Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Vliv antioxidantů a jiných složek výživy na věkem podmíněnou makulární degeneraci
Datum: 16.12.2021
Společnost pro výživu, https://www.bezpecnostpotravin.cz/vliv-antioxidantu-a-jinych-slozek-vyzivy-na-vekem-podminenou-makularni-degeneraci.aspx