Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Světový den hepatitidy: pražská Nemocnice Na Bulovce spouští on-line poradnu pro dotazy veřejnosti na téma žloutenek
06.08.2020

Zelená zpráva 2019: Výdaje na podporu agrárního sektoru se zvýšily o 6,3 procenta na 69,7 miliardy korun
06.08.2020

FAO spustilo novou geoinformační platformu
06.08.2020

Realizace faremního odbytu masa a masných výrobků
06.08.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 03.11.2015    ČTPP a MZe 
Místo konání: Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, Praha 1, místnost č. 413 – 4. patro Termín: Středa 25. 11. 2015 Doba konání: 10,00 hod. – 13,00 hod.


 02.11.2015    Biotrin 
Rýže je jednou ze tří hlavních obilovin, které se ve světě produkují. Důležitá je zejména pro rozvojové země, kde představuje pro konzumenty základní (a někdy také jediný) zdroj energie. I proto se na tuto plodinu zaměřují různé šlechtitelské projekty, které se jí snaží dodat další, zdraví prospěšný rozměr.


 02.11.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
5.11.2015 8:30


 02.11.2015    Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Ministerstvo zdravotnictví vyjadřuje zásadní nesouhlas se zněním návrhu novely zákona o potravinách, kterou Legislativní radě vlády předkládá ministerstvo zemědělství. V návrhu mimo jiné zaznívá, že ministerstvo zemědělství převádí dozor nad stravovacími službami pod Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) a hygienická služba by pak kontrolovala pouze stravování ve školních jídelnách a zařízeních zdravotních a sociálních služeb.


 02.11.2015    SVS ČR 
V uplynulém týdnu proběhla v České republice mise Evropské komise. Inspektoři z Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (Food and Veterinary Office – FVO) během ní posuzovali, zda a jak Státní veterinární správa a další státní instituce (působící v oblasti potravinového dozoru) plní předchozí doporučení. Výsledek mise dopadl velmi dobře. Většinu oblastí se podařilo úspěšně uzavřít, zbývající by měly být uzavřeny brzy po doplnění požadovaných dokumentů.


 31.10.2015    PK ČR 


 30.10.2015    SZIF 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) byl spolupořadatelem mezinárodního workshopu GAEC - EFA 2015 zaměřeného na hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí. Do Prahy zavítalo 120 odborníků z členských zemí Evropské unie, aby si vyměnili zkušenosti ohledně administrace a kontroly prvků dobré zemědělské a environmentální praxe (GAEC) a nových požadavků na stanovení ploch v ekologickém zájmu (EFA).


 30.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka schválil pro rok 2015 sazbu jednotné platby na plochu (SAPS). Známá už je také výše platby na greening a mladé zemědělce. Ty jsou letos vyhlášeny vůbec poprvé. Mimořádně budou také v letošním roce vyplaceny zálohy na SAPS ve výši 70 %.


 30.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
V uplynulém týdnu proběhla v České republice mise Evropské komise. Inspektoři z Úřadu pro potraviny a veterinární záležitosti (Food and Veterinary Office – FVO) během ní posuzovali, zda a jak Státní veterinární správa a další státní instituce (působící v oblasti potravinového dozoru) plní předchozí doporučení. Výsledek mise dopadl velmi dobře. Většinu oblastí se podařilo úspěšně uzavřít, zbývající by měly být uzavřeny brzy po doplnění požadovaných dokumentů.


 29.10.2015    Biotrin 
Vědcům z výzkumného institutu ve Stanfordu - Stanford ChEM-H (Chemistry, Engineering & Medicine for Human Health) - se podařilo vyprodukovat v laboratoři lék na rakovinu, který byl doposud získáván pouze z ohroženého a hůře dostupného druhu rostliny. Tento výzkum tak může vést ke stabilní a levnější dodávce potřebného léku, a navíc může být lék upravován tak, aby byl pro pacienty bezpečnější a léčba efektivnější.


 29.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Na podporu především živočišné výroby a potravinářského sektoru půjdou dvě miliardy korun navíc. Rozhodl o tom ministr zemědělství Marian Jurečka. Celková částka pro první kolo příjmů žádostí v Programu rozvoje venkova tak dosáhne 7,46 miliardy korun. Nejvíce peněz dostanou chovatelé skotu, drůbeže a prasat.


