Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Důležité upozornění pro dovozce některých vodních živočichů ze třetích zemí
Datum: 11.07.2022
SVS, https://www.bezpecnostpotravin.cz/dulezite-upozorneni-pro-dovozce-nekterych-vodnich-zivocichu-ze-tretich-zemi.aspx