Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ruští biologové sekvenovali genom fuzária
23.10.2020

Nová metoda detekce geneticky editovaných plodin!?
23.10.2020

Paušální daň: Návrh Hospodářské komory zjednodušit živnostníkům život se stává realitou
23.10.2020

Komentář prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého k zákazu prodeje a uzavření provozoven
23.10.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 15.02.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Zveme vás na seminář pořádaný Ministerstvem životního prostředí


 15.02.2016    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 5. týdnu 2016: 1. 2. – 7. 2. 2016 (v češtině).


 15.02.2016    Hospodářská komora ČR 
Hospodářská komora České republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím Itálie v Praze organizuje dne 17.3.2016 Italsko-české podnikatelské fórum u příležitosti návštěvy ministra zahraničních věcí Italské republiky, p. Paola Gentiloniho Silveri, v Praze. Fórum se uskuteční v prostorách paláce Žofín a bude zahájeno velvyslancem Itálie v Praze, p. Aldem Amatim, ministrem zahraničních věcí Italské republiky, p. Gentilonim Silverim, ministrem obrany ČR, p. Martinem Stropnickým, a prezidentem Hospodářské komory České republiky, p. Vladimírem Dlouhým.


 15.02.2016    Bezpečnost potravin 
SZÚ pořádá dne 4. března 2016 konferenci u příležitosti Dne jódu a 20 let MKJD.


 12.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství zřídilo na Portále farmáře nový odkaz „Přehled požadavků na změnu registrů“. Jde o seznam přání a podnětů od zemědělců, který se týká funkcí a informací zveřejňovaných v aplikaci „Registr půdy – LPIS".


 12.02.2016    SZPI 
Pozvánka na tiskovou konferenci Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) na téma:


 12.02.2016    Svět potravin 
V USA se nadívaná krůta peče tradičně na Díkůvzdání, v Británii vás již od roku 1573 pohostí tímto pokrmem s nádivkou z jedlých kaštanů u vánoční tabule. Tradici přípravy krůty jako svátečního jídla zde založil již Edward VII. A Francouzi se svými mlsnými jazýčky dokonce tvrdí, že krůta obsahuje devateré maso, což znamená, že je v každé části těla drůbeže jinak zabarvené a liší se také svou strukturou.


 12.02.2016    Agrární komora ČR 
Celková produkce jednotlivých plodin vychází z osevních ploch zjišťovaných v květnu a z vývoje vegetačních podmínek.


 12.02.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Tento týden proběhlo na Ministerstvu životního prostředí veřejné projednání návrhu nového Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty i poradenství na léta 2016–2025 za účasti zástupců ministerstev, krajů, neziskových organizací a vysokých škol. Návrh nového Státního programu EVVO průběžně konzultovaný se širší odbornou veřejností předloží MŽP k projednání vládě do konce letošního března.


 12.02.2016    Biotrin 
Na konci minulého roku vyzval Evropský parlament (dále EP) Evropskou komisi (dále EK), aby zrušila již vydaná povolení k novým geneticky modifikovaným organismům (dále GMO).


 11.02.2016    CzechInvest 
Informace o plánovaném vyhlášení II. Výzvy programů podpory OP PIK Aplikace a Spolupráce – Klastry pro mezinárodní projekty


 11.02.2016    Potravinářská komora ČR 
Česká společnost rostlinolékařská, Österreichische Arbeitsgemeinschaft für Integrierten Pflanzenschutz a Slovenská rastlinolekárska spoločnosť


 11.02.2016    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) považuje za důležité shrnout průběh kauzy Včelpo. Přítomnost antibiotik v medu podléhá pravidelnému monitorování v rámci veterinárního dozoru. Na základě analýzy rizika je v České republice každoročně na přítomnost reziduí antimikrobiálních látek vyšetřeno zhruba 50 vzorků medu. Vzhledem k tomu, že čeští včelaři včely antibiotiky neléčí, nebyly až do této kauzy žádné případy přítomnosti antimikrobiálních látek v medu zaznamenány. SVS reagovala na informaci o zjištění antibiotik v medu ihned po obdržení podnětu a provedla dosud v souvislosti s případem řadu níže uvedených opatření.


