Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Ingrovy dny 2021 - Konference o jakosti potravin a potravinových surovin
19.01.2021

Omluva panu Romanu Vaňkovi
21.12.2020

Program THÉTA: Oznámení termínu vyhlášení a předběžných parametrů 4. VS
05.11.2020

EnerDigit Call 2020: Informační webinář
05.11.2020

Ctpp >


O již 21. konferenci „Ochrana zvířat a welfare“
Datum: 14.10.2014

V celkem 21 referátech se naši i zahraniční odborníci na půdě Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně věnovali aktuální problematice ochrany a welfare hospodářských zvířat, zájmových zvířat, pokusných zvířat a volně žijících zvířat včetně zvířat v zoologických zahradách, zvěře a handicapovaných zvířat. Kromě českých zazněly i příspěvky z Německa, Rumunska, Srbska a Turecka.

Zejména v diskusi se hovořilo o tom, jak řešit problémy v chovech psů a ostatních zájmových zvířat určených pro obchodní činnost, která často probíhá v obtížně kontrolovatelných podmínkách. Ale i přesto se v posledních týdnech podařilo orgánům státního veterinárního dozoru několik takovýchto případů odhalit a postihnout (v Praze a ve Středočeském kraji).

Byl též představen příklad vzájemné dobré spolupráce orgánů státního veterinárního dozoru, obce s rozšířenou působností, policie a organizací zabývající se ochranou zvířat (Liga na ochranu zvířat), kdy se dosáhlo rychlého řešení dosti problematického případu.

Zajímavé byly také informace o možnostech fyzioterapie malých zvířat, o potravinách pro zvířata nevhodných (čokoláda, brambory, ale třeba i avokádo aj.) či o možném šíření některých infekcí trávicího a dýchacího aparátu u koček a psů, které mohou představovat riziko i pro člověka (např. infekce chlamydiemi).

Bylo zdůrazněno, že nedodrží-li se podmínky stanovené pro přesuny psů, dané evropskou legislativou, hrozí reálné riziko zavlečení nákaz, zejména vztekliny, která je pro člověka onemocněním smrtelným a  na našem území byla eradikována již v roce 2002.

Účastníci konference měli možnost porovnat péči o toulavé a opuštěné psy u nás a v jiných členských státech EU. Dobrá spolupráce v tomto směru je např. s Nadací na ochranu zvířat. Z diskusí vyplynulo, že jde o téma v podstatě celoevropské, na které bude nutné se zaměřit nejen v našich podmínkách, ale v celé EU.

Zcela jistě se tohoto tématu dotkne i „welfare konference“ v příštím roce.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS