Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Pražská hygienická stanice má od 1. ledna 2022 novou ředitelku, MUDr. Zdeňku Shumovou
Datum: 03.01.2022
HSHMP, https://www.bezpecnostpotravin.cz/prazska-hygienicka-stanice-ma-od-1-ledna-2022-novou-reditelku-mudr-zdenku-shumovou.aspx