Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Úřad EFSA obdržel cenu evropského ombudsmana
12.07.2019

Hlášení v systému RASFF: 26. týden 2019
12.07.2019

Nové potravinářské předpisy EU – květen 2019
12.07.2019

Vyjádřete se k budoucím cílům inovací a výzkumu podporovaného EU!
12.07.2019

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 16.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Lesy ČR a Budějovický Budvar, zřizované nebo založené Ministerstvem zemědělství, převedou do státního rozpočtu 8,7 miliardy korun. Na dnešním jednání to schválila vláda. Lesy ČR poskytnou 8,2 miliardy, Budějovický Budvar 0,5 miliardy korun.


 16.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
8.3.2016 – 11.3.2016


 16.12.2015    Výživa dětí 
Máme tu čest oznámit, že nám počátkem listopadu odstartoval již druhý ročník projektu „Prevence a včasný záchyt dětské obezity“, který realizuje Centrum prevence o.s., podporuje Poradenské centrum Výživa dětí a financuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky.


 16.12.2015    Výživa dětí 
Téměř tři čtvrtiny českých rodin začnou podle průzkumu po narození potomka žít zdravěji a více času tráví společně v přírodě. Průzkum tak podle Pavla Suchánka z Fóra zdravé výživy potvrdil poznatky z poradenského centra. Pokud je nějaký impulz změnit složení stravy, tak příchod dítěte je jedním z nejsilnějších, řekl s tím, že mnohem méně se lidé zajímají o rozšíření pohybových aktivit.


 16.12.2015    Výživa dětí 
Lepek je v dnešní době velké téma. Je ho vynecháním ve stravě si lidé slibují udržení zdraví nebo zlepšení zdravotního stavu, zhubnutí, sportovci pak třeba lepší výkonnost. Co je lepek, jak v našem těle působí a kdo by se mu měl skutečně vyhýbat?


 14.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dne 10. prosince 2015 se v budově Ministerstva zemědělství konal seminář „Možnosti propojení českých subjektů s projekty zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS)“. Cílem akce bylo informovat české subjekty zejména z oblasti zemědělství o procedurálních otázkách spojených se zapojením do rozvojové problematiky.


 14.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství a jemu podřízené organizace ušetřily v posledních dvou letech 1,34 miliardy korun. Snížily se hlavně platby za IT a právní služby, dále provozní a marketingové výdaje.


 14.12.2015    Agrární komora ČR 
Celá publikace


 14.12.2015    Agrární komora ČR 
ÚKZÚZ upozorňuje vývozce na označování neošetřených nebo nedostatečně ošetřených obalů subjekty registrovanými a neoprávněné používání IPPC značek subjekty, kterým nebyla tato přidělena...


 11.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
aktuálně z MZe


 11.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Dne 10. prosince 2015 se v budově Ministerstva zemědělství konal seminář „Možnosti propojení českých subjektů s projekty zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS)“. Cílem akce bylo informovat české subjekty zejména z oblasti zemědělství o procedurálních otázkách spojených se zapojením do rozvojové problematiky.


 11.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství a jemu podřízené organizace ušetřily v posledních dvou letech 1,34 miliardy korun. Snížily se hlavně platby za IT a právní služby, dále provozní a marketingové výdaje.


 11.12.2015    Potravinářská komora ČR 
Není to tak dávno, kdy Potravinářská komora ČR vydala tiskovou zprávu s podtitulem „Kdo lže, ten…. aneb 5 nesmyslů, které šíří poslanci o zákonu o významné tržní síle“. Nyní Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR přichází s dalšími nesmysly, které by v souvislosti s novelou zákona o významné tržní síle měly otřást veřejností a zamezit přijetí novely v Senátu.


 10.12.2015    Základy obezitologie - výběr ze zkrácených kapitol knihy 
V základní triádě léčby obezity představuje dieta a změna příjmu potravy jednu ze složek společně s pohybovou aktivitou a se změnou chování. Dalšími nedílnými součástmi je farmakoterapie a bariatrická chirurgie.


