Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 28.04.2016    CzechTrade 
Největší asijská cukrovarnická společnost Mitr Phol Group vyčlenila 50,4 miliard THB (cca 34 miliard Kč) na nové investice v rámci svého rozvojového plánu na období 2016-2020.


 28.04.2016    Agrární komora ČR 
ÚKZÚZ opět upozorňuje všechny vývozce zboží prostřednictvím dřevěných obalů do USA, ale i výrobce dřevěných obalů na skutečnost, že dřevěné obaly jsou v USA nadále podrobovány přísné dovozní rostlinolékařské kontrole. Za účelem zabránění šíření karanténních škodlivých organismů a rovněž invazních druhů prostřednictvím dřevěných obalů jsou v USA dovozním kontrolám podrobovány všechny zásilky, a to především u mezinárodních dodavatelských řetězců.


 28.04.2016    Společnost pro výživu 
Pardubice 24. 5. - 26. 5. 2016


 27.04.2016    Biotrin 
V roce 2015 bylo dosaženo dalšího milníku v pěstování geneticky modifikovaných (dále „GM“) plodin. Jednak to byl již 20. rok jejich působení v zemědělské praxi a poprvé celosvětové plochy s GM plodinami poklesly, a to ze 181,5 mil. ha na 179,7 mil. ha.


 27.04.2016    Bezpečnost potravin 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) informuje všechny spotřebitele s intolerancí nebo alergií na mléčnou bílkovinu o zjištění nedeklarovaného výskytu tohoto alergenu v následujících výrobcích na tuzemském trhu


 27.04.2016    Ministerstvo zdravotnictví ČR 
Evropský imunizační týden je součástí Světového imunizačního týdne a koná se tradičně v dubnu pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO). Letošní ročník proběhne ve dnech 24. - 30. dubna a připomene zásadní význam očkování pro lidské zdraví jako nejefektivnějšího způsobu prevence infekčních nemocí. Celosvětová kampaň zdůrazňuje význam očkování během celého života, tedy i u adolescentů a dospělé populace. Celosvětový očkovací akční plán svým podpisem odsouhlasilo celkem 194 členských států v roce 2012, čímž se přihlásily k dosažení cílů Celosvětového očkovacího akčního plánu roku 2020.


 27.04.2016    Hospodářská komora ČR 
Není nad zkušenost získanou na „vlastní oči“, která je nad veškerým zprostředkovaným vnímáním z televize, tisku či agentur. Možnost pobývat na řecké půdě a vidět před sebou problém migrace a přímo hovořit s aktéry, kteří mu bezprostředně čelí a kteří se s ním snaží popasovat, je z hlediska pevnosti a komplexnosti názoru na toto téma doslova neocenitelná. Výsledný vjem je tak odlišný od neuvěřitelně plochého a paušálního vnímání, které převládá v české společnosti, a to bez jakékoliv znalosti a zkušenosti s ním, a v 80 % případů a priori negativně a odmítavě zaměřeného.


 27.04.2016    Hospodářská komora ČR 
Není nad zkušenost získanou na „vlastní oči“, která je nad veškerým zprostředkovaným vnímáním z televize, tisku či agentur. Možnost pobývat na řecké půdě a vidět před sebou problém migrace a přímo hovořit s aktéry, kteří mu bezprostředně čelí a kteří se s ním snaží popasovat, je z hlediska pevnosti a komplexnosti názoru na toto téma doslova neocenitelná. Výsledný vjem je tak odlišný od neuvěřitelně plochého a paušálního vnímání, které převládá v české společnosti, a to bez jakékoliv znalosti a zkušenosti s ním, a v 80 % případů a priori negativně a odmítavě zaměřeného.


 26.04.2016    Agrární komora ČR 
Dne 20. dubna 2016 vstoupilo v platnost „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/606 ze dne 19. dubna 2016 o ukončení nabídkového řízení pro nákup sušeného odstředěného mléka v rámci veřejné intervence zahájené prováděcím nařízením (EU) 2016/482“.


 26.04.2016    Bezpečnost potravin 
Ministerstvo zemědělství společně s ÚKZÚZ pořádá konferneci k problematice pesticidů.


 26.04.2016    SČS 
Otázka geoblockingu se v současnosti dostává do popředí zájmu Evropské komise. V září 2015 spustila Komise veřejnou konzultaci k tomuto tématu a na základě přijatých komentářů by 18. května měla zveřejnit legislativní návrh.


 26.04.2016    Svět potravin 
Nemusíte se hned ošívat a argumentovat tím, že ve fastfoodech zásadně nejíte. Možná časem změníte názor, až ochutnáte hamburgery připravené zdravě a chutně v kvalitní restauraci, aniž by vám z rukou kapal omastek.


