Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Metodika „Invazní škodlivé organismy ovocných plodin v podmínkách ČR“
Datum: 04.07.2022
VÚRV, https://www.bezpecnostpotravin.cz/metodika-invazni-skodlive-organismy-ovocnych-plodin-v-podminkach-cr.aspx