 10.12.2015    Základy obezitologie - výběr ze zkrácených kapitol knihy 
Tyto diety, označované jako VLED (very low energy diets) nebo také jako nízkoenergetické bílkovinné diety (NBD) nebo velmi přísné nízkokalorické diety (very low calorie diets – VLCD), mají zajistit rychlý hmotnostní pokles, například před operačními zákroky u pacientů s obezitou vyššího stupně Cílem těchto diet je zajistit při minimálním denním energetickém příjmu:


 10.12.2015    Základy obezitologie - výběr ze zkrácených kapitol knihy 
Nejčastěji používanými nástroji nutričního odhadu (dietary assessment instruments) je metoda potravinového frekvenčního dotazníku a metoda analýzy zapsaného stravovacího záznamu (jídelníčku), která má dvě základní formy, a to vzpomínanou, obvykle z minulého dne, označovanou jako »24-hour dietary recall«, a průběžně zapisovanou, označovanou jako »dietary records«. V praxi se pro potřeby odhadu spotřeby potravin dále používají tzv. potravinové bilance národního zásobování potravinami (National food supply – Food balance sheets) s vyjádřením průměrného množství zkonzumovaných potravin nebo jejich skupin, připadajících na jednoho průměrného člověka a rok nebo metody vyhodnocování potravinových rozpočtů v domácnostech či vyhodnocování tzv. potravinového spotřebního koše (household food use, household survays, food basket studies)


 10.12.2015    Základy obezitologie - výběr ze zkrácených kapitol knihy 
Častokrát se v současné době objevuje otázka, zda víme, co jíme. Abychom na ni mohli spolehlivě odpovědět, musíme znát, z čeho se potraviny skládají, tedy znát jejich surovinové a chemické (nutriční) složení. Jednotlivých složek potravin z pohledu chemického složení je velice mnoho. Základní veličinou je energetická hodnota, která je dána součtem energetických hodnot hlavních živin, tedy bílkovin, lipidů (tuků) a sacharidů. K tomu přistupují dále složky konzumované v minimálním množství, tedy prakticky bez obsahu energie, ale z fyziologického hlediska velmi důležité. Jsou to minerální a stopové prvky, vitaminy a další biogenní látky. Ale pozor! Jak se rozvíjejí naše znalosti o výživě, začínáme se zajímat i o podrobnější složení hlavních živin. Vyžadujeme detailnější údaje o množství aminokyselin v bílkovinách, o obsahu jednotlivých cukrů i jejich polymerech v sacharidech a zajímáme se o složení tuků z pohledu obsahu jednotlivých mastných kyselin. Na základě tohoto zájmu se potraviny analyticky zkoumají a sestavují se různé tabulky chemického složení potravin, v moderní elektronické době databáze složení potravin (DBSP).


 10.12.2015    Základy obezitologie - výběr ze zkrácených kapitol knihy 
V oblasti diagnostiky a léčby pacientů s nadváhou, obezitou a endokrinologickými poruchami nacházejí počítačové programy uplatnění kromě jiného také při vyhodnocování nutričního složení přijaté potravy a vyhodnocování energetického výdeje při vykonávané fyzické aktivitě.


 10.12.2015    Výživová doporučení ve všech průmyslově vyspělých zemích včetně České republiky obsahují doporučení ke snížení spotřeby cukru (Dostálová et al., 2006). 
Úloha tuků v lidské výživě je několikerá:


 10.12.2015    Základy obezitologie - výběr ze zkrácených kapitol knihy 
Obezita je definována jako zvýšené množství tukové tkáně. Je to multifaktoriálně podmíněná metabolická porucha a je nutné brát v úvahu individuální geneticky podmíněnou náchylnost k hromadění tukových zásob při pozitivní energetické bilanci.


