Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Odvádět odvody i za dobu, kdy zaměstnanec bude doma, nedává smysl. Česká mutace kurzarbeitu by také primárně neměla podporovat přechod zaměstnance k jinému zaměstnavateli
18.09.2020

Hospodářská komora vládě: Kurzarbeit podnikatelé vítají, sporné body by ale měla vláda přehodnotit
18.09.2020

Africký mor prasat je již ve třech ze čtyř zemí sousedících s ČR
18.09.2020

Ocenění Regionální potravina si převzalo sedm producentů z Pardubického kraje
18.09.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 13.06.2016    PK ČR 


 10.06.2016    MŽP 


 10.06.2016    Czechinvest - http://www.czechinvest.org/festival-exportu-2016-otevira-dvere-dalsim-obchodnim-prilezitostem 


 10.06.2016    MZe 


 08.06.2016    Czechinvest - http://www.czechinvest.org/usa-a-kanada-prilezitost-pro-ceske-exportery?term=14.6.2016&place=Brno 


 08.06.2016    Czechinvest - http://www.czechinvest.org/program-inovacni-vouchery-8-6-2016?term=8.6.2016&place=Praha 


 06.06.2016    MZe 


 06.06.2016    MZe 


 06.06.2016    Společnost pro výživu  


 06.06.2016    Technologická agentura ČR  


 06.06.2016    Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí SZPI 


 03.06.2016    SVS  


 01.06.2016    Czechinvest - http://www.czechinvest.org/financovani-inovaci-pro-msp?term=10.6.2016&place=Brno 


 01.06.2016    Mgr. Petr Pejchal, tiskový mluvčí SVS 


 01.06.2016    Mgr. Pavel Kopřiva - tiskový mluvčí SZPI 


 01.06.2016    MZe 


 01.06.2016    MZe 


 30.05.2016    Mgr. Pavel Kopřiva  


 30.05.2016    Sekce pro vědu, výzkum a inovace Úřadu vlády ČR 


 30.05.2016    redakce Svět potravin/Granville, s.r.o.  


 30.05.2016    Doc. MVDr. Jiří Ruprich, CSc.  


 27.05.2016    Kameník, J. Fakulta veterinární hygieny a ekologie, VFU Brno 
Hygiena rukou se považuje za základní složku kontroly šíření infekčních chorob. Většina světové populace se spoléhá na mytí rukou jako každodenní metodu k udržování hygieny a prevenci přenosu chorob. Důležitost hygieny rukou však není vždy chápána. Mezi klíčové proměnné, které ovlivňují účinnost mytí rukou, patří četnost mytí použitý mycí přípravek, vhodnost, délka mytí nebo technika mytí. Obecně se považuje za dostatečný čas 20 sekund mytí k účinné redukci počtu mikroorganismů na rukou, z toho 10-15 sekund má představovat důkladné mnutí rukou. Výsledkem je snížení bakteriální populace o 2-3 log KTJ. Sušením rukou se může dále snižovat bakteriální populace z rukou, a to za předpokladu správně zvoleného prostředku. Ochranné rukavice nenahrazují nutnost mytí rukou.


 27.05.2016    Kameník, J. Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Technologie výroby konzerv, jmenovitě hermetičnost obalu a intenzita tepelného opracování, jsou předpokladem vysokého stupně bezpečnosti těchto masných výrobků. Rozšíření výroby masných konzerv se datuje do první poloviny minulého století, v našich zemích se za „zlatý věk“ masných konzerv dá považovat období od 50. do 80. let 20. století. Po roce 1990 však význam masných konzerv poklesl. Důvodem byl především rozvoj technologií produkce masných výrobků, který v tomto období nastal. V současnosti lze na trhu nalézt masné konzervy a polokonzervy průmyslových zpracovatelů, ale také malých řemeslných výrobců. Ve výrobě konzerv je referenční teplotou hodnota 121,1 °C. Hlavní biologické nebezpečí v případě masných konzerv představuje bakterie Cl. botulinum. Spolehlivé eliminace tohoto mikroba se docílí dosažením hodnoty F121,1 = 2,52 (min). Termofilní sporogenní bakterie nejsou považovány za patogenní pro člověka, jejich přítomnost za vyšších teplot může ovlivnit údržnost produktů, které se skladují při vysokých teplotách.


 27.05.2016    Kameník, J.a spol., Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Česká legislativa rozlišuje 3 kategorie dušených šunek, pro které vymezuje minimální obsah čistých svalových bílkovin – pro kategorii „standardní“ 10 %, „výběrovou“ 13 % a „nejvyšší jakosti“ 16 %. Obsah čistých svalových bílkovin ve výrobku je určený stupněm opracování masa a podílem láku. V rámci studie analýz českých masných výrobků bylo provedeno vyšetření dvou kategorií dušených šunek – standardní a výběrové. Výrobky byly získány od různých zpracovatelů, v každé kategorii v roce 2011 byli zastoupeni 4 výrobci vždy po 5 šaržích, 2014/2015 byly zastoupeni 4 výrobci po 3 šaržích dušených šunek „výběrových“. Celkem bylo analyzováno 52 vzorků dušených šunek. Vyšetření zahrnovalo fyzikálně-chemické rozbory (hodnota pH, obsah sušiny, obsah tuku, obsah čistých svalových bílkovin, obsah kolagenu, obsah NaCl). V kategorii „standardní“ se průměrné hodnoty obsahu čistých svalových bílkovin pohybovaly u jednotlivých výrobců od 9,98 po 12,14 %. Průměrné koncentrace čistých svalových bílkovin „výběrových“ šunek byly u třech výrobců pod limitem 13 % (12,45, 12,53 a 12,30 %).


 26.05.2016    Bezpečnost potravin 
Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v tržní síti zjistila a zakázala další šarži mraženého rybího výrobku z dovozu pro falšování obsahu masa. Jedná se o potravinu Pangasius - filety bez kůže, hmotnost 1000g s přidanou vodou - glazované, hmotnost po odkapání bez glazury: 800g (pozn.: tj. obsah masa 80%), hluboce zmrazené, datum minimální trvanlivosti do 16. 12. 2017, výrobce: DL 183, Vietnam, dovozce do EU: MOLTON s.r.o., Heřmanova 597/61, 170 00 Praha 7.


 26.05.2016    Bezpečnost potravin 
E-kurz určený středním školám a učilištím s potravinářským zaměřením bude spuštěn od 1. 9. 2016.


 26.05.2016    Svět potravin 
Přestože má každá země svůj vlastní kalendář, existují natolik významné svátky, které oslavuje celý svět. Každý měsíc jich má hned několik. Některé jsou určené přesně na den, jiné z nich jsou pohyblivé podobně jako Velikonoce. A právě jedním z nich je i Světový den mléka, který se slaví každé čtvrté úterý v květnu.


 26.05.2016    CzechTrade 
MarcPol je jeden z největších potravinářských řetězců v Polsku, ale jeho polští majitelé jsou v nesnázích. Dodavatele předkládají žádosti o úpadek, pro firmu byl zahájeny soudní dohled, zaměstnanci nevědí, kdo přesně je jejich šéf, pobočky jsou předávány z ruky do ruky a akcionáři jsou ve sporu.


 26.05.2016    Ing. Zdeněk Švec a Ing. David Zima - ZS KOLI 


 26.05.2016    Ing. Dana Gabrovská, Ph.D. - ČTPP 


 25.05.2016    Fórum zdravé výživy 
19. 5. 2016 dopoledne proběhla tisková konference Fóra zdravé výživy. Věnovali jsme se jednomu z nejdiskutovanějších témat současnosti – palmovému oleji. Názory na něj jsou naprosto protichůdné. Máme se palmového oleje bát a raději se mu vyhýbat? Jak hodnotit jeho přítomnost v potravinách? jde to i bez něj? A co ostatní exotické tuky?


 25.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Nejlepším středoevropským oráčem je žena, Barbara Klaus z Rakouska. Zvítězila na 1. ročníku Středoevropského mistrovství v orbě v Zábřehu na Moravě, kde se sešli nejlepší oráči z České republiky, Rakouska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Polska. Soutěž, kterou vyoráním slavnostní brázdy zahájil ministr zemědělství Marian Jurečka, uspořádala Společnost pro orbu ČR.


 25.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
27.5.2016 9:00


 25.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Upozornění pro žadatele o zalesnění zemědělské půdy podle nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů.


 25.05.2016    Biotrin 
Je tu další možnost vyslechnout si novinky ze světa biotechnologií a položit různé dotazy našim předním odborníkům. Na úterý 21. 6. 2016 naplánovalo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) veřejné zasedání České komise pro nakládání s GMO a genetickými produkty (ČK GMO).


 24.05.2016    Ing. Marcela Sluková, Ph. D. 
Proměření glykémie při vývoji nových cereálních výrobků


 24.05.2016    O. Jirsa, K. Vaculová, I. Sedláčková 
Cílem práce bylo posoudit rozdíly v chemickém složení a technologických vlastnostech 14 genotypů jarního ječmene (sklizeň 2015) a vliv máčení na tyto vlastnosti. V souboru byly zahrnuty 2 pluchaté sladovnické odrůdy (Bojos, Vendela), 2 potravinářské odrůdy s bezpluchým zrnem (AF Cesar, AF Lucius), 1 genový zdroj s černým zrnem (Nudimelanocrithon) a 9 nových vlastních šlechtitelských materiálů.


 24.05.2016     
Datum konání: 23. - 25. 5. 2016 Místo konání: Skalský Dvůr, Lísek 52 593 01 Bystřice nad Pernštejnem www.czechfoodchem.cz


 24.05.2016    Blanka Pančíková, Marcela Sluková, Pavel Skřivan 


 23.05.2016    Hana Novotná, Native PR 
Mezinárodní i tuzemské statistiky potvrzují, že celková spotřeba alkoholu v České republice mírně klesá. Stejně tak vykazují klesající trend další negativní jevy spojované s nezodpovědným pitím. Přesto je potřeba rizikové chování nadále monitorovat a pracovat na jeho minimalizaci. A právě to má za cíl osvětová kampaň Alkohol zodpovědně, jejíž druhý ročník dnes zahajuje stejnojmenná pracovní skupina fungující v rámci Potravinářské komory ČR. Letošním hlavním tématem je alkohol a mladiství. Děti a mladí jsou totiž velmi zranitelnou skupinou. Pití alkoholu může poškodit vyvíjející se organismus více než ten dospělý a mladiství konzumenti si také mohou snáze osvojit rizikové vzorce chování ve vztahu k alkoholu, včetně těžké závislosti. V rámci nadcházející osvětové kampaně bude využit i unikátní sociologický výzkum mapující vztah mladistvých a jejich rodičů k alkoholu.