Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Ministr zemědělství: Chovatelé prasat čelí krizi, lidé jim mohou pomoci nákupem tuzemského masa
Datum: 17.12.2021
MZe, https://www.bezpecnostpotravin.cz/ministr-zemedelstvi-chovatele-prasat-celi-krizi-lide-jim-mohou-pomoci-nakupem-tuzemskeho-masa.aspx