Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ochrání nás před COVID-19 GM vakcíny?
12.08.2020

Jsou omega-3 mastné kyseliny výživou pro mozek? Tři nové studie říkají - ANO
12.08.2020

Pesticidy a včely: EFSA přehodnotil důkazy o úmrtnosti
12.08.2020

Vysoké teploty mohou způsobit problémy hospodářským i zájmovým zvířatům
12.08.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 02.10.2015    Bezpečnost potravin 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila kontrolní akci s cílem ověřit, zda provozovatelé společného stravování (restaurace, pivnice, rychlé občerstvení, cukrárny, vinárny, čerpací stanice apod.) plní novou povinnost a zpřístupňují spotřebitelům snadno čitelnou informaci o přítomnosti alergenních látek v nabízených pokrmech. V rámci akce inspektoři SZPI v červenci a srpnu 2015 uskutečnili 114 kontrol v uvedeném typu provozoven. Nesplnění povinnosti informovat spotřebitele o alergenních látkách inspektoři zjistili u 42 kontrol, tedy u 37% kontrolovaných provozoven společného stravování.


 02.10.2015    CzechTrade 
Češi začali znovu objevovat Maďarsko. Nejpopulárnější jsou lázeňská místa, Budapešť a jezero Balaton. V roce 2014 jich přijelo do země o 10,5 procenta více než v roce 2013. Češi strávili celkem 620.000 nocí v maďarských hromadných ubytovacích zařízeních. Počet přenocování neustále roste a za posledních deset let se ztrojnásobil. Nejpopulárnější jsou lázeňská místa, Budapešť a jezero Balaton. ČTK to na veletrzích cestovního ruchu v Brně řekl maďarský obchodní rada v ČR István Kolozsvári.


 02.10.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Česko – albánské business fórum, které připravujeme ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, Úřadem vlády a albánskou agenturou AIDA.


 02.10.2015    PK ČR 


 01.10.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Dovolte mi, abych Vás jménem Svazu průmyslu a dopravy ČR srdečně pozvala na závěrečnou konferenci s názvem „Sektorové dohody pomáhají vyřešit problémy na trhu práce“, která se uskuteční v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“, realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a Českomoravskou konfederací odborových svazů, dne 7. října 2015 od 10:00 hod. v hotelu GLOBUS v Praze 4.


 01.10.2015    ČTPP a PK ČR 
Potravinářská komora České republiky, společně s Českým svazem pivovarů a sladoven a dalšími partnery, spouští v říjnu kampaň Alkohol zodpovědně, jejímž cílem je přinášet informace o zodpovědné konzumaci alkoholických nápojů. Kampaň poběží celý měsíc říjen ve čtyřech etapách: Zdraví a alkohol (1. – 7. 10. 2015), Alkohol a těhotné (8. – 13. 10. 2015), Alkohol a řidiči (14. – 20. 10. 2015) a Alkohol a mladiství (21. – 28. 10. 2015). Projekt je plánovaný jako dlouhodobý, proto už byly zahájeny přípravné práce pro jeho pokračování v roce 2016.


 01.10.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Soulad pojmu šek s pojmem bezhotovostní platby dle § 18 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.


 01.10.2015    Výživa dětí 
Nová data ukazují, že familiární hypercholesterolémie (FH) je rozšířenější nemocí, než si odborníci dosud mysleli. Je bezkonkurenčně vůbec nejčastější dědičně podmíněnou chorobou: má ji každý dvoustý člověk. Znamená to, že každou minutu se na světě narodí jedno dítě s FH.


 01.10.2015    Ing. Marcela Sluková, Ph.D., Bc. Julie Levková, doc. Ing. Josef Příhoda, CSc. 
Bílkoviny neboli proteiny, jsou biopolymery, jejichž základní kostra je tvořena aminokyselinami spojenými peptidovou vazbou. Většina bílkovin se v obilném zrně vyskytuje v endospermu nebo v aleuronové vrstvě. Malá část bílkovin se nachází v buněčném jádře jako součást nukleotidů. Každá obilná bílkovina se skládá z 20 aminokyselin. Volné aminokyseliny se v obilovinách téměř nevyskytují. Zastoupení jednotlivých aminokyselin a strukturní uspořádání má velký vliv na nutriční i technologické vlastnosti bílkovin (Příhoda et al., 2003).


 01.10.2015    MARCELA SLUKOVÁ, JOSEF PŘÍHODA, FRANTIŠEK SMRŽ: 
Tradiční využívání kvasu a kvásku ke kypření těsta bylo v historii mnohem starší než využívání čisté kultury kvasinek etanolového kvašení Saccharomyces cerevisiae. I ty byly však využívány již velmi dávno, když byly získávány po spontánním kvašení vína a piva. V spontánně rozkvašených kvasech z mouky a vody je kromě zmíněných kvasinek přítomna další mikroflóra, bakterie mléčného kvašení rodu Lactobacillus. V oblasti střední Evropy bývala tradičně používána k přípravě kvasu především žitná mouka, v některých zemích v menší míře i mouka pšeničná.


