Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Posílení řízení EFSA: 1. července začala pracovat nová správní rada
Datum: 04.07.2022
KM EFSA, https://www.bezpecnostpotravin.cz/posileni-rizeni-efsa-1-cervence-zacala-pracovat-nova-spravni-rada.aspx