Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Nařízení ÚKZÚZ - Ralstonia solanacearum v závlahové vodě - ze dne 14. 9. 2018
21.09.2018

Platforma pro reformulace má za sebou další úspěšný rok
21.09.2018

Aktualizace databáze hostitelských rostlin bakterie Xylella
21.09.2018

Zpráva o činosti systému RASFF v ČR za rok 2017
21.09.2018

Ctpp >


Co není správně podle EuropaBio
Datum: 08.12.2015
Biotrin

V září t.r. EuropaBio např. vyjádřila lítost nad využíváním nového ustanovení směrnice 2001/18, které umožňuje vyhlásit na území členského státu národní zákaz pěstování GM plodiny, a to i bez vědeckého důkazu o její škodlivosti. Podle EuropaBio tento krok dává stop inovacím v zemědělském sektoru a posílá i negativní signál potenciálním investorům. Samozřejmě to zároveň omezuje svobodnou volbu pěstitelů, kteří se pro GM plodiny nemohou rozhodnout, a přicházejí tak o případné benefity této technologie.

Nejnověji EuropaBio také upozorňuje na závěry EU projektu GRACE, který považuje za nadbytečné provádět 90-ti denní krmné studie u nových GMO. Tyto krmné studie jsou prozatím povinnou částí hodnocení rizik při podávání žádosti o uvedení nového GMO na trh. Naráží však zároveň na ustanovení směrnice 2010/63/EU, která nabádá k omezení používání laboratorních zvířat pro vědecké účely. Projekt GRACE, který byl financován ze zdrojů EU, se v tomto směru vyjádřil jasně: 90-ti denní krmné studie, zjišťující vliv GMO na zdraví pokusných zvířat (a potažmo i lidí), nejsou vědecky opodstatněné.

 

Zdroj: http://www.europabio.org/filter/agricultural/type/press