Česká technologická platforma pro potraviny


INFORMACE

Modul 2: Příprava rozpočtu a vykazování nákladů v projektech Horizont Evropa
10.10.2022

Big Science Business Forum 2022
07.10.2022

Modul 1: Jak připravit výzkumný projekt pro Horizont Evropa
05.10.2022

Česko-polský workshop k Evropským partnerstvím - CET, DUT a Water4All
04.10.2022

Ctpp >


Veřejná konzultace EFSA: přehodnocení rizika bisfenolu A (BPA) v potravinách
Datum: 16.12.2021
KM EFSA, https://www.bezpecnostpotravin.cz/verejna-konzultace-efsa-prehodnoceni-rizika-bisfenolu-a-(bpa)-v-potravinach.aspx