Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ochrání nás před COVID-19 GM vakcíny?
12.08.2020

Jsou omega-3 mastné kyseliny výživou pro mozek? Tři nové studie říkají - ANO
12.08.2020

Pesticidy a včely: EFSA přehodnotil důkazy o úmrtnosti
12.08.2020

Vysoké teploty mohou způsobit problémy hospodářským i zájmovým zvířatům
12.08.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 22.09.2015    Agrární komora ČR 
V těchto dnech jsou na středních i vysokých lesnických školách v České republice instalovány informační tabule. Studenti i absolventi se tak dozvědí o možnosti pracovního i studijního uplatnění u státního podniku Lesy ČR, který jim nabízí zajímavou a samostatnou práci.


 22.09.2015    Bezpečnost potravin 
Evropská komise v závěru uplynulého týdne informovala, že vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti se vstupem imigrantů do země panuje na maďarských hranicích se Srbskem zhoršená situace, která omezuje také provoz tamních pohraničních veterinárních stanic (PVS). Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG Santé) i maďarské orgány proto doporučují neplánovat transport a vývoz živých zvířat do třetích zemí přes maďarské výstupní body, zejména PVS Röszke.


 22.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Řešení problematiky nadměrného sucha a omezení jeho negativních dopadů, dotační programy na budování závlah a zadržování vody v krajině jsou hlavními body pracovní cesty ministra zemědělství Mariana Jurečky do Libereckého kraje. Ministr jedná s hejtmanem Martinem Půtou a s náměstkem hejtmana pro resort životního prostředí a zemědělství Josefem Jadrným. Na programu je také návštěva Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant a zemědělské společnosti ZETKA Strážník.


 22.09.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Příprava české účasti probíhá v rámci aktivit mezinárodní sítě Enterprise Europe Network a podpora účastníků je proto ZDARMA. Veletrh a kooperační setkání, které v rámci cesty absolvujeme, jsou jedním z největších obchodních setkání ve vnitrozemské Číně. V roce 2014 se jich zúčastnilo více než 600 čínských firem a přes 500 firem a institucí z 25 států Evropské Unie.


 21.09.2015    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Iniciativa je příspěvkem do již probíhající diskuze o nástupu nejvýznamnějších technologických a strukturálních změn, které zasahují nejen průmysl, ale i většinu ostatních rezortů, vědu a výzkum, etiku a společenský řád.


 21.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Společná zemědělská politika, Program rozvoje venkova na období 2014 až 2020 a spolupráce Visegrádské skupiny jsou témata dvoudenní návštěvy ministra zemědělství Mariana Jurečky ve Slovinsku. S ministrem zemědělství, lesnictví a potravinářství Dejanem Židanem hovořil také o záchranných opatřeních v sektoru mléka ze strany Evropské komise.


 21.09.2015    Biotrin 
O návrhu Evropské komise (EK), který by umožnil národní zákazy dovozu a užití geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv, jsme již několikrát informovali v předchozích článcích, a to ze dne 5.8.2015, 17.6.2015 a 30.4.2015.


 21.09.2015    SVS ČR 
Výsledek laboratorního vyšetření provedeného ve Státním veterinárním ústavu Praha dnes potvrdil výskyt vztekliny u netopýra večerního nalezeného v Riegrových sadech v Praze. Přestože se jedná o specifický typ viru, který je adaptovaný na letouny, představuje potenciální riziko i pro člověka. Přenos tohoto typu viru vztekliny na člověka je vzácný, ale přesto je třeba mít se na pozoru při nálezu uhynulého netopýra, nebo jedince s atypickým chováním.


 21.09.2015    PK ČR, ČTPP 
Září je krásné v tom, že nejenom vybarvuje přírodu do pestrých barev, ale taktéž proto že pravidelně, již po devět let, zahajuje soutěžní kurz zdravého životního stylu Hravě žij zdravě. Letošní ročník bude opět chtít hravou formou dokázat účastníkům, jak snadné je žít aktivně a zdravě. Ke kurzu o čtyřech lekcích a Deníčku však přibydou i novinky v podobě zdravých receptů a TOP 10 aktivit, které oživí přestávku, tělocvik či běžnou vyučující hodinu.


 18.09.2015    Agrární komora ČR 
Komoditní zpravodajství Informace o cenách vína Zahraniční obchod ČR Informace ze zahraničních trhů Aktuality


 18.09.2015    Bezpečnost potravin 
V rámci Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství vás zveme na Jablečnou slavnost s biojarmarkem v Hostětíně. Bohatý program pro celou rodinu.


 18.09.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
41. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM se koná ve dnech 3. – 5. prosince 2015 v moravské metropoli Brně. Festival pořádá Ministerstvo životního prostředí a letošní téma je nanejvýš aktuální, a sice ODPADY a TŘÍDĚNÍ ODPADU.


