Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Nové potravinářské předpisy EU – listopad 2021
Datum: 28.12.2021
Mgr. Jana Kubcová Beránková, https://www.bezpecnostpotravin.cz/nove-potravinarske-predpisy-eu-listopad-2021.aspx