Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Káva a hodnocení její kvality
20.01.2020

Bruselské okénko
13.01.2020

Reakce spotřebitelů v USA na označování produktů jako GMO
10.01.2020

Poznamenejte si do diáře: 9. letní akademie BfR pro hodnocení a komunikaci rizik
08.01.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 07.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství zvažuje organizaci 2-3 denního školení pro zájemce o export do ČLR, týkajícího se vstupu na čínský trh se zaměřením na dovozní opatření pro nápoje a potraviny (certifikace).


 07.09.2015    CzechTrade 
Už jste viděli agility soutěž krav? Víte, co je to za úsilí dostat býka, aby couval? Víte, kolik váží největší prase v Maďarsku? Už jste viděli činčilu při svém očistném rituále? A hladili jste už novorozená kuřátka? Ve dnech 23-27. září 2015 se výstavní areál HUNGEXPO v Budapešti zaplní stády dobytka, koz a koní. Bude se opět konat tradiční agropotravinářská výstava OMÉK.


 05.09.2015    MZe 


 05.09.2015    SZPI 


 05.09.2015    SZPI 


 05.09.2015    SZPI 


 04.09.2015    PS Obiloviny ve výživě ČTPP - Ing. Pavel Skřivan, CSc., Ing. Marcela Sluková, Ph.D. 
Součástí více či méně zasvěcených debat, které se vedou v posledních letech o přídatných látkách v potravinách, je také diskuse o používání pekařských zlepšujících přípravků, případně látek zlepšujících mouku, v mlýnském a pekárenském průmyslu. Klíčová otázka v tomto případě zní, zda a nakolik je používání těchto látek a jejich směsí skutečně potřebné.


 04.09.2015    PS Obiloviny ve výživě ČTPP - Ing. Pavel Skřivan, CSc., Ing. Marcela Sluková, Ph.D. 
V době, která uběhla od publikace článku „Nezatracujme pšenici“ (Potravinářská Revue 2/2015), se podařilo několik pozitivních posunů. Profesní svazy (Podnikatelský svaz pekařů a cukrářů v ČR a Svaz průmyslových mlýnů ČR) nejen že zahájily mediální kampaň na podporu pšenice a žita, ale vydaly podnět ke shrnutí a zpracování dosavadních odborných poznatků o roli obilovin v lidské výživě zejména s přihlédnutím k problematice lepku. S tímto podnětem se obrátily na VŠCHT v Praze a VÚPP. Je velmi příjemné, že můžeme konstatovat, že se nám podařilo během několika málo týdnů sestavit pracovní tým, který zahrnul mimo pracovníků oslovených institucí také další odborníky – lékaře, nutriční terapeutku a kolegy z ČZU v Praze. Rukopis studie byl hotov na přelomu května a června a v současné době je posuzován odbornými recenzenty a připravován k vydání s podporou profesních svazů a Potravinářské komory ČR. Jestliže zmíněný článek v Revue končil jistým postesknutím si nad nedostatkem odborného zájmu o současnou zjitřenou atmosféru, která se kolem pšenice a dalších obilovin a jejich rolí ve výživě


 04.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ocenění za mimořádné výsledky ve výzkumu a experimentálním vývoji byla předána při slavnostním zahájení 42. ročníku výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích dne 27. srpna 2015.


 04.09.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
V souvislosti s vyhlášením chráněné krajinné oblasti Brdy a kvůli lepší dostupnosti pro veřejnost vznikne na Příbramsku detašované pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, v rámci něhož bude pracovat i správa chráněné krajinné oblasti Brdy.


 04.09.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Zveme vás na business fórum s delegací organizovanou Obchodní komorou z irácké Basry.


 03.09.2015    Bezpečnost potravin 
Září je tradičně měsícem biopotravin a ekologického zemědělství, letos už pojedenácté. Ministerstvo zemědělství chce jako organizátor této akce dát kampaní veřejnosti možnost poznat domácí biovýrobky a principy jejich výroby. Obhospodařování půdy a produkce potravin v ekologickém režimu v České republice rok od roku se rozšiřuje. Od konce minulého roku přibylo v této oblasti téměř 330 podnikatelů a 23 nových výrobců biopotravin. Ekologicky se hospodaří na výměře více než 500 000 hektarech zemědělské půdy.


 03.09.2015    Agrární komora ČR 
SITUACE NA SVĚTOVÉM TRHU S OBILOVINAMI


 03.09.2015    Agrární komora ČR 
Ve dnech 2. - 3. 9. 2015 proběhne na Ministerstvu zemědělství a v Národním zemědělském muzeu prestižní konference Biosummit. Jejím cílem je propojení klíčových osobností z řad politiků, obchodníků, vědeckých pracovníků, zemědělských zájmových organizací a médií. Konference slibuje bohatý program, který naleznete v přílohách.


 03.09.2015    Svět potravin 
Nákup balíčkového masa v supermarketu má už bohužel mnoho z nás spojeno s rizikem nákupu zajíce v pytli. Často nekvalitní maso je maskováno neprůhlednou vaničkou a šikovným nasvícením. V řetězci Globus však maso nenakupují od jiných řeznických firem, ale zpracovávají si ho od počátku sami. Díky tomu mohou ručit za jeho kvalitu.


 03.09.2015    Hospodářská komora ČR 
Hospodářská komora ČR ve spolupráci s Komorou pro hospodářské styky se zeměmi SNS byla pověřena organizací doprovodné podnikatelské mise ministra průmyslu a obchodu ČR, pana Jana Mládka, do Arménie a Gruzie ve dnech 13. – 16. 10. 2015.


 02.09.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Svaz průmyslu a dopravy České republiky pořádá v rámci programu 57. Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně moderovanou panelovou diskusi na téma Český export.


