Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Zveřejnění Metodiky kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace na rok 2022
Datum: 17.12.2021
SVS, https://www.bezpecnostpotravin.cz/zverejneni-metodiky-kontroly-zdravi-zvirat-a-narizene-vakcinace-na-rok-2022.aspx