Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Transgenní houby jako prostředek obrany proti malárii
12.06.2019

Potravinové doplňky proti bolesti kloubů jsou nevhodné pro určité skupiny populace
12.06.2019

Přípravky na ochranu rostlin a ochrana zdraví zranitelných skupin
12.06.2019

Hleny z mléka? Ne, „zácpa v hlavě“. Mýty a pravdy o mléku
12.06.2019

Ctpp >

Archiv článků


ARCHIV ČLÁNKŮ
 14.01.2016    Potravinářská komora ČR 
Odběr a laboratorní analýzu celkem devadesáti vzorků medu a sto šedesáti tří vzorků ryb v ČR v r. 2015 spolufinancovala Evropská unie. Kontrola se uskutečnila v rámci koordinovaného kontrolního plánu (KKP) EU pro uvedené komodity. Při akci probíhající v celém roce 2015 dozorové orgány v členských státech EU odebraly celkem 2237 vzorků medů určených ke konzumaci a 3906 vzorků ryb. Odběr a analýzu vzorků EU hradila České republice do výše 17 100 EUR.


 14.01.2016    Agrární komora ČR 
Praha 13. ledna 2016 – Držitelé značky Regionální potravina představí oceněné výrobky na veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR a GO 2016, v rámci kterých bude souběžně probíhat již 4. ročník festivalu krajových specialit a regionálních potravin RegFoodFest.


 14.01.2016    Agrární komora ČR 
Přijďte na bezplatný seminář s Regionální potravinou.


 14.01.2016    Biotrin 
Syntetická biologie představuje novou, rychle se vyvíjející oblast, která spojuje tradiční biotechnologie s technickými obory a informačními technologiemi. Kombinuje vědu, technologie a inženýrské postupy s cílem usnadnit a zrychlit poznání, vytváření, výrobu anebo modifikaci genetických materiálů, živých organismů a biologických systémů.


 13.01.2016    Fórum zdravé výživy 
Máte pocit, že věnujete příliš energie problematice hubnutí? Řešíte stresy jídlem, kterého si v tu chvíli moc neužijete? Pokud ano, poraďte se s těmi nejpovolanějšími. V úterý 19. ledna 2016 proběhne v pražském IKEMu od 17,30 do 20,30 hodin seminář na téma Jak řešit stres (ne)jídlem, kterým budou provázet PhDr. Iva Málková a Dagmar Jackson.


 13.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvu zemědělství se úspěšně daří čerpat evropskou dotaci do projektu Ovoce a zelenina do škol. Může totiž využívat i peníze určené původně jiným členským státům, které je vyčerpat nedokázaly. Čeští školáci tak dostali navíc zdarma v loňském školním roce zeleninu a ovoce za 64 milionů korun (celková výše podpory byla 190 milionů), v letošním za 47 milionů (celková výše podpory dle odhadu 194 milionů). Na dnešní tiskové konferenci Ministerstvo zemědělství také oznámilo, že podá žalobu na neplatnost finanční opravy za nastavení podmínek přímých plateb zemědělcům (tzv. kontrola podmíněnosti), kterou požaduje Evropská komise.


 13.01.2016    Potravinářská komora ČR 
Zveme na seminář Jak správně značit potraviny? Regionální potravina 2016.


 13.01.2016    Agrární komora ČR 
12. 01. 2016 - Stání zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) je od r. 2015 pověřena ke kontrolám provozoven společného stravování a mj. zde provádí i kontroly odpovídajícího objemu podávaných nápojů včetně točeného piva.


 12.01.2016    SČS 
8.1.2016 09:35 Jak kvalitní máme v Česku potraviny? A jaké volby jako spotřebitelé máme?


 12.01.2016    Bezpečnost potravin 
Ministerstvo zdravotnictví postupem podle § 6 zákona o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví jako nebezpečné tyto výrobky:


 12.01.2016    Hospodářská komora ČR 
Nový rok byl optikou zveřejněných makroekonomických zpráv zahájen velmi úspěšně, byť se zveřejněná čísla týkají závěrečných měsíců roku 2015. Ukazatele všech tří v závěru minulého týdne publikovaných kategorií mají pro konečný příznivý výsledek za celý loňský rok "našlápnuto" více než dobře.


 11.01.2016    Bezpečnost potravin 
Informace Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 7. 1. 2016.


 11.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
5.5.2016 – 7.5.2016


 11.01.2016    SVS ČR 
Státní veterinární správa (SVS) dnes nařídila stáhnout z prodeje Uherskou klobásu od výrobce Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., prodávanou obchodním řetězcem Lidl. Důvodem stahování výrobku z trhu je nález úlomku injekční jehly, což je v rozporu s požadavky na bezpečnost potravin.


 11.01.2016    Agrární komora ČR 
Výkaz MYSL 1-01


 11.01.2016    Agrární komora ČR 
Metodický pokyn upravující zejména tvorbu analýzy rizik a její návaznost na kontrolní systém ekologického zemědělství. Dále upravuje pravidla vzájemné komunikace mezi všemi kontrolními orgány a některé kontrolní a certifikační mechanizmy. Tímto pokynem se nahrazuje MP č. 2/2013, který se zrušuje. Tématické oblasti: Ekologické zemědělství a biopotraviny


 08.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Přenos dat prostřednictvím veřejné webové služby ISDS a úpravy rozhraní pro předávání dat z vlastních aplikací nedistribuovaných MZe.


 08.01.2016    PK ČR 
Tisková zpráva – Od začátku letošního roku se rozšířila povinnost uživatelů honitby související s vyšetřováním ulovených divokých prasat na přítomnost cizopasníka svalovce (Trichinella). Společně se vzorky svaloviny, které se povinně zasílají k vyšetření, se musí k vyšetření od nynějška zasílat také „pírko“ neboli ocásek uloveného kusu. Dokument „Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace pro rok 2016“ byl upraven na základě požadavku Ministerstva zemědělství.


 08.01.2016    Bezpečnost potravin 
Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se v Praze uskuteční odborná konference iniciativy Vím, co jím a piju na téma "Zdraví, výživa a potraviny 2016 - fakta a výzvy"


 08.01.2016    Výživa dětí 
Máme tu čest oznámit, že nám počátkem listopadu odstartoval již druhý ročník projektu „Prevence a včasný záchyt dětské obezity“, který realizuje Centrum prevence o.s., podporuje Poradenské centrum Výživa dětí a financuje Ministerstvo zdravotnictví České republiky.


 08.01.2016    CzechTrade 
Podle vyjádření Vladimíra Putina má být Rusko v roce 2020 naprosto soběstačné v produkci potravin. Souběžně s tím byla vydána směrnice s úkolem rozpracovat mechanismus k tomu, aby nevyužívaná zemědělská půda přešla k zemědělcům, resp. k těm, kteří pracují nebo chtějí pracovat se zemědělskou půdou. Putin vyzývá k tomu, aby půda byla odebrána těm, kteři na ní nepracují nebo ji nevyužívají pro zemědělskou výrobu. Taková půda má být následně prodána v dražbách novým vlastníkům pro potřebu zemědělské výroby. Odpovídající zákon má být přijat k 1.6.2016.


 08.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
12.1.2016 14:30


 08.01.2016    Svaz průmyslu a dopravy ČR 
8. mezinárodní veletrh Ecology of Big City 2016 je největším veletrhem severozápadního Ruska, zaměřeným na ekologii a ochranu životního prostředí. Výhodou je souběžné konání výstavy ŽKCH, což jsou zástupci a koncoví odběratelé technologií ve vodárenství z místních municipalit. Výstavní program zahrnuje odpadové hospodářství, technologie odpadních vod, dodávky pro údržbu vodních zdrojů, ekologickou likvidaci znečištěného území, monitoring kvality životního prostředí nebo environmentální technologie používané ve stavebnictví.


 07.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Registr půdy LPIS, spravovaný Ministerstvem zemědělství, prošel v uplynulých dvou letech řadou rozsáhlých úprav. Z rozsáhlé ankety mezi uživateli vyplývá, že se změnami jsou lidé spokojeni. Tři čtvrtiny respondentů hodnotí nové uživatelské prostředí velmi pozitivně.


