Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


TENTO ŠKOLNÍ ROK NAPOSLED! KONČÍ OVOCE A MLÉKO DO ŠKOL V PLASTU
Datum: 30.06.2022
Jana Čiháková, https://www.cz-test.cz/clanek/tento-skolni-rok-naposled-konci-ovoce-a-mleko-do-skol-v-plastu