Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Káva a hodnocení její kvality
20.01.2020

Bruselské okénko
13.01.2020

Reakce spotřebitelů v USA na označování produktů jako GMO
10.01.2020

Poznamenejte si do diáře: 9. letní akademie BfR pro hodnocení a komunikaci rizik
08.01.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 25.09.2015    Bezpečnost potravin 
Vědci EFSA zaznamenali významný pokrok v oblasti potenciálních „endokrinních disruptorů“ v pesticidech


 25.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
V Senátu dnes byly vyhlášeny výsledky celostátního ocenění Oranžová stuha České republiky 2015 v rámci soutěže Vesnice roku, kterou získala obec Kozojídky z Jihomoravského kraje. Na druhém místě skončila obec Heřmanov z Kraje Vysočina, třetí je obec Haňovice z Olomouckého kraje.


 25.09.2015    Svět potravin 
O změnách ve školním stravování, jež vyvolala nová legislativa, a výzvách, které s sebou přináší práce vedoucí školní jídelny, jsme si povídali s Evou Květoňovou ze školní jídelny Zbiroh.


 25.09.2015    VÝZKUMNÝ ÚSTAV VČELAŘSKÝ, s. r. o., Dol, 252 66 Libčice nad Vltavou SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ, z. ú., Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 pod záštitou ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY – pracovní skupiny Potraviny a spotřebitel 
30. 9. 2015, 10:00 hod


 24.09.2015    SVS ČR 
Státní veterinární správa oznamuje, že Chorvatsko v důsledku aktuální migrační vlny do Evropy dočasně částečně uzavřelo pro nákladní dopravu hraniční přechod se Srbskem Bajakovo. Informovala o tom Evropská komise. Již v předchozích dnech Chorvatsko ze stejných důvodů uzavřelo sedm hraničních přechodů pro transport zboží mezi Chorvatskem a Srbskem. V současnosti tak není pro dovoz veterinárního zboží ze Srbska do Chorvatska funkční ani jeden přechod.


 24.09.2015    SVS ČR 
V několika evropských zemích byla v průběhu září potvrzena nová ohniska nebezpečných nákaz. Přibyly tak nové případy katarální horečky ovcí (Bluetongue), infekční anémie koní či afrického moru prasat. Ve Slovinsku byl po 11 letech potvrzen výskyt nemoci šílených krav. Nejen z pravidelných hlášení systému pro notifikaci nemocí zvířat (ADNS) vyplývá, že ve srovnání s okolními státy je nákazová situace v České republice velmi dobrá. Její udržení a ochrana území státu před zavlečením nákaz představujících riziko pro člověka nebo zdraví zvířat zůstávají jedním z hlavních cílů státního veterinárního dozoru. Státní veterinární správa (SVS) nákazovou situaci v zahraničí bedlivě sleduje a je připravena v případě potřeby okamžitě reagovat a přijmout nezbytná opatření.


 24.09.2015    MPO 
Jedná se o aktivitu směřující k podpoře malých a středních firem a k posílení jejich exportních aktivit a vytvoření příležitostí pro technologickou a vědeckou spolupráci.


 24.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka zve české firmy se zájmem o vývoz potravin a nápojů na asijské trhy k účasti na prestižním mezinárodním veletrhu FHC China, který se uskuteční ve dnech 11. - 13. listopadu 2015


 24.09.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Ministerstvo životního prostředí ve svém rozpočtu vyhradilo 13,5 milionu korun na projekty pro nestátní neziskové organizace působící na poli ochrany životního prostředí. Oproti loňskému roku dostanou tedy o 1,5 milionu více. Neziskovky můžou podávat své projektové žádosti na MŽP až do 21. října do 12 hodin. Podporu lze získat na projekty, které přispějí k naplňování cílů Státní politiky životního prostředí a dalších státních strategických dokumentů.


 24.09.2015    ČNB 
Bankovní rada ČNB na svém dnešním jednání rozhodla ponechat úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní repo sazba zůstává na 0,05 %, diskontní sazba na 0,05 % a lombardní sazba na 0,25 %.


 23.09.2015    SČS,ČTPP 
Nové publikace z edice "Jak poznáme kvalitu"


 23.09.2015    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem Praha Ruzyně nevpustila na trh zásilku nevyhovující potraviny „Chilli papričky“ (Red Chilly, balení 1023 g) o celkové hmotnosti 385 kg. Laboratorní analýza SZPI prokázala přítomnost nadlimitního množství pesticidů chlorfenapyr a profenofos, které mají nepříznivý vliv na zdraví spotřebitele.


 23.09.2015    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 38. týdnu 2015: 14. 9. – 20. 9. 2015 (v češtině).