 26.04.2016    Agrární komora ČR 
Téměř devět set českých adjunktů, revírníků, lesních správců, krajských ředitelů a dalších lesníků z podniku Lesy ČR se ve středu 20. dubna setkalo v královéhradeckém Aldisu s vedením podniku, dozorčí rady i ministerstva zemědělství v čele s ministrem Marianem Jurečkou.


 25.04.2016    SZPI 
Při kontrole zásilky sedmi druhů čajů z Číny v celním prostoru letiště Praha – Ruzyně inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) odebrali vzorek čaje LIZHI BLACK TEA pro stanovení případné přítomnosti reziduí pesticidů. Vzorek při laboratorní analýze SZPI nevyhověl pro nadlimitní přítomnost pesticidů acetamiprid, imidacloprid a fipronil dle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005. Aby inspekce nezakázala celou zásilku en bloc, dovozce požádal SZPI, aby odebrala ke kontrole i zbývajících šest šarží čajů. U čtyř z těchto čajů rozbor prokázal nadlimitní přítomnost pesticidů.


 25.04.2016    Fórum zdravé výživy 
V sobotu 14. května 2016 proběhne další ze skvělých kurzů/workshopů Bezpečné výživy pořádaný Ústavem analýzy potravin a výživy Fakulty potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.


 25.04.2016    SVS ČR 
Úřední veterinární lékaři Státní veterinární správy (SVS) v průběhu března a dubna opakovaně kontrolovali řetězec rychlého občerstvení „LI-WU original restaurant“, nabízející asijskou kuchyni. Během kontrol provedených v restauraci v Českých Budějovicích a ve výrobně v Praze bylo zjištěno několik závažných porušení veterinární legislativy, mj. skladování masa s prošlým datem použitelnosti a nedostatky ve značení masa a výrobků z něj. Provozovna v pražské tržnici SAPA, která zásobuje masovými polotovary kromě budějovické pobočky i další tři restaurace, není navíc schválená ani registrovaná u SVS. Byla proto nařízena likvidace celkem více než 400 kg masa a masných polotovarů. Ve správním řízení budou uděleny oběma provozům pokuty.


 25.04.2016    Svět potravin 
Není kmín jako kmín. Římský kmín má totiž zcela jinou vůni a chuť než kmín, kterým se v českých kuchyních běžně používá. Jedná se totiž o zcela jiný druh koření pocházející z jiné rostliny.


 25.04.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Přes dvě miliardy korun utratili lidé v České republice v roce 2014 za biopotraviny. V porovnání s rokem 2013 je to nárůst o 3,9 %. Podle Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR v roce 2014 dosáhl celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu přibližně 3,2 miliardy korun. Průměrná roční spotřeba na obyvatele zůstává pod hranicí 200 korun, podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin a nápojů je na úrovni 0,72 %. Zprávu vypracoval Ústav zemědělské ekonomiky a informací.


 25.04.2016    Ing. Dana Večeřová, ČTPP 
Studijní cesta byla zaměřena na ekologické podniky na severu Německa ve spolkové zemi Šlesvicko – Holštýnsko


 21.04.2016    SČS, ČTPP 
Publikace je zaměřená na dvě důležité výživové komodity - obiloviny a luštěniny.


 21.04.2016    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 15. týdnu 2016: 11. 4. – 17. 4. 2016 (v češtině).


 21.04.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Cílem projektu je vytvořit prostor pro prezentaci českých technologií pro mlékárenský průmysl v rámci XXVIII. mezinárodní zemědělsko-průmyslové výstavy AGRO 2016.


 21.04.2016    Bezpečnost potravin 
Zdravotní stav tuzemských včelstev je z pohledu nákazy varroázou, která každoročně způsobuje včelařům citelné ztráty, letos výrazně lepší než v loňském roce. Z výsledků vyšetření je patrné, že počet včelstev s vysokým obsahem roztočů se meziročně snížil z loňských takřka 20 procent na necelých sedm procent. V souladu s tímto trendem naopak na více než dvojnásobek vzrostl podíl vzorků zcela bez roztočů. Zatímco před rokem dosahoval 22 procent, letos představoval polovinu odebraných vzorků. Nutno podotknout, že loňský rok byl, co se varroázy týče, jedním z nejhorších v historii.


 20.04.2016    http://www.cskb.cz/ 
20. a 21. června 2016 - hotel VZ BEDŘICHOV, Krkonoše – Špindlerův Mlýn


 20.04.2016    http://www.cskb.cz/ 
22. a 23. června 2016 - hotel VZ BEDŘICHOV, Krkonoše – Špindlerův Mlýn


 20.04.2016    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Doporučujeme Vám účast na konferenci na téma EKONOMICKÁ DIPLOMACIE Z POHLEDU MEZINÁRODNÍ, POLITICKÉ A PODNIKATELSKÉ SFÉRY (27.4.2016 v Poslanecké sněmovně)


 20.04.2016     
24.-26.5.2016


 19.04.2016    Biotrin 
Dne 29. 3. 2016 se uskutečnil v Praze seminář „Moderní biotechnologie v potravinářství“. Seminář proběhl v rámci tradičních „Potravinářských úterků“ a pořádali jej Česká potravinářská společnost a Ústav zemědělské ekonomiky a informací ve spolupráci s Biotrinem z.s.