 07.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
Ministerstvo zemědělství vydalo ve spolupráci s Bioinstitutem, o.p.s. a Českou technologickou platformou pro ekologické zemědělství ročenku ekologického zemědělství za rok 2014.


 07.01.2016    Agrární komora ČR 
Nový rok přinesl další mimořádné opatření. Jednorázová dočasná podpora se tentokrát týká prasnic a dojnic. Jejich chovatelům, kteří podporu obdrží podle počtu kusů evidovaných v Integrovaném registru zvířat (IZR), je určena celková částka 604,2 milionu korun. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí začne přijímat žádosti od 15. ledna 2016.


 07.01.2016    Sdružení českých spotřebitelů 
Normy a spotřebitel v dalším vydání elektronického zpravodaje


 07.01.2016     Vím, co jím a piju 
Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se v hotelu Diplomat v Praze uskuteční další odborná konference iniciativy Vím, co jím a piju, tentokrát na téma „Zdraví, výživa a potraviny 2016 - fakta a výzvy“.


 06.01.2016    Bezpečnost potravin 
SZÚ vydal publikaci s přesným popisem Nutričních doporučení Ministerstva zdravotnictví ke spotřebnímu koši. Nyní byl doplněn Rádce školní jídelny 2 - Objektivní vedení spotřebního koše.


 06.01.2016    Agrární komora ČR 
Jedná se o ceny z realizovaných obchodů respondentů a členů burzy. Nejedná se o kótované ceny.


 06.01.2016    Svět potravin 
Švýcarská společnost Barry Callebaut zahájila prodej čokolády, která může odolat teplotám až do 38 stupňů Celsia.


 05.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
15.1.2016 – 24.1.2016


 05.01.2016    Ministerstvo zemědělství ČR 
10.2.2016 – 13.2.2016


 05.01.2016    Bezpečnost potravin 
Evropská komise na začátku prosince letošního roku vydala dlouho očekávanou zprávu k otázce transmastných kyselin (TFA).


 05.01.2016    Biotrin 
Ke konci starého roku vláda schválila návrh novely zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty (dále jen "zákon o GMO"). Těsně před Vánocemi byl návrh rozeslán poslancům. Předkladatel návrhu - Ministerstvo životního prostředí - počítá s tím, že nový zákon začne platit od 1.4.2016.


 04.01.2016    Potravinářská komora ČR 
Jihočeská Hospodářská komora pořádá seminář na téma „Označování potravin - výživové údaje“, který se uskuteční 22. ledna 2016 v zasedací místnosti JHK, Husova 9, České Budějovice.


 23.12.2015    Ministerstvo zemědělství ČR 
Veletrh Gulfood v Dubaji, který se uskuteční 21. - 25. února 2016, patří vedle skupiny veletrhů SIAL (Paříž, Shang-hai, Montreal) a veletrhu Anuga v Kolíně nad Rýnem v Německu (každé 2 roky a střídá se s veletrhem SIAL v Paříži) mezi nejvýznamnější odborné potravinářské veletrhy na světě.


 23.12.2015    Agrární komora ČR 
Dva legislativní návrhy, jejichž účelem je zvýšit ochranu spotřebitelů, kteří nakupují on-line v jiné zemi EU, dnes představila Evropská komise. První návrh se věnuje poskytování digitálního obsahu (například stahování hudby), druhý je zaměřen na prodej zboží po internetu. Komise očekává, že jejich přijetím dojde k posílení důvěry v nakupování online a rozšíření internetového prodeje. V současné době na internetu nakupuje z jiné země EU pouze 15 % zákazníků, ve vlastní zemi je to přitom téměř trojnásobek (44%).


 23.12.2015    Bezpečnost potravin 
Video názorně vysvětluje základní hygienická pravidla při manipulaci s potravinami.


 22.12.2015    Bezpečnost potravin 
Informace organizace BIOTRIN ze dne 17. 12. 2015.