Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vláda dnes nastaví strategii vzdělávací politiky země do roku 2030. Zaměstnavatelům ale nebude umožněno se na koordinaci odborného vzdělávání podílet
20.10.2020

Zpráva k pilotní studii věnované měření soli v polévkách připravovaných ve školních jídelnách Zlínského kraje
20.10.2020

Kozí sýr prodávaný v Lidlu obsahoval listerie
20.10.2020

Státní zemědělský intervenční fond zahajuje tradiční spotřebitelskou soutěž, letos s názvem „Stříhejte kolem dokola!“
20.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 30.11.2015    SVS ČR 
Ve Francii se poprvé od roku 2006 objevil u drůbeže vysoce nakažlivý druh aviární influenzy neboli ptačí chřipky (subtypu H5N1). Výskyt ohniska na jihozápadě země potvrdily tamní úřady. Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že s ohledem na podzimní migraci ptáků platí zvýšené riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže. Apeluje proto na chovatele, aby průběžně sledovali zdravotní stav drůbeže a věnovali zvýšenou pozornost dodržování preventivních opatření v chovech. V českých chovech nebyla tato nákaza zaznamenána od roku 2007.


 30.11.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Cílem zasedání smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu je přijetí nové mezinárodní smlouvy o ochraně klimatu, která by měla začít platit od roku 2020. Klimatická konference v Paříži (COP 21) potrvá od neděle 29. listopadu do pátku 11. prosince.


 30.11.2015    Svět potravin 
Zabijačka patřila neodmyslitelně k venkovskému folkloru, nejvíce v jižních a západních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě. Většinou se konala v zimních měsících, kdy bylo snazší zpracované maso a produkty z něj uchovávat. Se zánikem malých hospodářství a zvyšující se dostupností vepřového se od domácích zabijaček začalo upouštět. Zájem o jelita a jitrnice a podobné pochoutky ale neklesá…


 30.11.2015    Biotrin 
V posledním čísle Světa biotechnologií se dočtete o následujícím:


 29.11.2015    PK ČR 


 28.11.2015    Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF 


 27.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
10.12.2015 9:00 – 12:00


 27.11.2015    Bezpečnost potravin 
Ve Francii se poprvé od roku 2006 objevil u drůbeže vysoce nakažlivý druh aviární influenzy neboli ptačí chřipky (subtypu H5N1). Výskyt ohniska na jihozápadě země potvrdily tamní úřady. Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že s ohledem na podzimní migraci ptáků platí zvýšené riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže. Apeluje proto na chovatele, aby průběžně sledovali zdravotní stav drůbeže a věnovali zvýšenou pozornost dodržování preventivních opatření v chovech. V českých chovech nebyla tato nákaza zaznamenána od roku 2007.


 27.11.2015    Bezpečnost potravin 
U dalších devatenácti šarží medů od výrobce Včelpo s.r.o. potvrdil konečný laboratorní rozbor přítomnost reziduí antibiotik. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nyní zveřejňuje výsledky konfirmačních analýz včetně detailních informací o nevyhovujících vzorcích v tabulce níže.


 27.11.2015    Bezpečnost potravin 
Na semináři v Ostravě se dne 25. 11. sešli zástupci českého a polského ministerstva zemědělství. Za českou stranu jednání vedla Viera Šedivá, náměstkyně ministra zemědělství pro Sekci potravinářských výrob a za polskou stranu Ewa Lech, náměstkyně ministra pro zemědělství a rozvoj venkova. Hlavním cílem jednání bylo dále rozvinout přeshraniční spolupráci při kontrolách bezpečnosti potravin například výměnnými stážemi, výměnou zkušeností a vzájemnou spoluprací


 27.11.2015    Fórum zdravé výživy 
25. listopadu 2015 proběhla v dopoledních hodinách tisková konference Fóra zdravé výživy na téma Cukr


 26.11.2015    Agrární komora ČR 
Dne 20. listopadu 2015 se na Ministerstvu zemědělství (MZe) konala další ze série sektorově zaměřených schůzek pro zástupce firem a profesních organizací, tentokrát v oboru pivo, chmel a sklad. Setkání probíhalo pod vedením paní náměstkyně pro řízení sekce zahraničních vztahů Jaroslavy Beneš Špalkové.


