Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


THE WALL STREET JOURNAL POPSAL, JAK RUSOVÉ PAŠUJÍ UKRAJINSKÉ OBILÍ
Datum: 08.07.2022
Jana Čiháková, https://www.cz-test.cz/clanek/the-wall-street-journal-popsal-jak-rusove-pasuji-ukrajinske-obili