 11.02.2016    SZPI 
Přítomnost nebezpečných aflatoxinů potvrdila laboratorní analýza Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) u zásilky 18 tun arašídů, které inspekce zadržela ve spolupráci s Celní správou v celním prostoru Rudná u Prahy. Vzhledem k tomu, že se jednalo o komoditu ze země v režimu tzv. zesílené úřední kontroly, odebrali inspektoři vzorky. Následný laboratorní rozbor u vzorků potvrdil přítomnost látek ze skupiny aflatoxinů v množství až 17,88 mikrogramů na kilogram, přičemž maximální limit pro aflatoxiny v arašídech činí 4 mikrogramy na kilogram. Část zásilky byla navíc zasažena již okem viditelnou plísní.


 11.02.2016    SZIF 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se mezinárodního potravinářského veletrhu Salima účastní pravidelně.


 11.02.2016    SZIF 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) se mezinárodního potravinářského veletrhu Salima účastní pravidelně.


 11.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Agrární zahraniční obchod loni vzrostl na historické maximum. Jeho obrat stoupnul z 380 miliard korun v roce 2014 na 420 miliard v roce 2015. Znamením dobré kondice českého zemědělství je také údaj o postupně klesajícím saldu, které loni dosáhlo záporné hodnoty 18, 4 miliardy, zatímco rok před tím to bylo ještě více než mínus 19,7 miliardy korun, což je pokles přibližně o 6,5 %.


 10.02.2016    www.top-gastro.cz 
Termín konání: 19.2.2016 Čas konání:10:00 – 12:30 hod. Místo konání: Křižíkův pavilon „E"


 10.02.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Lukavec u Litoměřic, Slavkov v okrese Opava a obec Ždánice z Hodonínska získají na své projekty dotaci v rámci soutěže Zelená stuha. Ministr životního prostředí Richard Brabec schválil příspěvek třem obcím, které uspěly v soutěži „Vesnice roku 2014“ a navíc v krajském kole získaly ocenění Zelená stuha. Další tři obce na schválení své žádosti čekají.


 10.02.2016    Svět potravin 
Už od 20. května budou muset výrobci cigaret uvádět na krabičkách nejen textové, ale také obrazové varování o škodlivosti kouření. Přikazuje to novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích.


 10.02.2016    Česká technologická platforma PLASTY 
Dobrý den, dovoluji si Vás informovat, že Česká technologická platforma PLASTY je partnerem Veletrhu Věda Výzkum Inovace (VVVI), který se uskuteční v termínu 9. - 11. 3. 2016 na výstavišti BVV v Brně. Z tohoto partnerství vyplývá mimo jiné možnost v rámci této platformy využít


 10.02.2016    Celní správa ČR 
Dne 24. 2. 2016 od 10.00 hod se v areálu Brněnského výstaviště, v pavilonu A3, sálu Morava, koná odborný seminář s názvem „Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu", který pořádá Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský v Brně.


 10.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Český statistický úřad dnes zveřejnil první výsledky agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR za rok 2015, které dokládají, že pozitivní trendy započaté v roce 2012 se podařilo udržet i v uplynulém roce a smazat další část jeho záporného salda.


 09.02.2016    http://www.bioeconomyutrecht2016.eu/ 
BioEconomyUtrecht2016, the fourth BioEconomy Stakeholders’ Conference, will be held on 12 & 13 April 2016 at Rabo Nederland in Utrecht, the Netherlands under the auspices of the Dutch EU Presidency. This high – level European meeting is co-organised by the Dutch Ministry of Economic Affairs and by the European Commission. The conference is a part of the European Bioeconomy Strategy and Action Plan, and serves as an important input to the future orientation of the European Bioeconomy Strategy.


