Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


NA TRHU JE PIZZA Z ŘAS - DÁTE SI?
Datum: 01.07.2022
Jana Čiháková, https://www.cz-test.cz/clanek/na-trhu-je-pizza-z-ras-date-si

Plné  znění článku naleznete zde: https://www.cz-test.cz/clanek/na-trhu-je-pizza-z-ras-date-si