 02.09.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
ve dnech 14. – 16. října 2015 navštíví ministr zahraničních věcí ČR pan Lubomír Zaorálek Chorvatsko a Bosnu a Hercegovinu.


 02.09.2015    Potravinářská komora ČR 
Dovolujeme si Vás pozvat na tiskovou konferenci Krize evropského mléčného sektoru


 02.09.2015    SVS ČR 
V České republice se stále vyskytují stáje, v nichž nebyly odstraněny staré nátěry obsahující karcinogenní polychlorované bifenyly (PCB). Přestože chovatelská veřejnost byla v minulosti opakovaně informována prostřednictvím tiskových zpráv, odborných publikací či formou letáků, Státní veterinární správa (SVS) se dosud stále setkává s případy, kdy farmáři potenciální problém neřeší a staré nátěry neodstraňují. V současné době z tohoto důvodu trvají mimořádná veterinární opatření na šesti farmách – z toho čtyři v Ústeckém, jedna v Libereckém a jedna ve Středočeském kraji.


 02.09.2015    Agrární komora ČR 
Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2014 přináší souhrnnou informaci například o hospodaření s vodami, ochraně povrchových i podzemních vod a ochraně před povodněmi. Takzvanou Modrou zprávu připravují Ministerstva zemědělství a životního prostředí každoročně.


 01.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
2-3 denního školení pro zájemce o export do ČLR


 01.09.2015    Biotrin 
Skotská vláda se chystá předložit v orgánech EU požadavek na vynětí skotského území z povolení, týkajících se pěstování geneticky modifikovaných (dále „GM“) plodin. Chce tak využít novou možnost, kterou poskytuje příslušný novelizovaný právní předpis EU (směrnice 2001/18) – viz článek Biotrinu ze dne 20.3.2015.


 01.09.2015    Biotrin 
V srpnovém čísle bulletinu Svět biotechnologií si můžete přečíst o následujícím:


 01.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka a výkonný ředitel komory pro hospodářské styky se SNS František Masopust zvou české firmy, které mají zájem o vývoz potravin a nápojů na kazachstánský trh k účasti v podnikatelské misi do Kazachstánu (Almaty, Astana) ve dnech 3. až 6. listopadu 2015.


 01.09.2015    SVS ČR 
V České republice byl v průběhu srpna poprvé po 20 letech prokázán případ hniloby včelího plodu. Na dvou stanovištích na Trutnovsku (v Peci pod Sněžkou a v Horním Maršově) byla po zjištění klinických příznaků onemocnění potvrzena přítomnost původce nákazy i laboratorně. Krajskou veterinární správou byla proto vyhlášena mimořádná veterinární opatření (MVO) a vytyčeno ochranné pásmo, zahrnující katastrální území v okruhu s poloměrem 5 km od vyhlášených ohnisek. V ochranném pásmu byly chovatelům zakázány veškeré přesuny včelstev i matek, nařízeno provedení klinických prohlídek včelstev spojených s rozebráním díla a zajištění odběru měli (směsného odpadu na dně úlu), určené pro bakteriologické vyšetření.


 01.09.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ustanovení novely zákona o odpadech (kterou podepsal prezident a jejíž předpokládaná účinnost bude od 1. října 2015) uvádí, že „Provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů může za vykoupený nebo odebraný odpad stanovený prováděcím právním předpisem poskytovat úplatu pouze převodem peněžních prostředků prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo provozovatele poštovních služeb formou poštovního poukazu". Zákon přímo stanovuje, že pokud bude postupováno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, musí být využita forma poštovního poukazu. Jiná forma v zákoně uvedena není. V ČR provozuje službu "Dodání poukázané peněžní částky (poštovní poukaz) - vnitrostátní" Česká pošta.


 01.09.2015    Potravinářská komora ČR, Česká technologická platforma pro potraviny 
Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlásily v roce 2015 druhý ročník soutěže „Cena prezidenta Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Cílem této aktivity České technologické platformy pro potraviny je podpořit transfer výsledků potravinářského výzkumu a vývoje do praxe a zavádění inovací s důrazem na kvalitní české potraviny.


 31.08.2015    Agrární komora ČR 


 28.08.2015    Svět potravin 


 27.08.2015    Bezpečnost potravin 


 27.08.2015    Bezpečnost potravin 


 27.08.2015    Ministerstvo zemědělství 


 27.08.2015    SZPI 


 26.08.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Seminář proběhne ve čtvrtek 3. září 2015 od 14:00 do 16:00 hodin v sídle Svazu průmyslu a dopravy ČR, Freyova 948/11, Praha 9


 26.08.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Firmám, které se nebudou účastnit přímo jako vystavovatelé, nabízíme možnost účasti v doprovodné podnikatelské misi.


 26.08.2015    Bezpečnost potravin 
Informační materiály jsou tematicky věnovány jednotlivým podopatřením Agroenvironemntálně-klimatických opatření. Informační brožury seznamují nejen zemědělce, ale i širší zemědělskou veřejnost se základními cíli a způsoby podporovaného hospodaření.


 26.08.2015     
4. – 6. ZÁŘÍ 2015


 25.08.2015    Agrární komora ČR 
Zahrada poznání - poznání zahrady. Takové bylo hlavní motto letošní letní etapy mezinárodní květinové a zahradnické výstavy a veletrhu Flora Olomouc, která se na stejnojmenném olomouckém výstavišti konala od 20. do 23. srpna 2015. Navštívilo ji zhruba 25 tisíc lidí, což je přibližně stejné číslo jako v předchozím roce.


 25.08.2015    Agrární komora ČR 
První a druhá výzva OP Rybářství 2014 – 2020 bude spuštěna v říjnu 2015.