 09.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dne 25. ledna tohoto roku nastoupil na Zastupitelský úřad ČR (ZÚ) v Bělehradě nový agrární diplomat Mgr. Pavel Svoboda, který je jedním ze čtyř zemědělských diplomatů zahajujících v letošním roce své působení ve vybraných zemích (Srbsko, Rusko, Čína a Saúdská Arábie).


 09.02.2016    Bezpečnost potravin 
Konference pořádaná Společností pro výživu dne 6. 4. 2016 s podtitulem "Tuky taky, aneb v čem se mnozí mýlí.


 09.02.2016    Bezpečnost potravin 
Cukr bývá přidáván i do jiných potravin, než jsou cukrovinky. Jak přidaný cukr ve složení odhalit?


 09.02.2016    Svět potravin 
Chutná a voní po medu. Je výborná chlazená, ale především v zimním nečasu nás dokáže vzpružit příjemně ohřátá. Ještě před pár lety příliš početný fanklub neměla. Časy se ale mění a obliba medoviny stoupá. Svůj podíl na tom mají také trhovci, kteří ji nabízejí v lahvích či rozlévají u svých stánků v ulicích měst i při různých lidových veselicích.


 09.02.2016    http://www.cvent.com/ 
The Top Class Protein Nutrition is a new platform developed for food professionals, who like and need to get the latest insights on protein nutrition.


 09.02.2016    Celní správa ČR 
Dne 24. 2. 2016 od 10.00 hod se v areálu Brněnského výstaviště, v pavilonu A3, sálu Morava, koná odborný seminář s názvem „Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu", který pořádá Ústřední kontrolní a zkušební úřad zemědělský v Brně.


 09.02.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Plán povodí Dunaje a plán zvládání povodňových rizik v jeho území dnes podpořili ministři a vysocí představitelé odpovědní za vodohospodářství ze zemí povodí tohoto veletoku. Jejich cílem jsou čistší, zdravější a bezpečnější vody pro každého. Slavnostní akt proběhl při Ministerské konferenci, které předsedala Česká republika jako předsedající země Mezinárodní komise ochrany Dunaje.


 09.02.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují dvě výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 se zaměřením na protipovodňové projekty. Pro žadatele je připravena celková dotace z EU prostředků ve výši 1,65 miliardy korun a žádosti bude Státní fond životního prostředí přijímat od 1. března do 31. května letošního roku.


 09.02.2016    Svět potravin 
V Česku startuje projekt „Firma na talíři“: Zdravé jídlo v práci snižuje nemocnost a prospívá zaměstnancům i firmám


 09.02.2016    https://secure.fera.defra.gov.uk/foodintegrity/index.cfm 
We are delighted to invite all the representatives of funding bodies, food retailers, processing food industries, quality brands, public administration, control laboratories, NGOs and the research community, who are interested in NOVEL SOLUTIONS AVAILABLE IN THE AREA OF FOOD AUTHENTICATION, to attend this conference.


 08.02.2016    Biotrin 
K tomuto závěru došla evropská ombudsmanka Emily O‘Reilly. Ta označila za chybnou administraci žádostí o uvedení nových geneticky modifikovaných organismů (dále GMO) na trh EU.


 08.02.2016    Bezpečnost potravin 
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.


 08.02.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Nová vyhláška o nápojích mění některá označení piva. A další novinka: spolu s textovým i obrazové varování budou muset od 20. května uvádět na obalu výrobci cigaret. Přikazuje to novela zákona o potravinách a tabákových výrobcích.


 08.02.2016    Potravinářská komora ČR 
Ministerstvo zemědělství Vás zve na 6. mezinárodní konferenci FOOD FORUM 2016 na téma


 08.02.2016    Státní zdravotní ústav 
O svém zdraví si rozhoduješ sám/sama - projekt podpory zdraví v dotačním řízení MZ v rámci programu NPZ PPZ


 08.02.2016    Bezpečnost potravin 
Konference pořádaná Společností pro výživu dne 6. 4. 2016 s podtitulem "Tuky taky, aneb v čem se mnozí mýlí.