 18.09.2015    Výzkum, vývoj, inovace 
Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce byly hlavním tématem konference Technologické agentury České republiky, která proběhla v Brně v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu. Záštitu akci poskytl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, jenž na ní přednesl projev na téma podpory digitální ekonomiky


 18.09.2015    HK ČR 
Hospodářská komora České republiky organizuje ve spolupráci s Česko-slovensko-kubánskou smíšenou hospodářskou komorou ve dnech 11.-14.10.2015 doprovodnou podnikatelskou misi náměstka ministra zahraničních věcí ČR, pana Martina Tlapy, na Kubu.


 18.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Společná zemědělská politika, Program rozvoje venkova na období 2014 až 2020 a spolupráce Visegrádské skupiny jsou témata dvoudenní návštěvy ministra zemědělství Mariana Jurečky ve Slovinsku. S ministrem zemědělství, lesnictví a potravinářství Dejanem Židanem hovořil také o záchranných opatřeních v sektoru mléka ze strany Evropské komise.


 17.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským Praha, v.v.i. a Společností pro výživu 
Podtitul: Zdravá výživa začíná na poli


 17.09.2015    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 37. týdnu 2015: 7. 9. – 13. 9. 2015 (v češtině).


 17.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Evropská komise na jednání ministrů zemědělství v Lucemburku potvrdila, že kvůli krizi v mléčném sektoru a dalších sektorech rozdělí z avizovaného balíčku 500 milionu eur z rozpočtu EU mezi členské státy 420 milionů eur k zajištění likvidity zemědělců a kompenzaci ztrát za nízké výkupní ceny mléka. Z toho na české farmáře připadne 11,2 milionu eur, tedy zhruba 313 milionů korun. Zvýší se také zálohy na přímé platby.


 17.09.2015    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) provedla od začátku letošního roku do začátku září celkem bezmála 5 500 kontrol zařízení poskytujících stravovací služby. Alespoň jednu závadu zjistila u zhruba 15 procent z nich. Nejčastěji se prohřešky týkaly sledovatelnosti potravin. Nejvyšší podíl kontrol se závadou byl v Praze. Celkově byly uděleny pokuty v řádech miliónů korun.


 17.09.2015    Potravinářská komora ČR 
PK ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší grafický návrh na logo právě vznikajících českých cechovních norem pro potraviny. Soutěže se může zúčastnit každý a grafické návrhy na logo je možné zasílat do 15. října 2015 na adresu kralova@foodnet.cz.


 17.09.2015    Agrární komora ČR 
Česká republika se zapojila do celosvětové záchrany genetických zdrojů rostlin, poprvé odeslala semena do globální genové banky na Špicberkách


 17.09.2015    Český svaz pivovarů a sladoven 
pro členy ČTPP - informace u Ing. Králové


 16.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Novely, které jsou na programu v prvním čtení ve sněmovně, upravují způsob využívání biopaliv a snižují jejich daňové zvýhodnění. Tyto změny ukládá České republice rozhodnutí Evropské komise, kterým byla prodloužena podpora biopaliv do roku 2020. Povinností členských států je, že budou do roku 2020 využívat v dopravě 10 % obnovitelných zdrojů a zredukují škodlivé skleníkové plyny v dopravě o 6 %. Jestli tyto cíle ČR nesplní, hrozí jí pokuta až v řádu miliard korun.


 16.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka vydal následující prohlášení k průběžným výsledkům tendru společnosti Lesy ČR na lesnické práce pro roky 2016 – 2020:


 16.09.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
V roce 2014 Česká republika vyprodukovala 32 mil. tun všech odpadů. Z toho 1,56 mil. tun činil nebezpečný odpad a 30,46 mil. tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR vychází produkce 3043 kg/rok všech odpadů.


 16.09.2015    Agrární komora ČR 
22. polní den cukrovky a kukuřice, konaný pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky dne 24. září 2015 od 9.00 hodin na pozemku ZS Sloveč.


 16.09.2015    Hospodářská komora ČR 
Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ocenila nejlepší absolventy technických, řemeslných, gastronomických oborů a oborů služeb středních odborných škol z celé republiky. Jubilejní 20. ročník předávání ocenění pro nejlepší absolventy se konal po celý druhý den Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Ocenění si odneslo 250 absolventů ze 44 středních odborných škol.


 15.09.2015    ČOI 
Ve 2. čtvrtletí byly v rámci kontrolní akce České obchodní inspekce, zaměřené na kontrolu výkupu druhotných surovin, nedostatky zjištěny ve 30 případech ze 107 provedených kontrol. Šest porušení zákona o odpadech bylo postoupeno k dalšímu šetření věcné příslušnému dozorovému orgánu - České inspekci životního prostředí. Pravomocně bylo v tomto období uloženo celkem 17 pokut v souhrnné výši 158 000 Kč a zákaz používání 7 kusů neověřených měřidel. Inspektoři nejčastěji zjišťovali porušení zásad poctivosti prodeje, například bylo za vykoupený sběr v několika případech vyplaceno až o několik desítek korun méně, než byla skutečná hodnota sběru, dále někteří provozovatelé sběrny neinformovali spotřebitele o ceně vykupovaných surovin nebo používali váhy bez platného úředního ověření. „K nejzávažnějším nedostatkům, které naši inspektoři prokázali, patřila porušení zákona o odpadech, kdy ve dvou sběrnách byla vykoupena nabídnutá součást obecně prospěšného zařízení, jehož výkup zákon výslovně zakazuje. Tato a další 4 porušení tohoto zákona byla postoupena k přijetí příslušných opatření České inspekci životního prostředí,“ řekl k výsledkům kontrol Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.