 19.04.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministři životního prostředí zemí Evropské unie jednali na neformálním zasedání společně s ministry dopravy o možnostech inovací vedoucích ke zvýšení ekologické šetrnosti dopravy v souladu s cíli klimatické dohody, která byla podepsána v Paříži loni na podzim. Českou republiku na Radě zastupoval náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž.


 19.04.2016    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celní správou nevpustila do vnitřního trhu v ČR zásilku celkem 954 kg listů z rostliny Neem, známé též jako Azadirachta indica nebo Zederah indický. Pozornost inspektorů upoutala skutečnost, že v celním prohlášení bylo uvedeno "listy čerstvé stromů/rostlin používané k lidskému požívání, neem list", zatímco ve sdělení pro Celní úřad bylo deklarováno "Listy - údajně používané k modlení".


 19.04.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Žadatelé o dotace na zmírnění škod, které loni v květnu až říjnu způsobilo sucho na zemědělských plodinách a lesních školkách, se mohou na webu Ministerstva zemědělství seznámit se zásadami, kterými se stanovují podmínky pro poskytování této podpory. Vládou schválený limit kompenzací škod způsobených suchem je celkem 600 milionů korun. Konečná výše dotace a její sazby budou po kontrole všech podaných žádostí upraveny tak, aby objem peněz k proplacení zohledňoval celkový objem vyčleněných finančních prostředků.


 19.04.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
S rozšířenou nabídkou sladkovodních ryb a s recepty na kapra na mnoho způsobů se mohou v nadcházejících dnech setkat zákazníci obchodů Penny Market, Globus a Makro. Akce bude součástí projektu Ministerstva zemědělství nazvaného Týden s kaprem, který se uskuteční 18. až 24. dubna. Zároveň bude spuštěna webová a facebooková stránka Ryba na talíř a s nimi i stejnojmenná kampaň.


 18.04.2016    ÚZEI 
18. a 28.4.2016


 18.04.2016    HK ČR 
Ministerstvo zahraničních věcí české republiky ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky a Svazem průmyslu a dopravy ČR organizují v prostorách MZV ČR (Loretánské náměstí 5, Velký sál, Černínský palác) dne 26.4. od 10:30 seminář na téma: "Příprava prezentací pro zahraniční partnery, vedení obchodního jednání s ohledem na kulturní odlišnosti".


 18.04.2016    Biotrin 
Příští týden se uskuteční 51. Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc (AFO). Tentokrát je zařazena i sekce GMO, tj. o geneticky modifikovaných organismech.


 18.04.2016    Svět potravin 
Sója je luštěnina s vysokým obsahem proteinů, jejíž název pochází z japonského shoyu. Za vhodných podmínek může dorůst až 1,5 metru, běžně však dorůstá kolem výšky 1 metru.


 18.04.2016    SČS 
Otázka geoblockingu se v současnosti dostává do popředí zájmu Evropské komise. V září 2015 spustila Komise veřejnou konzultaci k tomuto tématu a na základě přijatých komentářů by 18. května měla zveřejnit legislativní návrh.


 15.04.2016    www.iffa.messefrankfurt.com 
IFFA je přední veletrh pro zpracování, balení a prodej v masném průmyslu. Díky šířce i hloubce produktového portfolia, stejně jako nadprůměrné návštěvnosti mezinárodních vystavovatelů a návštěvníků, potvrzuje veletrh IFFA každé tři roky svou jedinečnou pozici na trhu.


 15.04.2016    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) letos dosud zjistila závady u devíti procent z více než 1 300 kontrol zaměřených na potraviny živočišného původu ze zahraničí, provedených v místě určení zásilky. Tři čtvrtiny závad se týkaly případů, v nichž dovozce nenahlásil příchod zásilky tak, jak mu ukládá legislativa. Zjištěny byly ale i závažnější prohřešky, jako je klamání spotřebitele či přítomnost patogenního mikroorganismu. Úřední veterinární lékaři nařídili likvidaci jedné tuny masa a do odstranění nedostatků je v současné době pozastaveno zhruba 45 tun živočišných výrobků. Celkové navržené pokuty se pohybují v řádu stovek tisíc korun.


 15.04.2016    Svět potravin 
Žluté hlavičky smetanky (Taraxacum officinale), neboli pampelišky, zná každý. Běžné kvítí, rostoucí na jaře po celé republice, je často ze zahrádek odstraňováno jako plevel. Dáte-li této rostlince šanci, můžete ji směle využívat v kuchyni