 26.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Na semináři v Ostravě se dnes sešli zástupci českého a polského ministerstva zemědělství. Za českou stranu jednání vedla Viera Šedivá, náměstkyně ministra zemědělství pro Sekci potravinářských výrob a za polskou stranu Ewa Lech, náměstkyně ministra pro zemědělství a rozvoj venkova. Hlavním cílem jednání bylo dále rozvinout přeshraniční spolupráci při kontrolách bezpečnosti potravin například výměnnými stážemi, výměnou zkušeností a vzájemnou spoluprací.


 26.11.2015    Bezpečnost potravin 
Seminář na téma "Antimikrobiální rezistence" se konal v budově Státní veterinární správy dne 18. 11. 2015.


 26.11.2015    Bezpečnost potravin 
Odborníci na zdraví rostlin úřadu EFSA dospěli k závěru, že révu vinnou nelze vyloučit jako potenciální hostitelskou rostlinu kmene bakterie Xylella fastidiosa, který napadá olivovníky v jižní Itálii.


 26.11.2015    MPO 
Energetický regulační úřad nevypsáním cenového rozhodnutí pro většinu podporovaných zdrojů energie významně ohrožuje české zemědělce i malé obce.


 25.11.2015    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) se zabývala neodpovídajícími a nedostatečnými informacemi na obalech některých výrobků značky Opavia a nařídila společnosti Mondelez Czech Republic s.r.o. jejich přeznačení.


 25.11.2015    SZPI 
Evropská komise spustila dne 18. 11. 2015 nový elektronický nástroj Administrative Assistance and Cooperation System (AACS) – Systém správní pomoci a spolupráce, který podporuje a usnadňuje komunikaci mezi dozorovými orgány, které se podílejí na boji proti falšování potravin na území Evropy


 25.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
30.11.2015 13:00


 25.11.2015    Bezpečnost potravin 
Informace Ministerstva zdravotnictví ze dne 23. 11. 2015.


 25.11.2015    Výživa dětí 
Téměř tři čtvrtiny českých rodin začnou podle průzkumu po narození potomka žít zdravěji a více času tráví společně v přírodě. Průzkum tak podle Pavla Suchánka z Fóra zdravé výživy potvrdil poznatky z poradenského centra. Pokud je nějaký impulz změnit složení stravy, tak příchod dítěte je jedním z nejsilnějších, řekl s tím, že mnohem méně se lidé zajímají o rozšíření pohybových aktivit.


 25.11.2015    SČS 
Sdružení českých spotřebitelů se na problematiku potravin zaměřuje jako na jednu ze svých prioritních oblastí. Využívá k tomu zejména zázemí pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel při České technologické platformě pro potraviny.


 24.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
10.12.2015 9:00 – 12:00


 24.11.2015    Bezpečnost potravin 
Informace portálu Gate2Biotech ze dne 23. 11. 2015.


 24.11.2015    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce provedla krátkou, cílenou kontrolní akci zaměřenou na bezpečnost a jakost ovoce, zeleniny a dalších potravin, které jsou dodávány jako součásti balíčků do základních škol v rámci projektu „Ovoce a zelenina do škol“.


 24.11.2015    Výzkum, vývoj a inovace 
Z významných událostí, které se v Izraeli v nejbližších týdnech uskuteční, bychom vás rádi upozornili především na mezinárodní konferenci a veletrh s názvem LSIE (Life Science Industry Event), která proběhne ve dnech 9. – 12. prosince 2015 v Tel Avivu. Mezi hlavní témata bude patřit mj. problematika digitalizace zdravotnictví, technologické inovace v oblasti lékařských přístrojů či sdílení zkušeností izraelských univerzit a výzkumných pracovišť s transferem technologií. Mezi klíčové akce blížícího se roku 2016 bude bezpochyby patřit lednový veletrh CYBERTECH, nejvýznamnější mezinárodní konference a veletrh ke kybernetické bezpečnosti konající se mimo území USA, únorový NanoISRAEL, zaměřený na oblast nanotechnologií a nanomateriálů, či květnový BIOMED, jenž se každoročně soustředí na nejnovější poznatky a inovace ze sféry biomedicíny.


 24.11.2015    HK ČR 
Jedním z důležitých aspektů, který ovlivňuje obchodně-ekonomické aktivity českých firem, je i vízová problematika. Zjednodušeně lze konstatovat, že vízová politika je důležitou součástí obchodně-ekonomické a proexportní koncepce. HK ČR vede k této problematice dlouhodobý dialog se zodpovědnými českými úřady v zájmu toho, aby vízová politika působila jako efektivní proexportní nástroj. V tomto úsilí hodlá HK ČR pokračovat i v budoucnu


 23.11.2015    Hynek Jordán, tiskový mluvčí MZe 


 23.11.2015    Hynek Jordán, tiskový mluvčí MZe 


 23.11.2015    Fórum zdravé výživy 
Dne 26. 11. 2015 se koná IX. ročník konference s mezinárodní účastí Výživa – nedílná součást závažných chorob. Pořadateli jsou Pracoviště preventivní kardiologie IKEM Praha, Potravinářská komora ČR, Nefrologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze a NF Healthy Heart. Konference se koná v konferenční místnosti 1. LF UK, Karlovo náměstí 32, Praha 2, budova A, 5. patro. Bližší informace o konferenci, odborný program včetně pokynů k přihlášení najdete v přiložené pozvánce.


 23.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Vláda dnes schválila národní dotační programy zemědělství pro rok 2016. Ministerstvo zemědělství jejich prostřednictvím například pomůže zemědělcům likvidovat nebezpečné nákazy v chovech, obnovit venkovské zvoničky nebo postavit odpočinková místa. Celkem je ve státním rozpočtu na národní zemědělské programy připraveno 2,25 miliardy korun. Nejvíce peněz, konkrétně více než 1,6 miliardy, bude směřovat do živočišné výroby.


 23.11.2015    Bezpečnost potravin 
Video názorně vysvětluje základní hygienická pravidla při manipulaci s potravinami.


 23.11.2015    Agrární komora ČR 
Index cen dodávek výrobků a služeb do zemědělství (dále jen index cen vstupů do zemědělství) za 3. čtvrtletí roku 2015 v porovnání se stejným obdobím předchozího roku klesl o 1,8%. Z toho ceny výrobků a služeb běžně spotřebovávaných v zemědělství klesly o 2,3%, zatímco ceny výrobků a služeb přispívajících do zemědělských investic vzrostly o 1,2 %.


 23.11.2015    Vladimíra Nováková, tisková mluvčí SZIF 


 20.11.2015    SČS, ČTPP 
24.11.2015, 10:30 hod.


 20.11.2015    Biotrin 
K tomuto nejnovějšímu závěru došli odborníci Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) a experti jednotlivých členských států.


 20.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Na českém trhu se objevily medy obsahující antibiotika. Dokládají to výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) a Státní veterinární správy (SVS). Med obsahoval například zakázaná antibiotická léčiva chloramfenikol a nitrofurany, které jsou v Evropské unii i v řadě dalších vyspělých zemí zakázány podávat zvířatům, jejichž produkty jsou určeny pro lidskou spotřebu. Některá antibiotika patří k vysoce rizikovým látkám, které by se neměly v potravinách objevovat.


 20.11.2015    SVS ČR 
V poslední době se v některých médiích objevily články a reportáže, tykající se alimentárního onemocnění – kampylobakteriózy. Tato infekce je v Evropě jedním z nejčastějších bakteriálních onemocnění, jehož zdrojem je zejména potravina. Podle údajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) je v zemích Evropské unie hlášeno ročně zhruba 200 000 případů kampylobakteriózy u člověka. Skutečně nahlášeno je však jen malé procento případů a odhady mluví až o devíti milionech nakažených kampylobakteriózou ročně. Následující text shrnuje základní informace o této nepříjemné infekci a doporučení jak minimalizovat riziko, že se člověk sám nakazí. Zároveň uvádí na pravou míru některé neúplné či nepřesné informace, které v souvislosti s kampylobakteriózou zaznívají.


 20.11.2015    ČOI 
Na základě četných podání spotřebitelů, týkajících se nabídky a prodeje zboží v některých prodejnách obchodních řetězců Albert a Penny Market, byly inspektorátem ČOI se sídlem v Praze ve dvou desítkách provozoven těchto řetězců provedena kontrolní šetření.


 20.11.2015    Svět potravin 
Ryby jsou drahé, určené jen pro milovníky dietní stravy a ty zmrazené jsou vždy nekvalitní. Možná jsou právě mýty spojené s rybami důvodem, proč v konzumaci ryb končíme na samém chvostu evropského žebříčku. Je tak načase alespoň některé z mýtů a polopravd, které o rybách kolují, potvrdit, či vyvrátit.