Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Vodítka pro používání názvů kategorií lihovin a zeměpisných označení lihovin na lihovinách, alkoholických nápojích a jiných nápojích
Datum: 30.06.2022
SZPI, https://www.bezpecnostpotravin.cz/voditka-pro-pouzivani-nazvu-kategorii-lihovin-a-zemepisnych-oznaceni-lihovin-na-lihovinach-alkoholickych-napojich-a-jinych-napojich.aspx