Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Káva a hodnocení její kvality
20.01.2020

Bruselské okénko
13.01.2020

Reakce spotřebitelů v USA na označování produktů jako GMO
10.01.2020

Poznamenejte si do diáře: 9. letní akademie BfR pro hodnocení a komunikaci rizik
08.01.2020

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 16.05.2016    Agrární komora ČR 
Pod záštitou ministra zemědělsví Mariana Jurečky a hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka se konal již 45. Mistrovství floristů ČR - Děčínská kotva. SKF ČR děkuje touto cestou i všem sponzorům.


 16.05.2016    CzechTrade 
Tradiční chorvatský výrobce alkoholických nápojů, akciová společnost Badel 1862 d.d., Záhřeb, (www.badel1862.hr), včera zveřejnil novou veřejnou výzvu potenciálním strategickým investorům ke vstupu do realizace opatření finanční a operativní restrukturalizace společnosti v rámci předkonkurzního řízení. Cílem je společně s vedením firmy stanovit potřebná opatření, která zajistí dlouhodobě udržitelnou činnost podniku.


 16.05.2016    TA ČR 
Technologická agentura České republiky Vás tímto zve na workshop v rámci realizace projektů v programu BETA s názvem "Financování datového fondu klíčových prostorových informací", který pořádá České centrum pro vědu a společnost pro ty zájemce, kteří mohou svým příspěvkem k řešení dané problematiky přispět.


 16.05.2016    Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. - ČTPP 


 13.05.2016    Bezpečnost potravin 
V rámci speciální kontrolní akce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřila, zda provozovatelé restaurací a rychlých občerstvení neuvádí v nabídkách pokrmů nepravdivé nebo zavádějící informace. V celkem 110 kontrolovaných provozovnách se inspektoři zaměřili zejména na to, zda informace o složení pokrmů v jídelních lístcích, nabídkových tabulích, nebo poskytnuté ústně odpovídají reálně použitým surovinám.


 13.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
14.5.2016


 13.05.2016    Potravinářská komora ČR 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila prostřednictvím analýzy DNA prodej česneku s klamavým označením odrůdy.


 13.05.2016    CzechTrade 
Home Chef, chicagská služba, která dodává suroviny na přípravu gurmánských pokrmů, které lze připravit v klidu domova do 30 minut, prohlásila, že zvýšila tržby na 10 milionů amerických dolarů. V září minulého roku se zisky společnosti vyšplhaly na $ 5 000 000 dolarů s dodávkou více než 1 milionu jídel.


 12.05.2016    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) připravila na svých internetových stránkách pro včelařskou veřejnost užitečnou novinku. Přehledná interaktivní mapa umožňuje včelařům získat okamžitý přehled o nařízeném ošetření v souvislosti s varroázou ve všech obcích na území ČR. Díky aplikaci lze zjistit, jaký léčebný režim byl letos na základě výsledků vyšetření zimní měli pro rok 2016 v daném místě nařízen. Mapa umí zároveň zobrazit informace o počtu stanovišť a včelstev v každé obci a porovnat hustotu zavčelení ve zvoleném regionu, což pomáhá včelařům zvolit nejúčinnější opatření k tlumení intenzity varroázy v průběhu roku nad rámec nařízeného ošetření.


 12.05.2016    Potravinářská komora ČR 
V rámci speciální kontrolní akce Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) prověřila, zda provozovatelé restaurací a rychlých občerstvení neuvádí v nabídkách pokrmů nepravdivé nebo zavádějící informace. V celkem 110 kontrolovaných provozovnách se inspektoři zaměřili zejména na to, zda informace o složení pokrmů v jídelních lístcích, nabídkových tabulích, nebo poskytnuté ústně odpovídají reálně použitým surovinám.


 12.05.2016    Agrární komora ČR 
SVAZ ŠKOLKAŘŮ ČR, z.s. Vás srdečně zve na odborný seminář pořádaný za podpory Ministerstva zemědělství ČR


 12.05.2016    Agrární komora ČR 
Situace v roce 2015 - Informační bulletin č. 1/2016 (PDF, 7 MB)


 12.05.2016    Agrární komora ČR 
Podle soupisu hospodářských zvířat k 1. dubnu 2016 ve srovnání s předchozím rokem vzrostly stavy skotu a prasat, zatím co stavy ovcí, koz, koní a drůbeže poklesy.


 11.05.2016    Institut pro veřejnou diskusi  
Institut pro veřejnou diskusi si Vás dovoluje pozvat na odbornou debatu s názvem „Jak moc škodí palmový olej?", která se uskuteční ve čtvrtek 26. května 2016 od 9.30 hodin v prostorách Era svět, Jungmannovo nám. 767, Praha 1.