 23.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Kvůli mléčné krizi, nízkým výkupním cenám mléka a ztrátám způsobených suchem dostanou letos zemědělci mimořádně část hlavních podpor v upraveném harmonogramu. Cílem je, aby měli k dispozici peníze ze společné zemědělské politiky co nejdříve a mohli je dále využít například k uhrazení svých závazků.


 23.09.2015    Svět potravin 
Benešovský Pivovar Ferdinand je známý jako výrobce piva, která jsou připravována klasickým způsobem, tedy spodně kvašená a dokvašována v ležáckém sklepě 60 až 90 dní podle druhu piva a navíc je to jeden z mála posledních pivovarů provozující vlastní sladovnu. Do svého jednoho půllitru světlého ležáku spotřebují 90 g sladu, což je 100 g pivovarského ječmene.


 23.09.2015    Agrární komora ČR 
Agroklastr Vysočina si Vás dovoluje pozvat na konferenci "Voda pro život" (udržitelnost zemědělství) - 2.10.2015 KD Větrný Jeníkov.


 22.09.2015    Bezpečnost potravin 
Zábavná soutěžní hra pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy na téma zdravá výživa a správné zacházení s potravinami.


 22.09.2015    Agrární komora ČR 
V těchto dnech jsou na středních i vysokých lesnických školách v České republice instalovány informační tabule. Studenti i absolventi se tak dozvědí o možnosti pracovního i studijního uplatnění u státního podniku Lesy ČR, který jim nabízí zajímavou a samostatnou práci.


 22.09.2015    Bezpečnost potravin 
Evropská komise v závěru uplynulého týdne informovala, že vzhledem k opatřením přijatým v souvislosti se vstupem imigrantů do země panuje na maďarských hranicích se Srbskem zhoršená situace, která omezuje také provoz tamních pohraničních veterinárních stanic (PVS). Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin (DG Santé) i maďarské orgány proto doporučují neplánovat transport a vývoz živých zvířat do třetích zemí přes maďarské výstupní body, zejména PVS Röszke.


 22.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Řešení problematiky nadměrného sucha a omezení jeho negativních dopadů, dotační programy na budování závlah a zadržování vody v krajině jsou hlavními body pracovní cesty ministra zemědělství Mariana Jurečky do Libereckého kraje. Ministr jedná s hejtmanem Martinem Půtou a s náměstkem hejtmana pro resort životního prostředí a zemědělství Josefem Jadrným. Na programu je také návštěva Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant a zemědělské společnosti ZETKA Strážník.


 22.09.2015    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
Příprava české účasti probíhá v rámci aktivit mezinárodní sítě Enterprise Europe Network a podpora účastníků je proto ZDARMA. Veletrh a kooperační setkání, které v rámci cesty absolvujeme, jsou jedním z největších obchodních setkání ve vnitrozemské Číně. V roce 2014 se jich zúčastnilo více než 600 čínských firem a přes 500 firem a institucí z 25 států Evropské Unie.


 21.09.2015    Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Iniciativa je příspěvkem do již probíhající diskuze o nástupu nejvýznamnějších technologických a strukturálních změn, které zasahují nejen průmysl, ale i většinu ostatních rezortů, vědu a výzkum, etiku a společenský řád.


 21.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Společná zemědělská politika, Program rozvoje venkova na období 2014 až 2020 a spolupráce Visegrádské skupiny jsou témata dvoudenní návštěvy ministra zemědělství Mariana Jurečky ve Slovinsku. S ministrem zemědělství, lesnictví a potravinářství Dejanem Židanem hovořil také o záchranných opatřeních v sektoru mléka ze strany Evropské komise.


 21.09.2015    Biotrin 
O návrhu Evropské komise (EK), který by umožnil národní zákazy dovozu a užití geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv, jsme již několikrát informovali v předchozích článcích, a to ze dne 5.8.2015, 17.6.2015 a 30.4.2015.


 21.09.2015    SVS ČR 
Výsledek laboratorního vyšetření provedeného ve Státním veterinárním ústavu Praha dnes potvrdil výskyt vztekliny u netopýra večerního nalezeného v Riegrových sadech v Praze. Přestože se jedná o specifický typ viru, který je adaptovaný na letouny, představuje potenciální riziko i pro člověka. Přenos tohoto typu viru vztekliny na člověka je vzácný, ale přesto je třeba mít se na pozoru při nálezu uhynulého netopýra, nebo jedince s atypickým chováním.


