Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Vláda dnes nastaví strategii vzdělávací politiky země do roku 2030. Zaměstnavatelům ale nebude umožněno se na koordinaci odborného vzdělávání podílet
20.10.2020

Zpráva k pilotní studii věnované měření soli v polévkách připravovaných ve školních jídelnách Zlínského kraje
20.10.2020

Kozí sýr prodávaný v Lidlu obsahoval listerie
20.10.2020

Státní zemědělský intervenční fond zahajuje tradiční spotřebitelskou soutěž, letos s názvem „Stříhejte kolem dokola!“
20.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 11.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
aktuálně z MZe


 11.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dne 10. prosince 2015 se v budově Ministerstva zemědělství konal seminář „Možnosti propojení českých subjektů s projekty zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS)“. Cílem akce bylo informovat české subjekty zejména z oblasti zemědělství o procedurálních otázkách spojených se zapojením do rozvojové problematiky.


 11.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství a jemu podřízené organizace ušetřily v posledních dvou letech 1,34 miliardy korun. Snížily se hlavně platby za IT a právní služby, dále provozní a marketingové výdaje.


 11.12.2015    Potravinářská komora ČR 
Není to tak dávno, kdy Potravinářská komora ČR vydala tiskovou zprávu s podtitulem „Kdo lže, ten…. aneb 5 nesmyslů, které šíří poslanci o zákonu o významné tržní síle“. Nyní Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR přichází s dalšími nesmysly, které by v souvislosti s novelou zákona o významné tržní síle měly otřást veřejností a zamezit přijetí novely v Senátu.


 10.12.2015    Základy obezitologie - výběr ze zkrácených kapitol knihy 
V základní triádě léčby obezity představuje dieta a změna příjmu potravy jednu ze složek společně s pohybovou aktivitou a se změnou chování. Dalšími nedílnými součástmi je farmakoterapie a bariatrická chirurgie.


 10.12.2015    Základy obezitologie - výběr ze zkrácených kapitol knihy 
Tyto diety, označované jako VLED (very low energy diets) nebo také jako nízkoenergetické bílkovinné diety (NBD) nebo velmi přísné nízkokalorické diety (very low calorie diets – VLCD), mají zajistit rychlý hmotnostní pokles, například před operačními zákroky u pacientů s obezitou vyššího stupně Cílem těchto diet je zajistit při minimálním denním energetickém příjmu:


 10.12.2015    Základy obezitologie - výběr ze zkrácených kapitol knihy 
Nejčastěji používanými nástroji nutričního odhadu (dietary assessment instruments) je metoda potravinového frekvenčního dotazníku a metoda analýzy zapsaného stravovacího záznamu (jídelníčku), která má dvě základní formy, a to vzpomínanou, obvykle z minulého dne, označovanou jako »24-hour dietary recall«, a průběžně zapisovanou, označovanou jako »dietary records«. V praxi se pro potřeby odhadu spotřeby potravin dále používají tzv. potravinové bilance národního zásobování potravinami (National food supply – Food balance sheets) s vyjádřením průměrného množství zkonzumovaných potravin nebo jejich skupin, připadajících na jednoho průměrného člověka a rok nebo metody vyhodnocování potravinových rozpočtů v domácnostech či vyhodnocování tzv. potravinového spotřebního koše (household food use, household survays, food basket studies)


 10.12.2015    Základy obezitologie - výběr ze zkrácených kapitol knihy 
Častokrát se v současné době objevuje otázka, zda víme, co jíme. Abychom na ni mohli spolehlivě odpovědět, musíme znát, z čeho se potraviny skládají, tedy znát jejich surovinové a chemické (nutriční) složení. Jednotlivých složek potravin z pohledu chemického složení je velice mnoho. Základní veličinou je energetická hodnota, která je dána součtem energetických hodnot hlavních živin, tedy bílkovin, lipidů (tuků) a sacharidů. K tomu přistupují dále složky konzumované v minimálním množství, tedy prakticky bez obsahu energie, ale z fyziologického hlediska velmi důležité. Jsou to minerální a stopové prvky, vitaminy a další biogenní látky. Ale pozor! Jak se rozvíjejí naše znalosti o výživě, začínáme se zajímat i o podrobnější složení hlavních živin. Vyžadujeme detailnější údaje o množství aminokyselin v bílkovinách, o obsahu jednotlivých cukrů i jejich polymerech v sacharidech a zajímáme se o složení tuků z pohledu obsahu jednotlivých mastných kyselin. Na základě tohoto zájmu se potraviny analyticky zkoumají a sestavují se různé tabulky chemického složení potravin, v moderní elektronické době databáze složení potravin (DBSP).


