické účely, jakož i znečišťování životního prostředí antibiotiky totiž zrychluje vznik a šíření rezistentních mikroorganismů.


 18.11.2015    Agrární komora ČR 
Semináře pro zemědělce jsou zaměřeny na aktuální témata. Předmětem tohoto semináře je problém sucha, osvětlení současných příčin a dopady a řešení správnou agrotechnikou a hospodařením. Druhým okruhem zájmu bude představení projektu SUI za bezpečné a zodpovědné používání přípravků na ochranu rostlin


 16.11.2015    Fórum zdravé výživy 
Názory na tavené sýry ve výživě člověka jsou nejčastěji prezentovány odborníky na výživu. Názory potravinářských technologů jsou pro posouzení výrobku také velmi důležité. Podívaly jsme se tedy na tavené sýry z obou pohledů a výsledek Vám zde nabízíme.


 16.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ve třetím čtení dnes prošla Poslaneckou sněmovnou novela zákona o spotřebních daních. Norma teď zamíří do Senátu. Přijetím zákona by se zvýšila spotřební daň u vysokoprocentních biopaliv a nově by se zavedly daňové sazby u čistých biopaliv, za které se dosud daně neplatí.


 16.11.2015    Potravinářská komora ČR 
Společné vize ke zlepšení situace malého a středního podnikání v oblasti českého maloobchodu i obecně a zároveň zvýšení prodeje českých potravinářských produktů prezentovali na společné tiskové konferenci Vladimír Dlouhý, prezident HK ČR, Zdeněk Juračka, předseda AČTO a Miroslav Toman, prezident PK ČR.