 27.10.2015    Hospodářská komora ČR 
V pondělí zasedá Rada pro zahraniční věci a Rada pro životní prostředí, na jejímž programu je první rozprava o přezkumu systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS).


 27.10.2015    Bezpečnost potravin 
Přehled nových předpisů z Úředního věstníku EU, souvisejících s potravinami.


 27.10.2015    VFU 
Saláková, A., Kameník, J., Vyskočilová, V. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno


 27.10.2015    VFU 


 26.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Zveřejnění žádosti o zápis zaručené tradiční speciality „Lovecký salám“


 26.10.2015    Bezpečnost potravin 
Stanovisko EFSA ze dne 21. října 2015 k možným rizikům spojeným s isoflavony


 23.10.2015    SVS ČR 
Úkolem Státní veterinární správy (SVS) je zejména provádět dozor nad zdravím a životní pohodou zvířat, sledovat nákazovou situaci a kontrolovat zdravotní nezávadnost potravin živočišného původu. SVS je však také jednou ze složek Integrovaného záchranného systému (IZS) a jako taková se připravuje na různé mimořádné události. Jednou z nich může být havárie jaderné elektrárny. Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj se proto v závěru září zúčastnila cvičení s názvem ZÓNA 2015. Cíl? Prověřit činnost všech složek zařazených do tzv. vnějšího havarijního plánu jaderné elektrárny Temelín v případě havárie[1], včetně jasné formulace pokynů obyvatelstvu.


 23.10.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR dnes zveřejnily podmínky další výzvy v programu Nová zelená úsporám určené pro rodinné domy. Jde o tzv. kontinuální výzvu, v rámci které bude možné žádat o dotaci průběžně až do roku 2021. Příjem žádostí startuje už zítra. K dispozici je pro letošní rok 520 milionů korun, v příštím roce bude v programu očekáváných dalších 2,85 miliardy korun.


 23.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ode dneška do 3. listopadu 2015 mohou zájemci žádat o podporu na projekty v rámci první a druhé výzvy Operačního programu Rybářství 2014 – 2020. Kromě investic do akvakultury, zpracování produktů, inovací a recirkulačních zařízení je možné získat dotaci také na vysazování úhoře říčního.


 23.10.2015    23.10.2015 10:00 – 17:00 
Celostátní síť pro venkov a Kraj Vysočina si Vás dovolují pozvat na akci Bramborářské dny v Havlíčkově Brodě - XXVI. ročník.


 23.10.2015    Czech Trade 
Za pouhých prvních šest měsíců tohoto roku zaznamenal vývoz potravin nárůst o 7,3 % oproti stejnému období v roce 2014.


 23.10.2015    Česká obchodní inspekce 
Přednáškami v Ústí nad Labem a Karlových Varech odstartoval společný projekt Ministerstva průmyslu a obchodu a České obchodní inspekce - spotřebitelské vzdělávání studentů středních škol.


 23.10.2015    Český statistický úřad 
V Teplicích se dnes konala konference „25 let Programu Teplice“ o zásadním vlivu znečištěného životního prostředí na zdravotní stav obyvatel Ústeckého kraje. Pořádal ji Český statistický úřad ve spolupráci s Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademií věd ČR. Zúčastnilo se jí 150 lidí.


 22.10.2015    Česká potravinářská společnost, ÚZEI A ČTPP 
ČESKÁ POTRAVINÁŘSKÁ SPOLEČNOST O. S., PRAHA Odborná skupina pro nové směry v potravinářském průmyslu ČPS a ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ ve spolupráci s ČESKOU TECHNOLOGICKOU PLATFORMOU PRO POTRAVINY Pracovní skupinou Potraviny a spotřebitel Vás zvou na odbornou akci pořádanou v rámci potravinářských úterků, která se koná dne 24. listopadu 2015 od 14:00 hod.