 10.12.2015    Základy obezitologie - výběr ze zkrácených kapitol knihy 
V oblasti diagnostiky a léčby pacientů s nadváhou, obezitou a endokrinologickými poruchami nacházejí počítačové programy uplatnění kromě jiného také při vyhodnocování nutričního složení přijaté potravy a vyhodnocování energetického výdeje při vykonávané fyzické aktivitě.


 10.12.2015    Výživová doporučení ve všech průmyslově vyspělých zemích včetně České republiky obsahují doporučení ke snížení spotřeby cukru (Dostálová et al., 2006). 
Úloha tuků v lidské výživě je několikerá:


 10.12.2015    Základy obezitologie - výběr ze zkrácených kapitol knihy 
Obezita je definována jako zvýšené množství tukové tkáně. Je to multifaktoriálně podmíněná metabolická porucha a je nutné brát v úvahu individuální geneticky podmíněnou náchylnost k hromadění tukových zásob při pozitivní energetické bilanci.


 10.12.2015    Potravinářská komora ČR 
Není to tak dávno, kdy Potravinářská komora ČR vydala tiskovou zprávu s podtitulem „Kdo lže, ten…. aneb 5 nesmyslů, které šíří poslanci o zákonu o významné tržní síle“. Nyní Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR přichází s dalšími nesmysly, které by v souvislosti s novelou zákona o významné tržní síle měly otřást veřejností a zamezit přijetí novely v Senátu.


 09.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
9.12.2015 12:00


 09.12.2015    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 48. týdnu 2015: 23. 11. – 29. 11. 2015 (v češtině).


 09.12.2015    Agrární komora ČR 
Návrh zákona o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům v podobě, kterou zpracovala a představila Agrární komora ČR, má jediný cíl. A tím je ochrana půdy. Ochrana před jejím výprodejem, ochrana před spekulativními nákupy, ochrana před zneužíváním zemědělských podpor. Ochrana jedinečného národního bohatství. Tento záměr byl autorkou a citacemi oslovených osob zcela pominut a nepochopen.


 09.12.2015    Fórum zdravé výživy 
www.tlukotsrdce.cz: Na rušné křižovatce řízené semafory nemůže řidič dlouho nastartovat automobil. V nastalém zmatku a kolabující dopravě k němu přibíhá zoufalý policista a volá: „Prosím Vás, už konečně jeďte! Červená, oranžová, zelená, lepší barvy už Vám nabídnout neumíme!“…


 09.12.2015    MPO 
"Zahraniční obchod v říjnu nadále rostl, jeho pomalejší tempo nicméně nebránilo tomu, aby vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí dosáhl na nový rekord," komentuje náměstek MPO Vladimír Bärtl.


 09.12.2015    CzechTrade 
Ceny se zvyšují na importní položky a jsou způsobeny především oslabením rublu.


 08.12.2015    ČTPP 
Chcete vyhrát praktický určovací klíč, který Vám pomůže s orientací ve světě "Éček" v potravinách?


 08.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Vláda dnes souhlasila s návrhem Ministerstva zemědělství, aby se část spotřební daně z pohonných hmot vrátila i zemědělcům podnikajícím v živočišné výrobě. Zatím měli na vratku nárok pouze hospodáři, kteří naftu spotřebovali při péči o pole.