 10.12.2015    Potravinářská komora ČR 
Není to tak dávno, kdy Potravinářská komora ČR vydala tiskovou zprávu s podtitulem „Kdo lže, ten…. aneb 5 nesmyslů, které šíří poslanci o zákonu o významné tržní síle“. Nyní Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR přichází s dalšími nesmysly, které by v souvislosti s novelou zákona o významné tržní síle měly otřást veřejností a zamezit přijetí novely v Senátu.


 09.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
9.12.2015 12:00


 09.12.2015    Bezpečnost potravin 
Orientační přehled výrobků notifikovaných systémem RASFF v 48. týdnu 2015: 23. 11. – 29. 11. 2015 (v češtině).


 09.12.2015    Agrární komora ČR 
Návrh zákona o nabývání vlastnictví k zemědělským pozemkům v podobě, kterou zpracovala a představila Agrární komora ČR, má jediný cíl. A tím je ochrana půdy. Ochrana před jejím výprodejem, ochrana před spekulativními nákupy, ochrana před zneužíváním zemědělských podpor. Ochrana jedinečného národního bohatství. Tento záměr byl autorkou a citacemi oslovených osob zcela pominut a nepochopen.


 09.12.2015    Fórum zdravé výživy 
www.tlukotsrdce.cz: Na rušné křižovatce řízené semafory nemůže řidič dlouho nastartovat automobil. V nastalém zmatku a kolabující dopravě k němu přibíhá zoufalý policista a volá: „Prosím Vás, už konečně jeďte! Červená, oranžová, zelená, lepší barvy už Vám nabídnout neumíme!“…


 09.12.2015    MPO 
"Zahraniční obchod v říjnu nadále rostl, jeho pomalejší tempo nicméně nebránilo tomu, aby vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí dosáhl na nový rekord," komentuje náměstek MPO Vladimír Bärtl.


 09.12.2015    CzechTrade 
Ceny se zvyšují na importní položky a jsou způsobeny především oslabením rublu.


 08.12.2015    ČTPP 
Chcete vyhrát praktický určovací klíč, který Vám pomůže s orientací ve světě "Éček" v potravinách?


 08.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Vláda dnes souhlasila s návrhem Ministerstva zemědělství, aby se část spotřební daně z pohonných hmot vrátila i zemědělcům podnikajícím v živočišné výrobě. Zatím měli na vratku nárok pouze hospodáři, kteří naftu spotřebovali při péči o pole.


 08.12.2015    Bezpečnost potravin 
Zemědělci budou povinně hlásit letecké hnojení kapalnými hnojivy. Ministerstvo zemědělství k tomu připravilo novelu zákona


 08.12.2015    Agrární komora ČR 
Vláda České republiky svým usnesením č. 938 ze dne 20.11.2015 schválila Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství. Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny


 08.12.2015    Bezpečnost potravin 
EFSA publikoval vědecký a technický návod, který má pomoci Evropské komisi aplikovat nová pravidla na potraviny pro zvláštní lékařské účely. - See more at: http://www.bezpecnostpotravin.cz/faq-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely.aspx#sthash.ssdakuaR.dpuf


 08.12.2015    Biotrin 
EuropaBio - organizace sdružující biotechnologické firmy - ve svých tiskových zprávách často upozorňuje na diskutabilní záležitosti v oblasti GMO.