 21.09.2015    PK ČR, ČTPP 
Září je krásné v tom, že nejenom vybarvuje přírodu do pestrých barev, ale taktéž proto že pravidelně, již po devět let, zahajuje soutěžní kurz zdravého životního stylu Hravě žij zdravě. Letošní ročník bude opět chtít hravou formou dokázat účastníkům, jak snadné je žít aktivně a zdravě. Ke kurzu o čtyřech lekcích a Deníčku však přibydou i novinky v podobě zdravých receptů a TOP 10 aktivit, které oživí přestávku, tělocvik či běžnou vyučující hodinu.


 18.09.2015    Agrární komora ČR 
Komoditní zpravodajství Informace o cenách vína Zahraniční obchod ČR Informace ze zahraničních trhů Aktuality


 18.09.2015    Bezpečnost potravin 
V rámci Měsíce biopotravin a ekologického zemědělství vás zveme na Jablečnou slavnost s biojarmarkem v Hostětíně. Bohatý program pro celou rodinu.


 18.09.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
41. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILM se koná ve dnech 3. – 5. prosince 2015 v moravské metropoli Brně. Festival pořádá Ministerstvo životního prostředí a letošní téma je nanejvýš aktuální, a sice ODPADY a TŘÍDĚNÍ ODPADU.


 18.09.2015    Výzkum, vývoj, inovace 
Strategické výzvy nastupující průmyslové revoluce byly hlavním tématem konference Technologické agentury České republiky, která proběhla v Brně v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu. Záštitu akci poskytl místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, jenž na ní přednesl projev na téma podpory digitální ekonomiky


 18.09.2015    HK ČR 
Hospodářská komora České republiky organizuje ve spolupráci s Česko-slovensko-kubánskou smíšenou hospodářskou komorou ve dnech 11.-14.10.2015 doprovodnou podnikatelskou misi náměstka ministra zahraničních věcí ČR, pana Martina Tlapy, na Kubu.


 18.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Společná zemědělská politika, Program rozvoje venkova na období 2014 až 2020 a spolupráce Visegrádské skupiny jsou témata dvoudenní návštěvy ministra zemědělství Mariana Jurečky ve Slovinsku. S ministrem zemědělství, lesnictví a potravinářství Dejanem Židanem hovořil také o záchranných opatřeních v sektoru mléka ze strany Evropské komise.


 17.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Výzkumným ústavem potravinářským Praha, v.v.i. a Společností pro výživu 
Podtitul: Zdravá výživa začíná na poli


 17.09.2015    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 37. týdnu 2015: 7. 9. – 13. 9. 2015 (v češtině).


 17.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Evropská komise na jednání ministrů zemědělství v Lucemburku potvrdila, že kvůli krizi v mléčném sektoru a dalších sektorech rozdělí z avizovaného balíčku 500 milionu eur z rozpočtu EU mezi členské státy 420 milionů eur k zajištění likvidity zemědělců a kompenzaci ztrát za nízké výkupní ceny mléka. Z toho na české farmáře připadne 11,2 milionu eur, tedy zhruba 313 milionů korun. Zvýší se také zálohy na přímé platby.


 17.09.2015    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) provedla od začátku letošního roku do začátku září celkem bezmála 5 500 kontrol zařízení poskytujících stravovací služby. Alespoň jednu závadu zjistila u zhruba 15 procent z nich. Nejčastěji se prohřešky týkaly sledovatelnosti potravin. Nejvyšší podíl kontrol se závadou byl v Praze. Celkově byly uděleny pokuty v řádech miliónů korun.


 17.09.2015    Potravinářská komora ČR 
PK ČR vyhlašuje soutěž o nejlepší grafický návrh na logo právě vznikajících českých cechovních norem pro potraviny. Soutěže se může zúčastnit každý a grafické návrhy na logo je možné zasílat do 15. října 2015 na adresu kralova@foodnet.cz.


 17.09.2015    Agrární komora ČR 
Česká republika se zapojila do celosvětové záchrany genetických zdrojů rostlin, poprvé odeslala semena do globální genové banky na Špicberkách


 17.09.2015    Český svaz pivovarů a sladoven 
pro členy ČTPP - informace u Ing. Králové


 16.09.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Novely, které jsou na programu v prvním čtení ve sněmovně, upravují způsob využívání biopaliv a snižují jejich daňové zvýhodnění. Tyto změny ukládá České republice rozhodnutí Evropské komise, kterým byla prodloužena podpora biopaliv do roku 2020. Povinností členských států je, že budou do roku 2020 využívat v dopravě 10 % obnovitelných zdrojů a zredukují škodlivé skleníkové plyny v dopravě o 6 %. Jestli tyto cíle ČR nesplní, hrozí jí pokuta až v řádu miliard korun.