Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Ekologicky šetrné hydrogely ze syrovátky pomohou v boji proti suchu
Datum: 30.06.2022
UTB ve Zlíně, https://www.bezpecnostpotravin.cz/ekologicky-setrne-hydrogely-ze-syrovatky-pomohou-v-boji-proti-suchu.aspx