Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ochrání nás před COVID-19 GM vakcíny?
12.08.2020

Jsou omega-3 mastné kyseliny výživou pro mozek? Tři nové studie říkají - ANO
12.08.2020

Pesticidy a včely: EFSA přehodnotil důkazy o úmrtnosti
12.08.2020

Vysoké teploty mohou způsobit problémy hospodářským i zájmovým zvířatům
12.08.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 27.10.2015    VFU 


 26.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Zveřejnění žádosti o zápis zaručené tradiční speciality „Lovecký salám“


 26.10.2015    Bezpečnost potravin 
Stanovisko EFSA ze dne 21. října 2015 k možným rizikům spojeným s isoflavony


 23.10.2015    SVS ČR 
Úkolem Státní veterinární správy (SVS) je zejména provádět dozor nad zdravím a životní pohodou zvířat, sledovat nákazovou situaci a kontrolovat zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu. SVS je však také jednou ze složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a jako taková se připravuje na různé mimořádné události. Jednou z nich může být havárie jaderné elektrárny. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj se proto v závěru září zúčastnila cvičení s názvem ZÓNA 2015. Cíl? Prověřit činnost všech složek zařazených do tzv. vnějšího havarijního plánu jaderné elektrárny Temelín v případě havárie[1], včetně jasné formulace pokynů obyvatelstvu.


 23.10.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dnes zveřejnily podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určené pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už zítra. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude v programu očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.


 23.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ode dneška do 3. listopadu 2015 mohou zájemci žádat o podporu na projekty v rámci první a druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020. Kromě investic do akvakultury, zpracování produktů, inovací a recirkulačních zařízení je možné získat dotaci také na vysazování úhoře říčního.


 23.10.2015    23.10.2015 10:00 – 17:00 
Celostátní síť pro venkov a Kraj Vysočina si Vás dovolují pozvat na akci Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě - XXVI. ročník.


 23.10.2015    Czech Trade 
Za pouhých prvních šest měsíců tohoto roku zaznamenal vývoz potravin nárůst o 7,3 % oproti stejnému období v roce 2014.


 23.10.2015    Česká obchodní inspekce 
Přednáškami v Ústí nad Labem a Karlových Varech odstartoval společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a České obchodní inspekce - spotřebitelské vzdělávání studentů středních škol.


 23.10.2015    Český statistický úřad 
V Teplicích se dnes konala konference „25 let Programu Teplice“ o zásadním vlivu znečištěného životního prostředí na zdravotní stav obyvatel Ústeckého kraje. Pořádal ji Český statistický úřad ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademií věd ČR. Zúčastnilo se jí 150 lidí.


 22.10.2015    Česká potravinářská společnost, ÚZEI A ČTPP 
ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST O. S., PRAHA Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ ve spolupráci s ČESKOU TECHNOLOGICKOU PLATFORMOU PRO POTRAVINY Pracovní skupinou Potraviny a spotřebitel Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 24. listopadu 2015 od 14:00 hod.


 22.10.2015    VŠCHT 
Department of Carbohydrates and Cereals


 22.10.2015    VŠCHT 
Obiloviny a výrobky z obilovin


 22.10.2015    VŠCHT 
Světová produkce žita, Cereální suroviny, Žito v ČR 1920-2012...


 22.10.2015    VFU 
Listeria monocytogenes (Lm) je opakovaně prokazována v potravinách určených k přímé spotřebě. U vzorků odebraných v rámci státního dozoru bylo zjištěno 1,8 % nevyhovujících analýz. U vzorků odebraných PPP bylo nevyhovujících 2 % analýz. Nejvyšší kontaminace byla zjištěna u mořských ryb (10,8 %), dále u lahůdek (3,4 %), u masných výrobků podporujících růst Lm (3 %) a fermentovaných masných výrobků (1,6 %). Stabilně vysokou kontaminaci vykazuje mražená zelenina (2,5 %). Významným faktorem je kontaminace syrového masa. V roce 1988 jsme prokázali Lm v syrovém mase z prasnic 36,4 % pozitivních vzorků, z masa krav bylo pozitivních 4,8 % vzorků.