 11.05.2016    SZPI 
Každá druhá kontrola dovozu čerstvého ovoce a zeleniny při aktuální kontrolní akci v pohraničí zjistila nedostatky. V rámci kontrol dodržování vyhlášky 172/2015 Sb. o nahlašování vybraných potravin z dovozu před příjezdem na místo určení inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) společně s pracovníky Celní správy Pardubického kraje prověřovali automobily dovážející uvedený sortiment.


 11.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Pomáháme lesům růst je heslem letošního Týdne lesů, který potrvá do 13. května. Akce však lesníci připravili na celý měsíc květen. V rámci Týdne lesů si mohou děti i dospělí po celé České republice za asistence lesníků vyzkoušet například, jak se sbírají semena lesních dřevin a zkusit si práci lesních dělníků při sázení stromků v lese. Mohou také navštívit lesní školky a seznámit se s pěstováním sazeniček.


 11.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ve dnech 25. – 26. dubna se v Praze uskutečnilo 2. zasedání česko-arménské Mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci (MVK), na kterém obě strany posoudily dosavadní stav vzájemné ekonomické spolupráce a vyjádřily připravenost nadále spolupráci prohlubovat.


 11.05.2016    Agrární komora ČR 
Obsahuje TÝDENNÍ REPORTY za rok 2016


 11.05.2016    Agrární komora ČR 
PŘEHLED POVOLENÍ


 11.05.2016    Svět potravin 
Přes 42 % mléka, které Češi zkonzumují, pochází z dovozu. Obdobná situace je u másla a zahraničního výrobce má dokonce polovina sýrů, které se v Česku prodají. Na tuto skutečnost, která svědčí o síle zahraničních obchodních řetězců a nedostatečné ochraně českých zemědělců, upozornil prezident Potravinářské komory ČR Miroslav Toman.


 10.05.2016    SZPI 
Laboratorním rozborem Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila kontaminaci bakteriemi rodu Salmonella u potraviny Čerstvá porce - Vepřové mleté maso 100% v balení 500g a s označením šarže: 154511316005, výrobce: Hamburger Pini Sp. z o.o. ul. Poludniowa 4, 99-300 Kutno, Polsko, země původu: Polsko.


 10.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Evropská Komise a Ministerstvo zemědělství vyzývají k účasti na EU Platformě – Potravinový odpad a potravinové ztráty.


 10.05.2016    Agrární komora ČR 
Na Ministerstvu zemědělství dnes ministr zemědělství Marian Jurečka, ústřední ředitelka Státního pozemkového úřadu Svatava Maradová a zástupci Lesů ČR, podniků Povodí a Národní sítě Místních akčních skupin podepsali Memorandum o spolupráci v oblasti zajištění zachování, obnovy a rozvoje venkovské krajiny.


 10.05.2016    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Program Nová zelená úsporám po dobu svého trvání (r. 2020) spolu s investory „napumpují“ do českého stavebnictví cca 80 mld. Kč. Na 6,7 tis. rodinných domů po celé republice, zejména v Moravskoslezském, Středočeském a Jihomoravském kraji a pražských bytovek jen za r. 2015 podalo žádost v rámci programu Nová zelená úsporám. Tomu prospěla i vloni zavedená novinka, tedy průběžně otevřená výzva s možností požádat kdykoliv o dotaci na zateplování, výstavbu nízkoenergetických rodinných domů či pořízení zdroje na OZE. Rovněž pro bytové domy v Praze byla v letošním roce otevřena kontinuální výzva. Díky současnému nastavení lze opatření skládat jako puzzle podle aktuálních finančních možností žadatelů. Nová zelená úsporám pak přináší výrazný impuls pro české stavebnictví a pracovní trh. Program je financován z výnosů z emisních povolenek.


 09.05.2016    SVS ČR 
Ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád se v tomto týdnu účastní pracovní cesty ministra zemědělství Mariana Jurečky s podnikatelskou misí do Číny. Důležitým bodem nabitého programu z veterinárního pohledu bylo především jednání o zjednodušení podmínek pro vývoz vybraných produktů živočišného původu a zvířat z České republiky na tamní trh. Významným úspěchem je především dohoda o zjednodušení schvalovacího procesu pro zájemce o vývoz vepřového masa.


 09.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Informační letáček ve stručné formě představuje vybrané tradiční české zemědělské a potravinářské produkty, které mají ve světě dobré jméno díky své vysoké kvalitě a jedinečnosti. Cílem letáčku je přispět k rozšíření povědomí o těchto výrobcích v zahraničí a je proto vydáván v anglickém jazyce.


