Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Synergie v evropském financování výzkumu a inovací
Datum: 08.07.2022
TC AV ČR, https://www.tc.cz/cs/akce/synergie-v-evropskem-financovani-vyzkumu-a-inovaci