Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na výroční konferenci Platformy pro reformulace, 15. září 2022
15.09.2022

Hlášení v systému RASFF: 31. týden 2022
18.08.2022

Sledování výskytu pesticidů ve vodě, půdě a rostlinných produktech - v roce 2021
17.08.2022

Potravinářská inspekce letos zjistila mimořádně vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů
17.08.2022

Ctpp >


Definitivně potvrzeno: vodní dílo Skalička bude suchý boční poldr
Datum: 14.07.2022
MZe, https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_definitivne-potvrzeno-vodni-dilo.html