 09.05.2016    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) nařídila společnosti CZECH BEVERAGE INDUSTRY COMPANY, Na Valentince 644/15, 150 00 Praha 5, Česká republika (provoz: pivovar Vyškov, nám. Čsl. armády 116/4, 682 01 Vyškov), aby neprodleně kontaktovala své odběratele a zajistila stažení z tržní sítě nealkoholického piva s označením „Vyškovské pivo ALKOSTOP“ a datem minimální trvanlivosti do 19. 9. 2016.


 09.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministr zemědělství Marian Jurečka a ministr Generálního úřadu pro dohled nad kvalitou, inspekcí a karanténou Čínské lidové republiky Zhi Shuping podepsali Memorandum, které přispěje k efektivnější spolupráci mezi kontrolními institucemi ČR a ČLR v potravinářské oblasti. Cílem dokumentu je usnadnění vzájemného obchodu s masnými i rostlinnými výrobky.


 09.05.2016    CzechTrade 
Brazílie je druhým největším výrobcem a spotřebitelem sušenek na světě. V roce 2015 tržby dosáhly 21 miliard BRL, což představuje růst o 7,1 %. Brazilci jsou také třetí na světě, co do konzumace těstovin, vyrobili jich za 8,2 miliard BRL.


 05.05.2016    Biotrin 
Ochrana práv k odrůdám je forma ochrany duševního vlastnictví v zemědělství a je jedním z impulzů vývoje nových odrůd a tedy rozvoje rostlinné výroby. Novou odrůdu lze ovšem snadno zcizit a invence vložená do vývoje tím pádem nepřinese šlechtiteli (majiteli) odrůdy adekvátní úhradu vynaložených prostředků. Proto se šlechtitelé často uchylují k ochraně nových odrůd.


 05.05.2016    Agrární komora ČR 
Datum: 19.5.2016 9:15 – 16:00


 05.05.2016    Agrární komora ČR 
Ministerstvo životního prostředí dnes schválilo 393 projektů zaměřených na vybudování či zlepšení zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, na odstranění starých ekologických zátěží a protipovodňová opatření. Žadatelé z řad obcí, měst, dobrovolných svazků obcí, ale i krajů, správců toků či podnikatelských subjektů si tak rozdělí z prostředků Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 dotaci 2,1 miliardy korun.


 04.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Strategický dokument schválený vládou dne 2.5.2016.


 04.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství informuje, že v rámci podpory účasti českých firem na mezinárodních veletrzích mají české potravinářské firmy se zájmem o australský a pacifický trh možnost prezentovat se katalogově či osobně na stánku České republiky na mezinárodním potravinářském veletrhu Fine Food Australia 2016, který se koná ve dnech 12.-15. září 2016 v Melbourne.


 04.05.2016    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) nařídila stáhnout z trhu francouzský sýr Roquefort. Obsahoval totiž bakterii Escherichia coli, která produkuje nebezpečné Shigatoxiny. Výrobek v České republice distribuoval řetězec Makro.


 04.05.2016    Svět potravin 
Zemědělci v Dolním Němčí na Uherskohradišťsku kdysi sklízeli přes 100 hektarů česneku, od letoška už s pěstováním končí. Může za to levnější zelenina ze zahraničí, i když slabšího česneku z dovozu je k dochucení potřeba mnohem víc než českého.


 03.05.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ode dneška mohou zemědělci podávat žádosti o podporu z 2. kola Programu rozvoje venkova 2014-2020. Dotace z něj jsou určeny například pro mladé zemědělce, na podporu agroturistiky, na obnovu lesů po kalamitách, technické vybavení dřevozpracujících provozoven nebo na vývoj nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě. Celková výše podpory ve 2. kole PRV dosahuje téměř 2,3 miliardy korun.


 03.05.2016    Bezpečnost potravin 
Úřad EFSA posuzoval účinnost ošetření olivovníků proti X. fastidiosa.


 03.05.2016    Bezpečnost potravin 
Úřad EFSA posuzoval účinnost ošetření olivovníků proti X. fastidiosa.


 03.05.2016    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) informuje, že v rámci prvoinstančního rozhodnutí uložila pokuty prodejcům medů společnosti Včelpo s.r.o., u kterých laboratorní analýza prokázala přítomnost reziduí antibiotik. Souhrnná výše uložených pokut všem prodejcům, kteří uváděli do oběhu závadné šarže medu, činí 5 920 000 Kč.