 08.12.2015    Kameník, J. Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
Přehledový článek sumarizuje výsledky rozsáhlých analýz, které provedli pracovníci Max Rubnerova Institutu v německém Kulmbachu a které byly zaměřeny na výskyt a přežívání vybraných původců alimentárních onemocnění v trvanlivých fermentovaných salámech (minisalámky o průměru 25 mm). Výsledky potvrdily, že především dynamicky probíhající procesy stabilizují produkt. Hodnota pH klesla hned v prvních dnech díky přídavku startovacích kultur na hodnoty 5,1 – 5,3. Tyto velmi nízké hodnoty bránily růstu salmonel. V jednotlivých případech byla devitalizace salmonel v minisalámcích tak výrazná, že se salmonely nepodařilo vůbec prokázat. Shigatoxigenní Escherichia coli (STEC) odumíraly rovněž během zrání velmi rychle. 8. a 13. den byly hodnoty STEC většinou pod 1 log KTJ/g. Gram-negativní bakterie byly citlivější k přítomným překážkám v porovnání ke gram-pozitivním mikrobům.


 08.12.2015    Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny 
Systém českých cechovních norem je odpovědí výrobců potravin a nápojů a subjektů, v nichž se sdružují, na dlouhodobé připomínky odborné i spotřebitelské veřejnosti k neexistenci standardů kvality. Po zrušení závaznosti československých státních norem vzniklo faktické legislativní vakuum – tedy i prostor pro nepoctivé výrobce a zejména dovozce nebo prostě jen pro ty, kteří nevydrželi trvalý tlak obchodních řetězců na nesmyslné snižování ceny a začali pomalu měnit složení potravin tak, že nakonec zdevastovali pojem kvality potravin v naší zemi. Systém českých cechovních norem by tedy mohl poskytnout řešení, které by opět pozvedlo kvalitu českých potravin a vrátilo jim jejich historické renomé i u spotřebitelů


 08.12.2015    Bejčková, A., Kameník, J. Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 
V měsících červen-červenec 2015 byl proveden zákaznický průzkum v prodejnách zahraničních sítí Kaufland, Lidl, Penny Market, Billa, Ahold (superrmarket) a Tesco (hypermarket) na území Jihomoravského kraje. Analýza se zaměřila na čerstvé (chlazené výsekové) maso v samoobslužných úsecích. Nejvíce zastoupeným druhem bylo maso vepřové, jehož podíl dosahoval 35-63 % v závislosti od sledovaného řetězce. Maso drůbeží bylo zastoupeno 13–36 % položek a maso hovězí 18-29 %. Původ masa byl 100 % český v případě drůbežího masa (všechny řetězce), vepřové maso pocházelo kromě Česka i z některých dalších zemí EU, hovězí maso mělo původ kromě států EU (ČR, Polsko, Německo, Irsko, Velká Británie) také z USA, Brazílie, Argentiny a Austrálie. Největší podíl výsekového masa byl balený v ochranné atmosféře.


 08.12.2015    Ministerstvo životního prostředí ČR 
Zejména města a obce mohou významně snížit výlohy za energie ve veřejných budovách. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR vyhlásilo novou výzvu z Operačního programu Životní prostředí společně s výzvou z Národního programu Životní prostředí. Obě výzvy podpoří projekty na realizaci energetických úspor u veřejných budov. Žadatelé o podporu tak můžou dosáhnout na dotace v celkovém objemu tří miliard korun a na zvýhodněné úvěry ve výši půl miliardy korun.


 08.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Výklad k ustanovení § 14 odst. 1 nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat (nahrazování zvířat).


 08.12.2015    ČOI 
Výsledky kontrol České obchodní inspekce ve 3. čtvrtletí opět potvrdily, že na trhu působí v oblasti e-commerce stále značný počet podnikatelů, kteří nedodržují požadavky stanovené příslušnými právními předpisy pro tento druh podnikání.


 08.12.2015    SZPI 
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uzavřela během uplynulých deseti týdnů dalších celkem čtyřicet provozoven. Nejvýznamnější část představují provozovny společného stravování – restaurace, rychlá občerstvení, pivnice apod. Typickými důvody k uzavření provozovny jsou rozsáhlé a dlouhodobé zanedbání úklidu, výskyt škůdců, hromadění odpadu, absence přístupu k teplé vodě a další prohřešky, které přímo ohrožují zdraví spotřebitele.