 08.12.2015    Bezpečnost potravin 
Zemědělci budou povinně hlásit letecké hnojení kapalnými hnojivy. Ministerstvo zemědělství k tomu připravilo novelu zákona


 08.12.2015    Agrární komora ČR 
Vláda České republiky svým usnesením č. 938 ze dne 20.11.2015 schválila Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství. Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny


 08.12.2015    Bezpečnost potravin 
EFSA publikoval vědecký a technický návod, který má pomoci Evropské komisi aplikovat nová pravidla na potraviny pro zvláštní lékařské účely. - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/faq-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely.aspx#sthash.ssdakuaR.dpuf


 08.12.2015    Biotrin 
EuropaBio - organizace sdružující biotechnologické firmy - ve svých tiskových zprávách často upozorňuje na diskutabilní záležitosti v oblasti GMO.


 08.12.2015    Kameník, J. Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Přehledový článek sumarizuje výsledky rozsáhlých analýz, které provedli pracovníci Max Rubnerova Institutu v německém Kulmbachu a které byly zaměřeny na výskyt a přežívání vybraných původců alimentárních onemocnění v trvanlivých fermentovaných salámech (minisalámky o průměru 25 mm). Výsledky potvrdily, že především dynamicky probíhající procesy stabilizují produkt. Hodnota pH klesla hned v prvních dnech díky přídavku startovacích kultur na hodnoty 5,1 – 5,3. Tyto velmi nízké hodnoty bránily růstu salmonel. V jednotlivých případech byla devitalizace salmonel v minisalámcích tak výrazná, že se salmonely nepodařilo vůbec prokázat. Shigatoxigenní Escherichia coli (STEC) odumíraly rovněž během zrání velmi rychle. 8. a 13. den byly hodnoty STEC většinou pod 1 log KTJ/g. Gram-negativní bakterie byly citlivější k přítomným překážkám v porovnání ke gram-pozitivním mikrobům.


 08.12.2015    Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny 
Systém českých cechovních norem je odpovědí výrobců potravin a nápojů a subjektů, v nichž se sdružují, na dlouhodobé připomínky odborné i spotřebitelské veřejnosti k neexistenci standardů kvality. Po zrušení závaznosti československých státních norem vzniklo faktické legislativní vakuum – tedy i prostor pro nepoctivé výrobce a zejména dovozce nebo prostě jen pro ty, kteří nevydrželi trvalý tlak obchodních řetězců na nesmyslné snižování ceny a začali pomalu měnit složení potravin tak, že nakonec zdevastovali pojem kvality potravin v naší zemi. Systém českých cechovních norem by tedy mohl poskytnout řešení, které by opět pozvedlo kvalitu českých potravin a vrátilo jim jejich historické renomé i u spotřebitelů


 08.12.2015    Bejčková, A., Kameník, J. Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
V měsících červen-červenec 2015 byl proveden zákaznický průzkum v prodejnách zahraničních sítí Kaufland, Lidl, Penny Market, Billa, Ahold (superrmarket) a Tesco (hypermarket) na území Jihomoravského kraje. Analýza se zaměřila na čerstvé (chlazené výsekové) maso v samoobslužných úsecích. Nejvíce zastoupeným druhem bylo maso vepřové, jehož podíl dosahoval 35-63 % v závislosti od sledovaného řetězce. Maso drůbeží bylo zastoupeno 13–36 % položek a maso hovězí 18-29 %. Původ masa byl 100 % český v případě drůbežího masa (všechny řetězce), vepřové maso pocházelo kromě Česka i z některých dalších zemí EU, hovězí maso mělo původ kromě států EU (ČR, Polsko, Německo, Irsko, Velká Británie) také z USA, Brazílie, Argentiny a Austrálie. Největší podíl výsekového masa byl balený v ochranné atmosféře.


 08.12.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Zejména města a obce mohou významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo novou výzvu z Operačního programu Životní prostředí společně s výzvou z Národního programu Životní prostředí. Obě výzvy podpoří projekty na realizaci energetických úspor u veřejných budov. Žadatelé o podporu tak můžou dosáhnout na dotace v celkovém objemu tří miliard korun a na zvýhodněné úvěry ve výši půl miliardy korun.