 15.09.2015    FoodDrinkEurope 
At the occasion of the 10 year anniversary of the EU Platform for Action on Diet, Physical Activity and Health, FoodDrinkEurope, one of its founding member organisations, launches its new Balanced Diets and Healthy Lifestyles publication, highlighting an impressive series of initiatives put in place by the food and drink industry to promote and encourage all of us to adopt balanced diets and live healthy lifestyles.


 15.09.2015    FoodDrinkEurope 
FoodDrinkEurope has carried out a survey amongst many of its members, capturing current and future actions they develop to counter climate change.


 15.09.2015    FoodDrinkEurope 
From 29 June to 3 July 2015, the European Food and Drink Week at EXPO Milano served as the backdrop for FoodDrinkEurope’s Congress. The focus of EXPO Milano is “Feeding the planet, Energy for life” and run from May through to October in Milan. The FoodDrinkEurope Congress was held at the EU Pavilion of the Universal Exhibition. Each day of the week addressed key challenges and opportunities the sector is facing. The Congress was a very successful event with an impressive line-up of speakers, including Commissioner Phil Hogan and Commissioner Elżbieta Bieńkowska. Our hashtag #tasteoftommorrow became a trending topic on Twitter in Belgium while we also gained more than 2,600 followers over the 5 days. The press coverage generated about 30 articles, including 4 interviews. Three new brochures were launched: one presenting the industry’s initiatives for Balanced Diets and Healthy Lifestyles, one launching the industry’s main strategic research priorities, supported by a set of Principles for Research Conduct, and a third one to highlight the many initiatives the industry has already taken, and will continue to take, to minimise the impact of climate change. Now that the FoodDrinkEurope 2015 Congress has come to an end, the FoodDrinkEurope team would like to thank all the participants, speakers, moderators and support team for making this Congress a success. A special thank you goes to the EU Pavilion staff for their warm and professional welcome and to DG GROW for giving us the opportunity to host the Congress in EXPO Milano. Click here to download the report presenting the highlights of the Congress. Documents: Download the report (pdf - 3400KB)


 15.09.2015    ČSZM a ČTPP 
13.10.2015


 14.09.2015    Státní zdravotní ústav 
V období letních prázdnin CZVP obdrželo dvě nová online hlášení veřejnosti týkající se výskytu nežádoucí reakce po konzumaci potraviny. poškození zdraví pro širší populaci.


 14.09.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministr Richard Brabec se včera v Praze setkal se senegalským ministrem životního prostředí a udržitelného rozvoje Abdoulayem Baldém, který přijel na několikadenní návštěvu České republiky. Setkání obou ministrů navazuje na podpis memoranda o spolupráci v oblasti životního prostředí obou zemí, které letos v květnu v Senegalu podepsali náměstek Vladimír Dolejský a senegalský ministr Baldé.


 14.09.2015    Konference o obchodních řetězcích a o tom, proč a jak se jim vyhnout 
15.9.2015, 14:00


 14.09.2015    Společnost pro výživu, o. s.  
20. 11. 2015, Praha, Hotel Olšanka


 14.09.2015    SZPI 
Rod Campylobacter patří mezi nejvýznamnější původce onemocnění z potravin. Příčinou onemocnění jsou většinou drůbeží produkty, nepasterované mléko a křížová kontaminace při zpracování potravin.


 14.09.2015    Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. - ČTPP 
Nadměrná konzumace sodíku, jednoduchých cukrů a nevhodné složení tuků s vyšším příjmem nasycených a transmastných kyselin jsou spojovány se zvýšenými riziky srdečně cévních onemocnění. O vlivu konzumace bílkovin na srdečně cévní systém se mluví málo. Studie University of East Anglia publikovaná v časopise Journal of Nutrition ukázala, že konzumace rostlinných i živočišných bílkovin může mít pozitivní vliv srdečně cévní systém.


 11.09.2015    Agrární komora ČR 
Vzhledem k mimořádně nepříznivé meteorologické situaci mohou ekologičtí chovatelé zvířat žádat o výjimku na použití konvenčních krmiv bez nutnosti dokládat další důkazy prokazující rozsah, místo a typ katastrofy.


 11.09.2015    Hospodářská komora ČR 
V pondělí se v Lucemburku koná mimořádné zasedání Rady pro zemědělství a rybolov. Ve Štrasburku začne plenární zasedání Evropského parlamentu.