 01.10.2015    Ing. PAVEL SKŘIVAN, CSc., Ing. MARCELA SLUKOVÁ, Ph.D. 
Na přelomu loňského a letošního roku dorazila do Česka vlna, která (bohužel vedle mnoha dalších a nesrovnatelně závažnějších) zaplavuje vyspělý západní svět. Jedná se o mediální vlnu – kampaň vedenou proti pšenici a některým dalším obilovinám (ve specifi ckém pojetí „paleofi lů“ proti obilovinám vůbec).


 01.10.2015    Ing. Marcela Sluková, Ph.D., Bc. Magda Venzhöferová, Ing. Alena Roučová Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha LYCKEBY CULINAR a.s., Horažďovice 
V předkládaném článku se budeme zabývat vývojem a analýzou bezlepkových snack výrobků (konkrétně slaných krekrů) pro celiaky. Daná práce vznikla ve spolupráci Ústavu sacharidů a cereálií VŠCHT Praha a společností LYCKEBY CULINAR a.s., Horažďovice.


 01.10.2015    PK ČR 


 30.09.2015    Bezpečnost potravin 
V rámci kontrol v období 26. 8. 2015 – 22. 9. 2015 uložila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) opatření - zákaz užívání prostor - z důvodu porušení podmínek řádné hygienické praxe v následujících šestnácti provozovnách:


 30.09.2015    Agrární komora ČR 
Na pondělí 28. září připadala, kromě Dne české státnosti spojeného se svátkem patrona naší země, svatého Václava, také jiné, české veřejnosti podstatně méně známé výročí. V celém světě si především organizace odpovědné za zdraví lidí a zvířat připomenou „Světový den boje proti vzteklině“ (World Rabies Day). Tato nákaza v řadě zemí včetně České republiky sice již bezprostřední hrozbou není, z globálního pohledu však stále jde o velký problém. Každý rok na světě zemře na vzteklinu asi 70 tisíc lidí.


 30.09.2015    ČTPP/PK ČR 
Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci Potravinářské komory ČR a České technologické platformy pro potraviny "Alkohol zodpovědně", na které představíme začínající kampaň na podporu zodpovědného přístupu ke konzumaci alkoholu.


 30.09.2015    Bezpečnost potravin 
Zábavná soutěžní hra pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy na téma zdravá výživa a správné zacházení s potravinami.


 30.09.2015    FEDACOVA 
Více informací o projektu je možné nalézt na následujících webových stránkách: www.opennewfood.eu  


 29.09.2015    Biotrin 
Tým vědců z německých společností Nomad Bioscience a Icon Genetics objevil novou strategii, jak bojovat proti nemocem způsobeným konzumací kontaminovaných potravin. Pomocí genového inženýrství vyprodukovali ve vybraných rostlinách antimikrobiální proteiny, které lze následně extrahovat a použít pro dekontaminaci potravin, zejména masa.


 29.09.2015    Biotrin 
Příznivci užívání produktů moderních biotechnologií vkládají velké naděje do nově vznikající dohody mezi EU a USA nazvané Transatlantické partnerství obchodu a investic (angl. Transatlantic Trade and Investment Partnership, dále TTIP). Tato dohoda je totiž zaměřená na odstranění barier v obchodu mezi oběma stranami Atlantiku, což by mělo vést k výraznému navýšení obchodního profitu EU i USA. A jednou z takových existujících barier jsou i různé přístupy, resp. regulace v oblasti využívání geneticky modifikovaných organismů (dále GMO).


 29.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Počet ulovených divokých prasat se v mysliveckém roce 2014, který končí v březnu, zvýšil na zhruba 169 tisíc kusů. To je o 16 tisíc víc než v předchozím roce. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Ke zvýšenému odlovu pomohla opatření Ministerstva zemědělství spočívající například ve finanční podpoře na odchytová zařízení.


 29.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Jako každý rok proběhne ve Valticích o prvním říjnovém víkendu tradiční „Valtické vinobraní. Na jeho pořádání se spolu s městem a Střední vinařskou školou podílí i pobočka NZM Praha - Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí ve Valticích. Zřizovatelem NZM Praha je Ministerstvo zemědělství ČR.


 25.09.2015    Fórum zdravé výživy 
Celostátní odborná konference „Potraviny v hysterii“ IKEM, 14. října 2015


 25.09.2015    Bezpečnost potravin 
Vědci EFSA zaznamenali významný pokrok v oblasti potenciálních „endokrinních disruptorů“ v pesticidech


 25.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
V Senátu dnes byly vyhlášeny výsledky celostátního ocenění Oranžová stuha České republiky 2015 v rámci soutěže Vesnice roku, kterou získala obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Na druhém místě skončila obec Heřmanov z Kraje Vysočina, třetí je obec Haňovice z Olomouckého kraje.


