Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na výroční konferenci Platformy pro reformulace, 15. září 2022
15.09.2022

Hlášení v systému RASFF: 31. týden 2022
18.08.2022

Sledování výskytu pesticidů ve vodě, půdě a rostlinných produktech - v roce 2021
17.08.2022

Potravinářská inspekce letos zjistila mimořádně vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů
17.08.2022

Ctpp >


Výsledky šetření Integrované ochrany rostlin za rok 2021
Datum: 29.07.2022
ÚKZÚZ, https://www.bezpecnostpotravin.cz/vysledky-setreni-integrovane-ochrany-rostlin-za-rok-2021.aspx