Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na výroční konferenci Platformy pro reformulace, 15. září 2022
15.09.2022

Hlášení v systému RASFF: 31. týden 2022
18.08.2022

Sledování výskytu pesticidů ve vodě, půdě a rostlinných produktech - v roce 2021
17.08.2022

Potravinářská inspekce letos zjistila mimořádně vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů
17.08.2022

Ctpp >


Orgány ochrany veřejného zdraví provedly kontroly v provozovnách stravovacích služeb
Datum: 26.07.2022
Ministerstvo zdravotnictví, https://www.bezpecnostpotravin.cz/organy-ochrany-verejneho-zdravi-provedly-kontroly-v-provozovnach-stravovacich-sluzeb.aspx