Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Pozvánka na výroční konferenci Platformy pro reformulace, 15. září 2022
15.09.2022

Hlášení v systému RASFF: 31. týden 2022
18.08.2022

Sledování výskytu pesticidů ve vodě, půdě a rostlinných produktech - v roce 2021
17.08.2022

Potravinářská inspekce letos zjistila mimořádně vysoké podíly nevyhovujících zmrzlin a ledů do nápojů
17.08.2022

Ctpp >


Stánky s občerstvením u cyklostezky podél Vltavy v jižní části Prahy nabízejí bezpečné stravovací služby
Datum: 13.07.2022
HSHMP, https://www.bezpecnostpotravin.cz/stanky-s-obcerstvenim-u-cyklostezky-podel-vltavy-v-jizni-casti-prahy-nabizeji-bezpecne-stravovaci-sluzby.aspx