 25.09.2015    Svět potravin 
O změnách ve školním stravování, jež vyvolala nová legislativa, a výzvách, které s sebou přináší práce vedoucí školní jídelny, jsme si povídali s Evou Květoňovou ze školní jídelny Zbiroh.


 25.09.2015    VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELAŘSKÝ, s. r. o., Dol, 252 66 Libčice nad Vltavou SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ, z. ú., Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 pod záštitou ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY – pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel 
30. 9. 2015, 10:00 hod


 24.09.2015    SVS ČR 
Státní veterinární správa oznamuje, že Chorvatsko v důsledku aktuální migrační vlny do Evropy dočasně částečně uzavřelo pro nákladní dopravu hraniční přechod se Srbskem Bajakovo. Informovala o tom Evropská komise. Již v předchozích dnech Chorvatsko ze stejných důvodů uzavřelo sedm hraničních přechodů pro transport zboží mezi Chorvatskem a Srbskem. V současnosti tak není pro dovoz veterinárního zboží ze Srbska do Chorvatska funkční ani jeden přechod.


 24.09.2015    SVS ČR 
V několika evropských zemích byla v průběhu září potvrzena nová ohniska nebezpečných nákaz. Přibyly tak nové případy katarální horečky ovcí (Bluetongue), infekční anémie koní či afrického moru prasat. Ve Slovinsku byl po 11 letech potvrzen výskyt nemoci šílených krav. Nejen z pravidelných hlášení systému pro notifikaci nemocí zvířat (ADNS) vyplývá, že ve srovnání s okolními státy je nákazová situace v České republice velmi dobrá. Její udržení a ochrana území státu před zavlečením nákaz představujících riziko pro člověka nebo zdraví zvířat zůstávají jedním z hlavních cílů státního veterinárního dozoru. Státní veterinární správa (SVS) nákazovou situaci v zahraničí bedlivě sleduje a je připravena v případě potřeby okamžitě reagovat a přijmout nezbytná opatření.


 24.09.2015    MPO 
Jedná se o aktivitu směřující k podpoře malých a středních firem a k posílení jejich exportních aktivit a vytvoření příležitostí pro technologickou a vědeckou spolupráci.


 24.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka zve české firmy se zájmem o vývoz potravin a nápojů na asijské trhy k účasti na prestižním mezinárodním veletrhu FHC China, který se uskuteční ve dnech 11. - 13. listopadu 2015


 24.09.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministerstvo životního prostředí ve svém rozpočtu vyhradilo 13,5 milionu korun na projekty pro nestátní neziskové organizace působící na poli ochrany životního prostředí. Oproti loňskému roku dostanou tedy o 1,5 milionu více. Neziskovky můžou podávat své projektové žádosti na MŽP až do 21. října do 12 hodin. Podporu lze získat na projekty, které přispějí k naplňování cílů Státní politiky životního prostředí a dalších státních strategických dokumentů.


 24.09.2015    ČNB 
Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na 0,05 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 0,25 %.


 23.09.2015    SČS,ČTPP 
Nové publikace z edice "Jak poznáme kvalitu"


 23.09.2015    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem Praha Ruzyně nevpustila na trh zásilku nevyhovující potraviny „Chilli papričky“ (Red Chilly, balení 1023 g) o celkové hmotnosti 385 kg. Laboratorní analýza SZPI prokázala přítomnost nadlimitního množství pesticidů chlorfenapyr a profenofos, které mají nepříznivý vliv na zdraví spotřebitele.


 23.09.2015    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 38. týdnu 2015: 14. 9. – 20. 9. 2015 (v češtině).


 23.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Kvůli mléčné krizi, nízkým výkupním cenám mléka a ztrátám způsobených suchem dostanou letos zemědělci mimořádně část hlavních podpor v upraveném harmonogramu. Cílem je, aby měli k dispozici peníze ze společné zemědělské politiky co nejdříve a mohli je dále využít například k uhrazení svých závazků.


 23.09.2015    Svět potravin 
Benešovský Pivovar Ferdinand je známý jako výrobce piva, která jsou připravována klasickým způsobem, tedy spodně kvašená a dokvašována v ležáckém sklepě 60 až 90 dní podle druhu piva a navíc je to jeden z mála posledních pivovarů provozující vlastní sladovnu. Do svého jednoho půllitru světlého ležáku spotřebují 90 g sladu, což je 100 g pivovarského ječmene.


 23.09.2015    Agrární komora ČR 
Agroklastr Vysočina si Vás dovoluje pozvat na konferenci "Voda pro život" (udržitelnost zemědělství) - 2.10.2015 KD Větrný Jeníkov.


 22.09.2015    Bezpečnost potravin 
Zábavná soutěžní hra pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy na téma zdravá výživa a správné zacházení s potravinami.