Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Hlášení v systému RASFF: 49. týden 2021
Datum: 30.12.2021
Mgr. Dana Koubová, https://www.bezpecnostpotravin.cz/hlaseni-v-systemu-rasff-49-tyden-2021.aspx