 22.10.2015    Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Použití potravinářských barviv určuje v EU Nařízení (ES) č. 1333/2008. Oblasti zpracování masa se věnuje část D s kódovým označením 08. Nejčastější barvivo do masných výrobků je E120, což je po chemické stránce kyselina karmínová. Časté je také použití barviva z červené řepy, betaninu (E162). K zesílení barvy v potravinářství lze kromě barviv použít i tzv. barvící potraviny. Lídrem trhu s potravinářskými barvivy je společnost Chr. Hansen. V článku jsou popsány některé produkty této značky.


 21.10.2015    Alkohol zodpovědně ČTPP, PK ČR 
Praha, 21. října 2015 – Potravinářská komorou České republiky spolu s výrobci alkoholických nápojů spouští další fázi říjnové kampaně Alkohol zodpovědně. Její poslední část zaměřená na alkohol a mladistvé proběhne 21. – 28. října 2015 a představí se během ní hned čtyři různé projekty.


 21.10.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR si Vás dovolují pozvat k účasti na semináři „Nerostné suroviny zemí MENA – Maroko, Irák, Libye“ který se uskuteční dne 22. října 2015 od 9:00 hod v budově MPO, Na Františku 32, Praha 1.


 21.10.2015    Akademie věd ČR 
Uvádějí a moderují: Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová a Ing. Daniel Sánchez (Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. v. i., Praha 4)


 21.10.2015    SVS ČR 
Pro české chovatele a zpracovatele se nově otevírá možnost vyvážet hovězí maso a výrobky z něj do Kanady. Státní veterinární správa (SVS) obdržela v uplynulých dnech informaci od Evropské komise o tom, že Česká republika patří na seznam 19 členských států EU, nově schválených pro vývoz hovězího a výrobků z něj do této severoamerické země.


 20.10.2015    Bezpečnost potravin 
Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA při Ministerstvu zemědělství


 20.10.2015    Agrární komora ČR 
Mistrovství Slovenska ve floristice se konalo již po dvaadvacáté a opět se potvrdila prestiž této soutěže. Floristické klání s mezinárodní účastí se setkalo s velkým zájmem z řad floristů i laické veřejnosti, která měla možnost zhlédnout vystavené práce všech soutěžících v prostorách Kulturně-společenského centra Fontána. Završením národní soutěže ve vázání a aranžování květin bylo Květinové korzo, které prošlo piešťanskými ulicemi.


 20.10.2015    Agrární komora ČR 
Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. informační leták týkající se Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity.


 20.10.2015    Agrární komora ČR 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) uveřejní v pondělí 19. října 2015 na svých webových stránkách Podmínky k žádostem o uzavření smlouvy pro zájemce o soukromé skladování mléčných výrobků - sušeného odstředěného mléka (SOM) a sýrů. Žádosti pro uvedené mléčné výrobky musí žadatelé podávat odděleně, tedy pro každý výrobek zvlášť na samostatném formuláři.


 19.10.2015    Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů 
zveme Vás na konferenci ne téma „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“, kterou pořádá Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů ve spolupráci s ministerstvem zemědělství v termínu 2. - 3. listopadu 2015


 19.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dne 6. října 2015 se uskutečnilo již čtvrté zasedání česko-turecké pracovní skupiny pro zemědělství. Českou delegaci vedla náměstkyně ministra zemědělství J. Beneš Špalková a tureckou delegaci vedl náměstek ministra Mehmet Hadi Tunç


 19.10.2015    Bezpečnost potravin 
Státní zdravotní ústav vydal publikaci s přesným popisem Nutričních doporučení ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši.


 19.10.2015    Bezpečnost potravin 
Zpráva ÚZEI za rok 2014.


 16.10.2015    Bezpečnost potravin 
Tisková zpráva SZPI ze dne 16. 10. 2015.


 16.10.2015    Biotrin 
Letošní Celostátní odborná konference „Potraviny v hysterii“ je za námi. Bezmála 150 účastníků mělo možnost 14. 10. v Kongresovém sále IKEM vyslechnout 14 odborných sdělení na témata opředená více či méně hysterií. Rádi bychom poděkovali odborníkům za jejich přínosná sdělení, partnerům, kteří pomohli k domu, aby se konference mohla uskutečnit a svými prezentacemi, materiály a ochutnávkami konferenci skvěle doplnili. Díky! V neposlední řadě patří velký dík týmu IKEMu za skvělou spolupráci a studentům soukromé Vyšší odborné školy zdravotnické Médea s. r. o. za pomoc s organizací.


 16.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes na pracovní cestě v Srbsku představil nového agrárního diplomata Pavla Svobodu, jednal se srbskou ministryní zemědělství Snežanou Bogosavljević Bošković o situaci v mléčném sektoru a spolupráci v zemědělském obchodě i ve vodním hospodářství a zahájil den otevřených dveří české zemědělské technologie ve Staparu. Z Bělehradu zástupci českého Ministerstva zemědělství odcestují do Albánie.


 16.10.2015    MPO 
Podle výzkumu AMSP ČR plánuje necelá polovina malých a středních podniků v budoucnu rozšiřovat své exportní oblasti, přitom na USA se chce nově orientovat 11 % z nich. Nyní do USA úspěšně vyváží 14 % malých a středních firem.


 15.10.2015    Bezpečnost potravin 
Aktualizovaná publikace Ministerstva zemědělství.


 15.10.2015    Bezpečnost potravin 
EFSA přezkoumává Souhrnné zprávy o zoonózách z roku 2012 a 2013 v důsledku nesrovnalostí v údajích.


 15.10.2015    MZe 
Tisková zpráva – Ministr zemědělství Marian Jurečka dnes na pracovní cestě v Srbsku představil nového agrárního diplomata Pavla Svobodu, jednal se srbskou ministryní zemědělství Snežanou Bogosavljević Bošković o situaci v mléčném sektoru a spolupráci v zemědělském obchodě i ve vodním hospodářství a zahájil den otevřených dveří české zemědělské technologie ve Staparu. Z Bělehradu zástupci českého Ministerstva zemědělství odcestují do Albánie.


 15.10.2015    MZe 
Náměstkyně ministra zemědělství pro řízení Sekce zahraničních vztahů Ing. Jaroslava Beneš Špalková a výkonný ředitel komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust zvou české firmy, které mají zájem o vývoz potravin, nápojů a zemědělských technologií na ruský trh k účasti v podnikatelské misi do Ruské federace (Krasnodar) ve dnech 23. až 26. listopadu 2015.


 15.10.2015    Výzkum, vývoj a inovace 
Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek vystoupil 15. října 2015 na odborném semináři Czech is nano v Bruselu. Zástupci českého nanoprůmyslu zde představili své úspěchy v oblasti nanotechnologií, zejména nanomedicíny, 3D nanotisku a nanostruktur pro uchovávání energie a bezpečnostní zařízení.


 15.10.2015    PK ČR 


 14.10.2015    Bezpečnost potravin 
Mezinárodní symposium "Recent Advances in Food Analysis" se bude konat 3. - 6. 11. v Praze


 14.10.2015    Svět potravin 
Plátky sýru a kvalitní šunky spolu s přídavkem listové zeleniny, to vše ukryté do dvou krajíčků celozrnného chleba. Takovou, či podobně připravenou svačinu ukládají maminky do aktovek svých ratolestí v přesvědčení, že pro dítě udělaly to nejlepší. Jenže pravdu mají jen někdy.