 08.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Výklad k ustanovení § 14 odst. 1 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat (nahrazování zvířat).


 08.12.2015    ČOI 
Výsledky kontrol České obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí opět potvrdily, že na trhu působí v oblasti e-commerce stále značný počet podnikatelů, kteří nedodržují požadavky stanovené příslušnými právními předpisy pro tento druh podnikání.


 08.12.2015    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela během uplynulých deseti týdnů dalších celkem čtyřicet provozoven. Nejvýznamnější část představují provozovny společného stravování – restaurace, rychlá občerstvení, pivnice apod. Typickými důvody k uzavření provozovny jsou rozsáhlé a dlouhodobé zanedbání úklidu, výskyt škůdců, hromadění odpadu, absence přístupu k teplé vodě a další prohřešky, které přímo ohrožují zdraví spotřebitele.


 08.12.2015    Sekce místopředsedy vlády pro výzkum, vývoj a inovace 
Pavel Bělobrádek v rámci své bilanční tiskové konference na konci listopadu představil mimo jiné činnost a výsledky své Sekce pro vědu výzkum a inovace. Na rok 2016 se mu podařilo získat o více než 2,5 miliardy více, než byla výchozí hodnota střednědobého rozpočtového výhledu, zároveň bylo institucionálně nastaveno zřízení rezortu Ministerstva pro výzkum a vývoj.


 08.12.2015    Hospodářská komora ČR 
Komentář poradce prezidenta HK ČR Petra Zahradníka Aktuální dění v EU: Klima, klima, klima


 08.12.2015    Společnost pro výživu, o. s.  
Obezita v dětství je významným prediktorem obezity v dospělosti a předurčuje vysoký výskyt kardiometabolických komplikací. Negativní změny životního stylu spojené s nevhodným jídelním chováním doprovázeným nedostatečnou pohybovou aktivitou vedou k celosvětovému nárůstu počtu jedinců s nadměrnou tělesnou hmotností (trend je významně podpořen i vlivem dalších faktorů např. genetických, psychobehaviorálních či infekčních).


 08.12.2015    CzechTrade 
Ruská vládá se chystá zakázat z Turecka dovoz chlazeného a mraženého hovězího masa, kuřecího masa a výrobků z něj, sušeného a uzeného masa, mléka a mléčných výrobků, včetně tvarohu a sýrů, dovoz všech druhů ryb, mořských produktů a dovoz prakticky veškerého ovoce a zeleniny.


 07.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
15.1.2016 – 24.1.2016


 07.12.2015    Biotrin 
V letošním roce se udály zajímavé věci v oblasti geneticky modifikovaných (GM) zvířat. Jednak byl v USA po více jak dvaceti letech čekání povolen GM losos jako potravina a za druhé se uvažovalo o polním testování GM vrtule olivovníkové v Evropě.


 07.12.2015    Agrární komora ČR 
OBSAH: Komoditní zpravodajství Ceny zemědělských výrobců Ceny průmyslových výrobců Spotřebitelské ceny Zahraniční obchod ČR Informace ze zahraničí Aktuality


 07.12.2015    Svět potravin 
I když je cukroví relativně bezpečným jídlem a mnohé tradiční receptury jsou prověřené generacemi, podle hygieniků není výroba cukroví na zakázku přípustná


 07.12.2015    SVS ČR 
Vánoce se nezadržitelně blíží a již za necelé tři týdny se na ulicích a náměstích po celé České republice objeví tradiční kádě s živými kapry. Na to, aby prodej kaprů probíhal odpovídajícím způsobem, dohlédnou i letos úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS). Prodejci živých ryb musí splňovat řadu povinností, mimo jiné alespoň sedm dní před zahájením prodeje nahlásit kde a kdy hodlají prodávat. Letos tak mohou prvně učinit také prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách SVS.