 22.10.2015    VŠCHT 
Department of Carbohydrates and Cereals


 22.10.2015    VŠCHT 
Obiloviny a výrobky z obilovin


 22.10.2015    VŠCHT 
Světová produkce žita, Cereální suroviny, Žito v ČR 1920-2012...


 22.10.2015    VFU 
Listeria monocytogenes (Lm) je opakovaně prokazována v potravinách určených k přímé spotřebě. U vzorků odebraných v rámci státního dozoru bylo zjištěno 1,8 % nevyhovujících analýz. U vzorků odebraných PPP bylo nevyhovujících 2 % analýz. Nejvyšší kontaminace byla zjištěna u mořských ryb (10,8 %), dále u lahůdek (3,4 %), u masných výrobků podporujících růst Lm (3 %) a fermentovaných masných výrobků (1,6 %). Stabilně vysokou kontaminaci vykazuje mražená zelenina (2,5 %). Významným faktorem je kontaminace syrového masa. V roce 1988 jsme prokázali Lm v syrovém mase z prasnic 36,4 % pozitivních vzorků, z masa krav bylo pozitivních 4,8 % vzorků.


 22.10.2015    Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Použití potravinářských barviv určuje v EU Nařízení (ES) č. 1333/2008. Oblasti zpracování masa se věnuje část D s kódovým označením 08. Nejčastější barvivo do masných výrobků je E120, což je po chemické stránce kyselina karmínová. Časté je také použití barviva z červené řepy, betaninu (E162). K zesílení barvy v potravinářství lze kromě barviv použít i tzv. barvící potraviny. Lídrem trhu s potravinářskými barvivy je společnost Chr. Hansen. V článku jsou popsány některé produkty této značky.


 21.10.2015    Alkohol zodpovědně ČTPP, PK ČR 
Praha, 21. října 2015 – Potravinářská komorou České republiky spolu s výrobci alkoholických nápojů spouští další fázi říjnové kampaně Alkohol zodpovědně. Její poslední část zaměřená na alkohol a mladistvé proběhne 21. – 28. října 2015 a představí se během ní hned čtyři různé projekty.


 21.10.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Svaz průmyslu a dopravy ČR ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR si Vás dovolují pozvat k účasti na semináři „Nerostné suroviny zemí MENA – Maroko, Irák, Libye“ který se uskuteční dne 22. října 2015 od 9:00 hod v budově MPO, Na Františku 32, Praha 1.


 21.10.2015    Akademie věd ČR 
Uvádějí a moderují: Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová a Ing. Daniel Sánchez (Mikrobiologický ústav AV ČR v. v. v. i., Praha 4)


 21.10.2015    SVS ČR 
Pro české chovatele a zpracovatele se nově otevírá možnost vyvážet hovězí maso a výrobky z něj do Kanady. Státní veterinární správa (SVS) obdržela v uplynulých dnech informaci od Evropské komise o tom, že Česká republika patří na seznam 19 členských států EU, nově schválených pro vývoz hovězího a výrobků z něj do této severoamerické země.


 20.10.2015    Bezpečnost potravin 
Koordinační místo pro vědeckou a technickou spolupráci s EFSA při Ministerstvu zemědělství


 20.10.2015    Agrární komora ČR 
Mistrovství Slovenska ve floristice se konalo již po dvaadvacáté a opět se potvrdila prestiž této soutěže. Floristické klání s mezinárodní účastí se setkalo s velkým zájmem z řad floristů i laické veřejnosti, která měla možnost zhlédnout vystavené práce všech soutěžících v prostorách Kulturně-společenského centra Fontána. Završením národní soutěže ve vázání a aranžování květin bylo Květinové korzo, které prošlo piešťanskými ulicemi.


 20.10.2015    Agrární komora ČR 
Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v. v. i. informační leták týkající se Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a agrobiodiverzity.


 20.10.2015    Agrární komora ČR 
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) uveřejní v pondělí 19. října 2015 na svých webových stránkách Podmínky k žádostem o uzavření smlouvy pro zájemce o soukromé skladování mléčných výrobků - sušeného odstředěného mléka (SOM) a sýrů. Žádosti pro uvedené mléčné výrobky musí žadatelé podávat odděleně, tedy pro každý výrobek zvlášť na samostatném formuláři.


 19.10.2015    Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů 
zveme Vás na konferenci ne téma „České zemědělství v horských a podhorských oblastech“, kterou pořádá Českomoravský svaz zemědělských podnikatelů ve spolupráci s ministerstvem zemědělství v termínu 2. - 3. listopadu 2015


 19.10.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dne 6. října 2015 se uskutečnilo již čtvrté zasedání česko-turecké pracovní skupiny pro zemědělství. Českou delegaci vedla náměstkyně ministra zemědělství J. Beneš Špalková a tureckou delegaci vedl náměstek ministra Mehmet Hadi Tunç