Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


ÚKZÚZ zachytil první výskyt fytoplazmy zlatého žloutnutí révy vinné na území ČR
Datum: 17.12.2021
ÚKZÚZ, https://www.bezpecnostpotravin.cz/ukzuz-zachytil-prvni-vyskyt-fytoplazmy-zlateho-zloutnuti-revy-vinne-na-uzemi-cr.aspx