Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na výroční konferenci Platformy pro reformulace, 15. září 2022
15.09.2022

Hlášení v systému RASFF: 31. týden 2022
18.08.2022

Sledování výskytu pesticidů ve vodě, půdě a rostlinných produktech - v roce 2021
17.08.2022

Potravinářská inspekce letos zjistila mimořádně vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů
17.08.2022

Ctpp >


Potravinářská inspekce varuje spotřebitele před závadnými rozinkami z dovozu
Datum: 21.07.2022
HSHMP, https://www.bezpecnostpotravin.cz/potravinarska-inspekce-varuje-spotrebitele-pred-zavadnymi-rozinkami-z-dovozu.aspx